DepositaryO Wiki
Advertisement

Contents Of Book One

TOC \o "1-3" \h \z \u Translation Fundamentals. PAGEREF _Toc316783222 \h 9 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200320032000000

FIRST ISSUE. PAGEREF _Toc316783223 \h 9 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200320033000000

RELEVANCE TO POINT IN CASE. PAGEREF _Toc316783224 \h 11 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200320034000000

POINT OF THE MATTER. PAGEREF _Toc316783225 \h 11 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200320035000000

CONTEMPLATED SOLUTION. PAGEREF _Toc316783226 \h 12 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200320036000000

FINAL GENERALIZATION. PAGEREF _Toc316783227 \h 13 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200320037000000

TRANSLATING PAGE IN A CAPSULE. PAGEREF _Toc316783228 \h 15 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200320038000000

The Imperfect Creation of an Imperfect God. PAGEREF _Toc316783229 \h 17 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200320039000000

A Centipede In a Mall PAGEREF _Toc316783230 \h 26 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200330030000000

Category request: Construction of Rewritten VERSIONS of Significant Wikipedia Contents (Pages and Elements): PAGEREF _Toc316783231 \h 28 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200330031000000

Parent category/categories: PAGEREF _Toc316783232 \h 29 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200330032000000

Creating Versions in a Statutory Format PAGEREF _Toc316783233 \h 29 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200330033000000

Implicative Effect of PAGEREF _Toc316783234 \h 30 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200330034000000

the 'Verifiability Rule PAGEREF _Toc316783235 \h 30 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200330035000000

Pagsasaling Literal PAGEREF _Toc316783236 \h 34 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200330036000000

Kawalang Kaayusan. PAGEREF _Toc316783237 \h 35 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200330037000000

Saligang Batayan ng mga Alituntunin ng Kawastuhan sa Panalastasang Filipino PAGEREF _Toc316783238 \h 37 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200330038000000

Ang May Akda. PAGEREF _Toc316783239 \h 44 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200330039000000

Pantalasalitaang mga Termino. PAGEREF _Toc316783240 \h 46 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200340030000000

Artikulo I. Mga TerminOng Pantalasalitaan. PAGEREF _Toc316783241 \h 46 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200340031000000

[edit]Seksyon 1. kaganapan.py. PAGEREF _Toc316783242 \h 46 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200340032000000

Seksyon 1.1. kaganapan.py bilang ang angunahi'ng elementO*.py ng pangangatha'ng-isip.py PAGEREF _Toc316783243 \h 49 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200340033000000

Pamantaya'ng Pampanitikan.py. PAGEREF _Toc316783244 \h 51 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200340034000000

sa komposisyon'g Pasalaysay. PAGEREF _Toc316783245 \h 51 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200340035000000

Amyenda sa Applikasyon ng Pamantayan. PAGEREF _Toc316783246 \h 52 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200340036000000

Pagtatalaga ng kasangkapa'ng dila. PAGEREF _Toc316783247 \h 55 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200340037000000

Comment on Page Deletion. PAGEREF _Toc316783248 \h 60 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200340038000000

REFERENCE TEXT ON PHP. PAGEREF _Toc316783249 \h 62 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200340039000000

What can PHP do?. PAGEREF _Toc316783250 \h 62 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200350030000000

Server-side scripting. PAGEREF _Toc316783251 \h 62 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200350031000000

Command line scripting. PAGEREF _Toc316783252 \h 63 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200350032000000

Writing desktop applications. PAGEREF _Toc316783253 \h 63 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200350033000000

What is PHP?. PAGEREF _Toc316783254 \h 65 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200350034000000

Reference on Internet Protocol Address. PAGEREF _Toc316783255 \h 66 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200350035000000

Beginner's Guide to Internet Protocol (IP) Addresses. PAGEREF _Toc316783256 \h 66 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200350036000000

Beginner's Guide to Domain Names. PAGEREF _Toc316783257 \h 66 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200350037000000

WhAT I S I Pv4’S hI STORy?. PAGEREF _Toc316783258 \h 67 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200350038000000

WhAT I S I Pv6’S hI STORy?. PAGEREF _Toc316783259 \h 67 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200350039000000

New gTLD application period begins. PAGEREF _Toc316783260 \h 68 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200360030000000

ICANN Seeks Evaluators for the Support Applicant Review Panel (SARP) - Request for Expressions of Interest (EOI) PAGEREF _Toc316783261 \h 71 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200360031000000

Useful References. PAGEREF _Toc316783262 \h 73 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200360032000000

Reference File on Language Policy. PAGEREF _Toc316783263 \h 74 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200360033000000

Attempto Controlled English. PAGEREF _Toc316783264 \h 74 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200360034000000

[edit]ACE in a nutshell PAGEREF _Toc316783265 \h 75 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200360035000000

[edit]Vocabulary. PAGEREF _Toc316783266 \h 75 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200360036000000

[edit]Grammar PAGEREF _Toc316783267 \h 75 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200360037000000

[edit]Constraining ambiguity. PAGEREF _Toc316783268 \h 80 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200360038000000

[edit]Anaphoric references PAGEREF _Toc316783269 \h 82 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200360039000000

[edit]History. PAGEREF _Toc316783270 \h 83 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200370030000000

[edit]See also. PAGEREF _Toc316783271 \h 83 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200370031000000

