DepositaryO Wiki

Ipaghambing ang mga napili: markahan ang mga radyong buton (radio button) ng mga bersyong ihahambing at pindutin ang enter o ang buton sa ilalim.
Mga daglat: (kas) = pagkakaiba sa kasalukuyang bersyon, (huli) = pagkakaiba sa naunang bersyon, m = maliit na pagbabago.

  • kasalukuyanhuli 01:46, 22 Hunyo 2012Angmayakda Message Wall ambag 3,285 byte +3,285 Nilikha ang pahina na may '{| class="infobox" style="width:15em; text-align:center; float:left; clear: center; margin-left: 15px; text-align: center; border:2px solid #FF9933; padding:2px; font-siz...'