DepositaryO Wiki
Advertisement

Angmayakda Angmayakda 22 Abril 2012
0

Soliloquy 22 April 12 12:43 pm

 • 1 Pansariling Alituntunin Adhikain at mga Layunin
  • 1.1 Paglalahad ng Kasalukuyang Antas
  • 1.2 Madaliang Solusyon
  • 1.3 Kahalagahan ng Kabalikat Financing
  • 1.4 Mga Kubling Pagdadahilan
   • 1.4.1 Pinagmulan ng Paunang Puhunan
   • 1.4.2 Pinagkukunan ng patuloy na suportang pananalapi
   • 1.4.3 Pagtataguyod sa Kabalikat Financing
  • 1.5 Mga Pansariling Limitasyon
  • 1.6 Ang Pasimulang Layunin

Ang sulating ito ay ang malinaw na pagbabalangkas ng mga tutugaygay na mga alituntunin, adhikain at layunin ng May Akda. Magsisilbi bilang pangkalahatang panuto at gabay sa mga tatahaking kaganapan, ang kasulatang ito ay ay ang tagapagpanatili ng kalikasan, katuturan, kaurian at sa kabuuhan ay ng katauhan ng May Akda alinsunod sa mga pilosophiya at prinsipyong nakapaloob sa mga pahina ng Depositary…


Read Full Post
Angmayakda Angmayakda 5 Abril 2012
0

Soliloquy 5 April 12 9:55 am

 • Have to set security setting of Soliloquy Blog series. Hidden Category siguro accessible on conditional access
 • Was working on an FB NOTE earlier before my rounds for collection sa palengke. Something about whistles. Wasn't able to save properly. Its on a PRELUDE stage. Try to check later.
 • Right now working on Developer FB for ABCDERIAN SAMPLE 1.0 with WebHosting feature (with email din daw, I'll see). Update later balik muna me sa FB Dev Page. PAKINDAT NALANG IF I CANT EMBRACE YOU RIGHT NOW.
 • WINK... call that MONOKEL WINK, HEHH
 • HEARTS NEVER LIE, WHY SHOULD WE" sabi ng song sa radio. Oo nga naman...papahirapan ko pa sarili ko aaral ano-ano protocol eh kahit INTSIKIN ko naman basta intindi atin nyanyari din un po bi da? ehehehe. gegege. Papacute…
Read Full Post
Angmayakda Angmayakda 5 Abril 2012
0

Hello, DepositaryO!

Hello, World!

Hello, Universe!

Parang beauty contest 'to ha!

Mabuhay!

Angmayakda 09:08, Abril 5, 2012 (UTC)

Read Full Post
Angmayakda Angmayakda 4 Abril 2012
0

Pagwawasto sa isang pahina ng Kasaysayan : FERDINAND MAGELLAN

Historical accounts regard FERDINAND MAGELLAN as the first man to have circumnavigated the world. Given the historical attribution, I present the following point of arguments, to wit:

1. Ipinanaliksik pong punto kaisipan ang titulong bansag bilang uang nilalang na nakapagpatunay na bilog ang mundo. Kung totoo nga kaya ang kaganapang ito, kailan kaya ang punto mismo ng panahon tuwirang naganap ang pagpapatunay na ito. Ito bay natiyak ni Magellan ng matuklasan niya ang pulo ng limasawa? Sasabihin ba natin na ang pagkakatuklas ng Pilipinas ay ang kasabay na tuldok kapanahunan ng mapatunayang bilog ang mundo? Bilang pawang mga katanungan, patuloy po ang pananaliksik sa mga punto kaisipang nakapaloob dito. Makaaasang ipararating ano mang maging …

Read Full Post

Advertisement