[edit]References PAGEREF _Toc316783272 \h 83 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200370032000000

[edit]External links PAGEREF _Toc316783273 \h 83 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200370033000000

Sangalambat PAGEREF _Toc316783274 \h 84 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200370034000000

Batay sa hayag na katalagahan ng. PAGEREF _Toc316783275 \h 86 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200370035000000

1987 Constitution. PAGEREF _Toc316783276 \h 86 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200370036000000

Sa ganoong kalagayan dalawang bagay ang bibigyang diin sa pahinang ito: PAGEREF _Toc316783277 \h 86 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200370037000000

T-set Code, Mine to Explore. PAGEREF _Toc316783278 \h 89 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200370038000000

ANG MGA PAHINA’NG KUMUKUPAS. PAGEREF _Toc316783279 \h 89 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200370039000000

Pasakalye Kung Pasaan. PAGEREF _Toc316783280 \h 96 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200380030000000

Filipino Ekslusibo; PAGEREF _Toc316783281 \h 97 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200380031000000

Dito Pasakalawakang Sangalambat PAGEREF _Toc316783282 \h 97 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200380032000000

Rebelasyon: Ang Huling Aklat PAGEREF _Toc316783283 \h 99 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200380033000000

THE 2012 CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL CYBER SPACE PAGEREF _Toc316783284 \h 101 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200380034000000

PREAMBLE. PAGEREF _Toc316783285 \h 101 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200380035000000

AT AGE 40. PAGEREF _Toc316783286 \h 102 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200380036000000

THE HUMANIZATION OF GOD IN THE CELEBRATION OF XMAS PAGEREF _Toc316783287 \h 105 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200380037000000

Preface to “The God Experiment” PAGEREF _Toc316783288 \h 106 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200380038000000

A Letter to God. PAGEREF _Toc316783289 \h 107 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200380039000000

Dear God, PAGEREF _Toc316783290 \h 107 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200390030000000

THE SOUL. PAGEREF _Toc316783291 \h 108 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200390031000000

AN ONION A DAY….. PAGEREF _Toc316783292 \h 109 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200390032000000

Wika at Dayalekto. PAGEREF _Toc316783293 \h 113 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200390033000000

IN ONE WITH GOD.. PAGEREF _Toc316783294 \h 114 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200390034000000

THE TWO EDGED SWORD.. PAGEREF _Toc316783295 \h 114 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200390035000000

IMPORTANCE OF THE STUDY. PAGEREF _Toc316783296 \h 117 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200390036000000

THE REALITY OF MAKE-BELIEVE. PAGEREF _Toc316783297 \h 118 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200390037000000

THE LAST THREAD OF REALITY. PAGEREF _Toc316783298 \h 119 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200390038000000

Let Us Create God. PAGEREF _Toc316783299 \h 120 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003200390039000000

The Element that is Darkness. PAGEREF _Toc316783300 \h 122 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300300030000000

On Privacy Policy of Facebook. PAGEREF _Toc316783301 \h 126 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300300031000000

WAITER -- KARENDERIA. PAGEREF _Toc316783302 \h 127 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300300032000000

Dati nasa stars ngayon nasa CARDS na in. PAGEREF _Toc316783303 \h 131 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300300033000000

PARDON MY FAMILIARITY, PAGEREF _Toc316783304 \h 131 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300300034000000

YOUR HONOR. PAGEREF _Toc316783305 \h 131 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300300035000000

A DISPLACED SENSE OF CHARITY. PAGEREF _Toc316783306 \h 135 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300300036000000

Unang Karanasan. PAGEREF _Toc316783307 \h 137 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300300037000000

Reference Files on Script PAGEREF _Toc316783308 \h 143 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300300038000000

New Generic Top-Level Web Domains. PAGEREF _Toc316783309 \h 143 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300300039000000

About the New gTLD Program.. PAGEREF _Toc316783310 \h 144 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300310030000000

gDLTs. PAGEREF _Toc316783311 \h 145 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300310031000000

ICANN. PAGEREF _Toc316783312 \h 145 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300310032000000

WHITE PAPER. PAGEREF _Toc316783313 \h 146 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300310033000000

As In The Same Path As Mine, I Wish You Would Wear The Same Shoes As Mine PAGEREF _Toc316783314 \h 147 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300310034000000

ABORTIONISTS. PAGEREF _Toc316783315 \h 150 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300310035000000

KKK. PAGEREF _Toc316783316 \h 151 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300310036000000

Ang Talasalitaan. PAGEREF _Toc316783317 \h 152 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300310037000000

Sumpa ng Katotohanan. PAGEREF _Toc316783318 \h 154 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300310038000000

Pangako Ng Pahina. PAGEREF _Toc316783319 \h 157 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300310039000000

Ang Kubling Karunungan. PAGEREF _Toc316783320 \h 158 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300320030000000

May Ngipin ang Batas, PAGEREF _Toc316783321 \h 161 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300320031000000

May Kamay ang Oras. PAGEREF _Toc316783322 \h 161 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300320032000000

UNANG KARANASAN SA MGA KAPANGYARIHAN. PAGEREF _Toc316783323 \h 163 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300320033000000

Let us Create God. PAGEREF _Toc316783324 \h 165 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300320034000000

An Introduction. PAGEREF _Toc316783325 \h 165 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300320035000000

Mga Kubli'ng Pahina sa Pananagalog. PAGEREF _Toc316783326 \h 168 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300320036000000

TAGALOG… SA KUBLI’NG DEPINISYON. PAGEREF _Toc316783327 \h 170 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300320037000000

BILANG KATUNGKULAN (hindi wika o dayalekto) PAGEREF _Toc316783328 \h 170 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300320038000000

Paraan ng Pagganap sa Tungkulin. PAGEREF _Toc316783329 \h 170 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300320039000000

ADAM.. PAGEREF _Toc316783330 \h 170 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300330030000000

ST. PETER. PAGEREF _Toc316783331 \h 170 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300330031000000

THE CHRONICLER, JOURNALIST, AND LEXECOGRAPHER, LEGISLATURE PAGEREF _Toc316783332 \h 171 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300330032000000

JESUS. PAGEREF _Toc316783333 \h 171 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300330033000000

THE REALITY OF. PAGEREF _Toc316783334 \h 172 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300330034000000

MAKE-BELIEVE. PAGEREF _Toc316783335 \h 172 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300330035000000

THE LAST THREAD OF REALITY. PAGEREF _Toc316783336 \h 172 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300330036000000

IKAW NGA….. PAGEREF _Toc316783337 \h 173 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300330037000000

Drag. PAGEREF _Toc316783338 \h 174 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300330038000000

Related languages. PAGEREF _Toc316783339 \h 179 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300330039000000

Web definitions. PAGEREF _Toc316783340 \h 180 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300340030000000

Most Common Applications. PAGEREF _Toc316783341 \h 184 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300340031000000

SUBTLE DRAG.. PAGEREF _Toc316783342 \h 184 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300340032000000

POWER DRAG.. PAGEREF _Toc316783343 \h 185 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300340033000000

EXAMPLES; PAGEREF _Toc316783344 \h 186 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300340034000000

SUGGESTIVE DRAG.. PAGEREF _Toc316783345 \h 187 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300340035000000

EXAMPLES: PAGEREF _Toc316783346 \h 188 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300340036000000

Say It With Pride; Im not a Christian. PAGEREF _Toc316783347 \h 189 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300340037000000

The Focal Question. PAGEREF _Toc316783348 \h 194 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300340038000000

Creating God. PAGEREF _Toc316783349 \h 195 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300340039000000

The Element That is Darkness. PAGEREF _Toc316783350 \h 197 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300350030000000

The Two Edged Sword. PAGEREF _Toc316783351 \h 201 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300350031000000

Totoong Mukha ng John 3:16. PAGEREF _Toc316783352 \h 203 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300350032000000

Wikipedia:Template messages. PAGEREF _Toc316783353 \h 204 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300350033000000

Reference File on IANNA. PAGEREF _Toc316783354 \h 211 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300350034000000

Background. PAGEREF _Toc316783355 \h 211 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300350035000000

Evaluation Procedure. PAGEREF _Toc316783356 \h 213 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300350036000000

Evaluation. PAGEREF _Toc316783357 \h 216 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300350037000000

Recommendation. PAGEREF _Toc316783358 \h 217 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300350038000000

Postscript: Board Resolution. PAGEREF _Toc316783359 \h 218 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300350039000000

Adobe software activation. PAGEREF _Toc316783360 \h 219 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300360030000000

Jargon buster PAGEREF _Toc316783361 \h 222 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300360031000000

Cookie. PAGEREF _Toc316783362 \h 222 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300360032000000

IP address. PAGEREF _Toc316783363 \h 222 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300360033000000

Browser PAGEREF _Toc316783364 \h 223 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300360034000000

Phishing. PAGEREF _Toc316783365 \h 223 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300360035000000

Malware. PAGEREF _Toc316783366 \h 223 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300360036000000

Virus: PAGEREF _Toc316783367 \h 223 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300360037000000

Worm: PAGEREF _Toc316783368 \h 224 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300360038000000

Spyware: PAGEREF _Toc316783369 \h 224 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300360039000000

Adware: PAGEREF _Toc316783370 \h 224 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300370030000000

Trojan horse: PAGEREF _Toc316783371 \h 224 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300370031000000

Interest-based ads. PAGEREF _Toc316783372 \h 224 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300370032000000

Log. PAGEREF _Toc316783373 \h 224 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300370033000000

Encryption. PAGEREF _Toc316783374 \h 225 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300370034000000

Personal information. PAGEREF _Toc316783375 \h 225 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300370035000000

Spam.. PAGEREF _Toc316783376 \h 225 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300370036000000

The Ponente. PAGEREF _Toc316783377 \h 226 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003300310036003700380033003300370037000000

Translation Fundamentals

A Discussion Page originally published in Wikkipidia on 8 February 2012 in commentary on the fundamental rules and policy in language translation.

MY OPENING OF THIS article page[1] made fluid the articulation of this discussion. Perhaps necessity of purpose would suffice to justify my unsolicited honesty in saying that I write this commentary not merely as a point of discussion. If allowed be true, I appeal to the community to take serious notice and consideration of the primary topic of this page. That is, PAGSASALING LITERAL or suggested provisions on Literal Translations.An element in the Main Article -ISKOLARSHYEP- is one such directly potent reason why the lobbying for this page and those others related.

FIRST ISSUE

A question and controversy that not only applies to the classic example at hand but as I may suggest, an issue wanting definite and absolute resolution. As history would echo in its pages, our previous and present efforts merely temporal solutions; mere attempts at really solving the issue to a secure conclusion.

The issue: The lack, if not to say the absolute, the absence, of a central coordinating authority. Or, if I be allowed be more precise in translating thought to paper, central governing authority

AN INTERNET CENTRAL GOVERNMENT

Not alone for the resolution of conflicts of rights but as equally necessary, for the management of governing fundamentals. Given the policies existing, it is to my objective observation that the same only suggestive which in real application may be more regarded as mere rule of morality and not necessarily statutory law. The difference being the level or state of force and effect of such governing policies.

The bottom line is on the issue of imposability (allow me the use, though spell checker does not recognize as gramatically permissible or correct my use of suffix, or, is spell checker wanting for update of its base reference. If only this page engendered literary, I would even magnify the point being in saying either in alliteration or simple paradox the such bottom line point a matter of impossibility of imposability.

Though I may sound rather a pessimist, but reality and truth of the matter -- as matter of fact -- a recurring glitch staring us in the face -- "our remedies a matter of trusting our vaults and locks and keys. Accessing them is not a question of possibility but only a matter of time." Hence, the problem recurring, we need to revise and edit and modify and change, and upgrade so one and forth our instrumentalities. Allow my saying; we dont really solve the problem. We simply make it go away. And only for a certain time being.

RELEVANCE TO POINT IN CASE

A Filipino by birth, by tongue, and with pride and sincerity would say, by heart and blood, I assert vis-a-vis innate and acquired virtues (nationality and academic degree) that there is better way the TERM above pertained -- ISKOLARSYEP -- should have been translated. Said otherwise, (as mere statement of fact without any ill intent that is not under the circumstances in any way called for being not productive) the use of ISKOLARSYEP for a pagsasaling literal is a poor translation much as there are other better options that could have been utilized. As to whether the editor did not observe required diligence in research or otherwise there is really not enough fundamentals to which a better translation can be derived (or for any other reason for that matter), any guess or claim would be a qualified opinion only of an unschooled; baseless being and even impertinent.

POINT OF THE MATTER

In the absence of a CENTRAL GOVERN-MENT, one editor's translation may not be in any good or any worse that any other translator or editor. "For who can really say..." Said otherwise, no one can tell (as whether translation correct or less correct than the unknown correctness of term).

Again the policies we make -- they are merely guidelines and suggestions. To one learned and knows how to get his way around, the policies we make will be, and continue to be, one classic case of impossibility of impoasability.

CONTEMPLATED SOLUTION

Again, a personal advocacy I now suggest in this paper. It is not call for conference that will craft policy after policy that will bring an end to the core problem I herein identify. Let us trust infinitum that our revisions and versions will forever be safe and secure in continuing on indefinitely.

THE REAL SOLUTION is not the creation of rules -- not in the crafting of statutes. Solution is to get down to the most fundamental. That instead of legislation (that is forever wanting of jurisdictional application), I hereby suggest and advocate

THE CREATION OF A NEW UNIVERSAL SOVEREIGN

(should it be space? territory? jurisdiction? or whatever, but we can’t use the terms state or nation as will run counter with our existing legal letters of jurisprudence).

To pledge allegiance to such sovereignty should never be a problem to anyone's nationality in as much as such sovereignty to-be-created a new territorial entity without having any close or parallel resemblance with existing national sovereignty of our individual citizenship. More than possible questions of allegiance, I submit there are far more never-before-encountered questions that we are likely -- or surely -- to encounter should we consider herein seed of suggestion to grow a tree in materialization.

I am however confidently guided by the principle of allowing a NEW CREATION with NEW POSSIBILITIES. Without any reference (as point of comparison in any resemblance) to present reality, CREATION OF A NEW UNIVERSAL sovereignty FROM NOTHING or from blank and scratch should also necessarily opens us a floodgate of unlimited blank pages where we can write and draw and paint, and play, etch, or dream even perhaps of whatever we so decide -- whatever we imagine as to whatever we may so desire. With unlimited potentialities of possibilities (deliberate, pluralisation of plurals), any hurdle and obstacle we may encounter in the process of so constituting (which, by diligent study and research can be projected scientifically in advance).

As above exemplified, absence of such group of organized civilization in our present reality makes it (for whatever it may be) here in our time yet wanting for a name or a term capable of encapsulating what is predominantly inherent of its attributes where such attributing descriptions, no matter how unimaginably voluminous knowledge contained in its so being such entity, would not take us be schooled or skilled if only to acquire memory retention of that one encapsulating term for its cognitive perception.

FINAL GENERALIZATION

For any and all possible objections or conflict that may arise from creating herein suggested SOVEREIGNTY, available at our present time are calculating tools of projection. The same calculating capability can be assigned to compute most reasonable and adoptive solution.

The process of projecting problems and calculating their respective inherent solutions is, in itself, the process that will direct the building of its constitution. In revelation of the true advocacy of this editor and author, it is my suggestion that a 2012 UNIVERSAL CYBER SPACE AND INTERNET CONSTITUTION be officially constituted and enacted. As generally accepted principle in the study of law, no codification of legal provisions of statutory constructions and jurisprudence can ever be effective without a the existence of an effective fundamental law of the land -- A SOVEREIGN CONSTITUTION by which virtue all crafting of rules and instructions empowers them imposability. But then again, no CONSTITUTION shall be constituted without the institution of a sovereign for which it is constituted.


The problem of our currently existing policies is that that tend to create and mandate such significant rights and priviledges but without subjecting those benefited with such equally as significant an obligation. Creating rights without creating as equally affective obligation is the root of anarchy. It is in assuming responsibility that rights can be enjoyed properly.

The problem of our currently existing policies is that that tend to create and mandate such significant rights and priviledges but without subjecting those benefited with such equally as significant an obligation. Creating rights without creating as equally affective obligation is the root of anarchy. It is in assuming responsibility that rights can be enjoyed properly. Beyond legalities, the balance of nature and the universe best examples such simple basic truth in the discipline of political science and legal studies.

It is therefore impossible to dream of world peace without a world law and a central world government to implement it. But first, we must have THE WORLD. Define THE WORLD. Assign it a sovereignty that neither me nor the editor of the article to which this discussion pertains, shall need to decide or worse even perhaps to compete, not as to which translation more correct, but as to which body or authority should we subscribe as to achieve uniformity in out translations. And more importantly, which body of authority shall we both pledge our allegiance in acceptance of responsibilities and obligations inherent in our assumptions or rights to write, to read, and edit -- the right to translation.

TRANSLATING PAGE IN A CAPSULE

THEREFORE, we need to constitute a sovereign entity which government (or simply management) shall have power to assign all users of the cyber space and the internet corresponding responsibility and obligation.

Without acquiescence to prescribed obligations, no one has the right be conferred any right or privilege to access the territory and space of jurisdiction of the SOVERIGHN entity of the internet society. And who shall ultimately say which translation the true and correct translation but the central government of the entity.

Without it, we can create policies as much as we want but we have not any power to put anyone in jail or cause anyone to pay or standardize our measurements and scales as to qualify red as red and blue as blue (not a place red or a blue green). That said, I can only pray (to god if there is one but to mime and to everyone's heart if there is none) that the 2012 UNIVERSAL CYBERSPACE AND INTERNET CONSTITUTION be enactment and ratified.

LET US INSTITUTIONALIZE THE COMMUNITY OF INTERNET USERS

Rights should always be equated with a corresponding obligation. Otherwise, the law is never absolute. In a world where truth relative, "the eye of the beholder" shall always see only those what it wishes to see while the poetic justice of a poet only to say what lovers only wishes to hear. That is precisely why reality in cyber space never absolute but only virtual.

Why no ONE ANSWER as to the question what is truth, or what is LOVE or IS THERE GOD, is owing the virtue of the power of relativity where in its dominion nobody knows anything anymore as everyone given freedom to believe what they want to beleive. this precisely is the reason why reality in cyber space and the internet never absolute -- never real but virtual. BUT THERE IS A WAY. THE ONLY WAY .

ENACT AND RATIFY 2012 CONSTITUTION. =

=

=

=

The Imperfect Creation of an Imperfect God

While keeping in mind the seemingly universal belief that GOD IS PERFECT, who will subscribe to the idea that THE CREATION, rather than a reflection of god’s infinite power and wisdom, is an ascertaining manifestation of God's palpable imperfection.


Though palpable as it is, faith has moved the world to look the other way. And so is the work of all great religions, they make us see things not the way they are but how they should be looked upon.

I will begin by quoting Gen. 2:7 which states, "The Lord God formed man out of the clay of the ground and blew into his nostrils the breath of life, and so man became a living being." Following the chronology of creation, it would show that everything was planned in accordance with a great design. Thus on the sixth and final day was for the creation of man – the deliberate, planned and intended creation of man as part of the ultimate design. Objective reading of the proceeding verses would suggest that Eve was never included in God's original plan of Creation and that she was never in God's mind during that very instance of the creation of Adam. On Gen.2:8-14, God proceeded his last day of creation by creating the garden intended for Adam to settle. (Gen 2:15, "The Lord God then took the man and settled him in the Garden of Eden, to cultivate and care for it.") 

The order of creation reveals god’s intents and purposes for each of his creation. Aware of the resulting need of man for a habitat, god immediately created the garden right after he created Adam. Like the earlier creations, the order by which the garden was created suggests the scope of god’s plan. Analyzing the creation parameters, it would reveal that unlike the garden which was created without prior instigating condition, the creation of both animals and woman may safely be understood as not being a part of that scope of god’s original blue print for creation. Their creation was contemplated on and considered only after god’s realization of a certain state and condition of Adam that is loneliness.

Critical reading of the flow of events suggests that God was never aware that Adam would be lonely being alone. A state and condition which according to the creator himself was “not good” (Gen 2:8: “The Lord God said; ‘it is NOT GOOD [capitalization by this commentator] for the man to be alone. I will make a suitable partner for him.’” What resulted unpleasant for Adam was beyond god’s anticipation at the time he created him. Because of such condition, it became necessary for a prospective suitable partner for man to be created which was at the time supplemental or addition and modification to the original creation plan.

If god was aware that there would be a resulting loneliness in his creation of man then why did he create him alone? I will reiterate that analysis of the narration implies that god’s original intent was to create man alone otherwise there would have not been superseding event between Adam’s and Eve’s creation – that they should been created together. It is impossible to argue otherwise following the order and pattern of creation.

Just assuming in argumentation: it did not take god to first realize IT IS NOT GOOD that there is only one great light (only the sun or only the moon) that is why there are two of them (both the sun and the moon) he created that should govern both night and day. Note the creation of sun and moon came without any narrated eventuality in between their creation.

For man, it first took him to actually experience “being alone” before god decided he should have a “suitable partner”. To say god in control and intended the creation precisely that way is all the more fallacious an argument. And why would god want man to experience loneliness? In gods own words, IT IS NOT GOOD. If so, then why would god create something that is NOT GOOD? And of course it’s easy to draw inspirational justifications (like there is beauty in being lonely and god wants man to experience that beauty) as religions have become very good in justifying the imperfections of their gods. But then again the very narration of the Bible is silent to any such justification.

It is in this particular instance in the creation when the idea that Creation an embodiment of god’s flawless perfection most questionable. In the earlier verses of the creation narrative (Gen 1:12; 18; 21; 31), stages of creation always end with phrase "God saw how GOOD it (the Creation) was." But when God created Adam, it was the exact opposite that he suddenly uttered saying, "it is NOT GOOD (for a man to be alone)." Said otherwise, what god created in Adam is BAD. How can a god of perfection suddenly create something BAD? How can a god who creates something BAD be perfect? Perhaps it was just a mistake. A mistake that need be corrected. A mistake of an imperfect god.

And the creation of Eve is god’s way of correcting the mistake.

But the nagging question remains, did God know ahead of time it will not be good for Adam to be alone? The verses of the Creation history seem to imply otherwise.

Follow the chronology of events and it will show that God was never mindful of Adam's loneliness (or state of being alone) after he created him. God's concern was to create for Adam a place to settle which is where he proceeded, introduced him to the garden and proceeded with his instructions. Had he been aware ahead of time of Adam's loneliness, he should have not created him alone but created along with him (or at least immediately after him) a partner that will not make him lonely or alone. But the fact that God's concern was for Adam to settle in the garden reveals that God was never conscious nor aware that He's creation of Adam being alone was NOT GOOD otherwise He's concern should have immediately been focused first on Adam's state and condition before he had him settled in the Garden of Eden.

It’s worth mentioning here that when god created Eve, Adam was already introduced in the garden. God’s itinerary at that instance was to settle him in his permanent habitat and then finally, rest. The lapse in time between their creation translates to the idea that when god created man, god was oblivious he would need to create a woman.

Given the premise, god’s creation of Adam being alone is a palpable mistake and flaw in the Creation where god Himself declared IT IS NOT GOOD (capitalization [entire article] by this writer).

Proceeding verses further confirm God's admission of mistake. Since IT IS NOT GOOD, he thus proceeded creating animals as narrated in Gen. 2:19; "So the Lord God formed out of the ground various wild animals and various birds of the air, and he brought them to the man to see what he would call them." The purpose of creating animals as the verse declares is not for Adam to eat or to use its skin as clothing or to guard him as he sleep. I will note here the discrepancy between chapters 1 and 2 of the book of Genesis where in chapter 2, it was expressly narrated that the creation of animals was subsequent to the creation of man where in Chapter 1, it was the man and the woman who was created last. (A separate article is dedicated purposively for this topic).

Considering Chapter 2, God created animals so as to find Adam a suitable partner. This brings us to a realization that before a woman, it was the animals that God originally intended and created as suitable partner for a man. Unfortunately for Adam, verse 20 declares; "...none (amongst the animals) proved to be the suitable partner for the man". In creating animals, god FAILED to find Adam a suitable partner. For a perfect being as god (as what the religious world suggests), my contamination of such preconditioned view (perfection and all) suggests defiance of morals. I’m sure the Christian world finds it very awkward, blasphemous even, predicating “god” with “failure”. But fortunately for Eve, that failure gave her that singular chance to exist; to be created. And again the question; is Eve included in the original creation design. What if Adam found himself a partner among the animals then Eve would have been in oblivion by now relative to man. I will emphasis that the purpose by which Eve was created was to find Adam a “suitable partner”. To say that Eve was in the original blue-print of creation would defy logic in the narration considering that she was not even god’s first choice to be the partner of man.

Discussing further the creation flaw – the imperfection flaws of the plan – it is evident that god took time and went out his usual way in order to remedy, if not say correct his mistake, the condition of Adam. But unfortunately for his first attempt, his effort was all the same futile (“NONE proved to be the suitable partner for the man”) -- a typical case of TRIAL-AND-ERROR.

I believe it would take a poet, and a very good at that, to reconcile the words BAD (“not good”), FAILURE and TRIAL-AND-ERROR with the word PERFECT. Thus, we go back in asking "is god aware that the animals he created will not be suitable partners for Adam"? Are there things that god is not aware of? Where do those questions take the definition of the adjective omniscience?

As earlier cited, in the stage of creation when God created man, I believe the creation of a woman (or Eve) was never in God's mind. It would seem discriminating if I will proceed further in saying that perhaps, just most likely perhaps, god found animals better than woman that’s why the former was his “first-choice”. Now what would that insinuation make of “The Blessed Virgin Mary” translating the literal that if god (the father, the creator [so the claim]) had his way, he could have chosen any of the animals to be the partner of man. That if god has his way, The Blessed Mother as we know now would have been a Blessed Virgin Cow or perhaps The Immaculate Crocodile or what have you. Perhaps the religious should be grateful of Adam he did not yield to what god first wanted be his partner. Or we would never know.

“Sige na nga, kung ayaw mo talaga, si Eba na nga lang. Pero kung akong tatanungin mo; eh kaya nga sila nang unang binigay ko para sana pagpilian mo dahil kung ako’ng papipiliin mo; aba! Syempre naman, hayop nang aasawahin ko.”

The above is in imagining the basic mind-set of god during that critical time of creation. The use of Filipino here is not only intended to utilize the element of tone in expressing the point but also to push the limit of sensational exaggeration as to challenge -- really challenge -- religious and sexist sensibility if not in itself morality and encourage critical response (for whatever critical may mean).

In fairness to Eve, Chapter 2 is suggestive that like her, that not only her, the creation of other creatures was only, and also, accidental relative to Creation. Both the animals and Eve was created only as a remedy to what God has FAILED to anticipate. Being not part of the original creation plan therefore, it is only logical to say that both the animals and the woman are mere incidental to Creation. They were merely created as corrective measures to something what had gone wrong –to something that had became a flaw in the Creation masterpiece of an imperfect creator.

Gen. 2.23 narrates how Adam's loneliness was cured when he saw the woman that God created out of his ribs. Thus, again, we question if god in full control of Creation or if at all god had any blue print or original plan? It would seem that there was none. Or if ever there was, it would appear that it never turned out the way he intended it to be nor it resulted the way it is wanted be. It is also worth mentioning here the way Eve was created relative to animals. Note that Adam is a preferred – planned, intended – creation (like the moon and the sun). But the process by which animals were created was the same as that of Adam; patterned to Adam (Gen. 2:19; “…formed out of the ground various wild animals”) as may be distinguished from the process by which Eve was created which brings the topic to the argument that Eve is special. Perhaps so, but unlike the animals, she is never in equal footing as the man and is never in equal footing as with animals who unlike her, was created the way god created man and was even given his own kind of food the way god has given man (Gen 1:29-30). Analyzing god’s preference comparative to Eve, the narration is replete with instances when god looked up to animals almost as equal as with Adam of which there was not the same mention as regard Eve.

As ORIGINALLY created as prospective “suitable” partners for man, their purpose of creation defines their nature. But since none proved suitable for man, what leaves of the animals now? For what purpose are they created if, in the very beginning, they proved not suitable for which they were intended. If one animal dare seek to fulfill its purpose, what could that purpose be? I can only hope it’s not just be eaten by man as to nourish him. Weighing these question, I can onlyask, if god created man lonely (which he just later on modified) here is the animal who he created without meaning and purpose of life.

And I can only guess.

This brings us to the discussion of the creation of a woman as a suitable partner for man. Perhaps, the world had better be blinded by religious song and marry dances rather than realize that if anything, it is the creation of woman that proves in certainty the flaw in Creation. That so long as there exists a woman in this Creation, we will forever be reminded of how imperfect is Creation in as much as how imperfect is the god of Creation.

Not originally intended be created, a woman is created only to correct a mistake: the mistake of God in not anticipating (without being aware ahead of time) Adam's loneliness; and, God's failure to find man a suitable partner amongst the animals. A second choice even to be man's partner, a woman's creation was never intentional in the Creation plan but merely incidental -- a living evidence of imperfection of both God and the Creation.

7:05 Am

13 February 2011

A Centipede In a Mall

In a garden of a busy mall last Saturday, I paused a while to smoke. A small creature caught my attention crawling in a tile floor; A CENTIPEDE.

And I thought to myself; "Kawawa naman sya, alone in a Mall." And imagine... just imagine, gaano kaya kalayo ang next centipede na kauri niya? A block, a mile, a planet away?

And I almost asked; "hey, centipede, are you lonesome?"

Ang insekto... dineadma ang lola mo. "Insektong 'to" bulong ko. "Pareho tayong alone in a Mall pero ako may yosi."

BUT THE CENTIPEDE DONT MIND.

And from my last puff of smoke, I realized where my questions were coming from.

Man by nature is a SOCIAL BEING. A centipede is not. It doest feel lonely being alone.

REALLY... THE CENTIPEDE DONT MIND.

And a question puffed in my head; Is being a social creature a blessing or a curse?

While it is true that our being social beings afford us the benefits of being happy in a society, in a community of "humankind", it is the same human nature (social nature) that affords us be lonely being alone with ourselves.

MABUTI PA ANG CENTIPEDE DEADMA KAHIT WALANG PARNER. Kahit walang boyfriend. Kahit walang pinsan o kapitbahay.

Humans? We don't get satisfied with "sex" we need to "make love". And the centipede? It only need to "mate"

Humans? We need good ambiance besides good food to satisfy our appetite. And the centipede..? You know the answer.

Minsan, human complexity makes our humanity anything but a blessing.

Category request: Construction of Rewritten VERSIONS of Significant Wikipedia Contents (Pages and Elements):

Example articles which belong to this category:

 • Free Structured Expositions: Articles written beyond criterion of conformity to existing policies which are significantly in substantiation of the Paramount End-Goal
 • Construction of Controlling Rules and Policies as Implementing Guidelines to be observed in the process of Rewriting Wikipedia Elemental Versions
 • [[Structured Experimentations of Article Genre and Forms: Creation of Elements -- pages and articles -- that are significantly original in both content and composition in Calculated Administration of Controlled Tests as to definitively observe and document required measurements and valuations]]
 • Actual Creation, Publication and Implementation of Constructed Versions
 • Application of Promulgated Versions in Qualification For Statutory Construction
 • [[Initialization of the Process of the Codification of the Revised Versions Constructed in a Statutory Format that will allow and facilitate Creation of a Codified Rule based on original forms of the produced versions.

Parent category/categories:

 • Constitutional Provisions: As Proposed
 • Statutory Construction
 • Codification Planning: BluePring Modules
 • Journal of Projections
 • Community Relations

Creating Versions in a Statutory Format

Pursuant to the submission of the request for the creation of an OPERATIVE Wikipedia pages and elements that will formulate governing standards, controlling guidelines, and implementing procedural instructions, controlling regulations and such all other formulations with equal, similar and parallel character and import which promulgation in configuration of a structured form or format of construction in a statutory language composition to which expression Wikipedia contents in general and in whollistic entirety shall be converted to subsequently acquire respective rewritten version which compilation shall integrate a single codification of an all encompassing and universally imposable governing rules and policies in the promotion of one unified cyber space society or and internet community existing under a regime of a supreme law, the writing of articles under such compositional format and genre shall, despite may not be wanting conformity in any manner or form, nevertheless exist in parallel with the subsistence of this page which exact momentary instance of publication marks the realization of the material actuality of herein declaration of commencement of initialization.Implicative Effect of

the 'Verifiability Rule

While fully subscribing to the guiding principles to which the rule was founded, restrictive repercussions tend be inevitable where it takes no sophisticatedly schooled mind to deduce assumption that realities in resulting limitations are in direct contradiction with the codification intent of the rule or otherwise with the original purpose and motive of the framer in so constructing the rule.

Requiring article contents finite and identifiable sources from which to verify state and degree of validity, correctness and acceptability of the facts and information which in effect encompass in general the entirety of the article, places a lid and cap to the free flow of ideas and discourage the possibility of truthful and honest exploration of assumptions and theoretical perspectives. It goes without saying that the more essential principle behind the rule that is moderation of freedom and responsibility seem to defeat the purpose of the framer as the regulative intent of the rule not equally achieved between the values it intended of moderate.

More likely taken a threat rather than guideline, the consequential perception seem to confer more weigh on the resulting responsibility express in letters of the rule rather than the more significant true intent that is the promotion free flow of ideas and expressions. As to whether the rule promotes more harm rather than benefit to the pages and ultimately to the aims advocated by the community is anything but any body's precise guess at the moment until VERIFIABLE statistics of facts replete with accurate VERIFIABLE figures be ascertained and herein referenced.

Having so stated, VERIFIABLE RULE in such very example expounded translates the suggestion and claim of this article confirming that extent of providing the rule with penal consequence (account suspension) makes it all the more threatening. The values of deligence which it intends to advocate is defeated by its instructive imposition where reality of the later more affective and immediate rather than the values of the former. In reiteration, the possibility of penalty against the probability of reward and benefit is not equally promoted in the letters of rule where the former stands way more dominating.

Given the intricacy of the rule, writers' common temper in experimentations of truths and explorations of facts seem to be curtailed therefore resulting to the limiting, if not to say denying, of the artistic nature of every writer to be ever truthful in their expressions. With fear of perhaps, plagiarism or promotion of unrighteous standards, compromised is every writers free demonstration of the highest level of their skills and expertise.

Possibility of exclusivity and originality of ideas that the community may yet encounter with the free flow of the arts is the least in the concern of the rule which in contrary are nonetheless signified by the guiding policies of Wikipedia. Again given the rule, the pages of the community encyclopedia leaves no room for articles which merits founded in the very element of its UNVERIFIABILITY -- Is the rule therefore suggesting WIKIPEDIA has no place for the appreciation of the merits and the arts of literature particularly of FICTION?

In strict advocacy of correctness (which in realistic standards essential to characterize encyclopedic nature) of facts and information, the rule translates to a seeming unwritten objective that is TO REWRITE ONLY WHAT HAS ALREADY BEEN ELSEWHERE WRITTEN. The exploratory nature and the freedom of writers and contributors to experimental forms of expression as well as in the exposition of theories, assumptions, and truths never before challenged, written or documented denies not alone the writers themselves but the very pages of Wikipedia to possible discoveries and unearthing of knowledge, if not to specifically reiterate truths.

With the rule at guard, the pages rests with least chances of ever achieving the highest possible level of writers' creativity in as much as artistic circles define creation as to produce something in reality OUR OF NOTHING. And what can be very verifiable from NOTHING? As against the aim to CREATE, the rule defeats the objective in by simply aiming the REPRODUCTION. A compromise of excellence with mediocrity.

Can anyone verify the beauty of a dream? Can any rule substitute expositions of experiences individualistic by character? Havhe we learned in LITERATURE 101 the definition of ESSAY being an ATTEMPT.

With this article, suggestions in ATTEMPT to reclaim the true intend of the codification of the guiding rules is therefore being appealed to the entire community that it be given due attention and possible consideration of appropriate action. Like a journalist in fear of his life in writing given the duty of his profession in reporting a critical truth, may the ideas and arguments expressed in this page be taken by the community not as an affront or criticism but a valuation in appreciation of a realistically present and existing conditionality. Equally hoped is for the community to view this page an expression of the real intent of a contributor in good faith that is the productive and constructive conseqeunces in the attempts in appreciation of the rule.

Lastly, this page herein underscores a bold claim (which at the present time of this writing may yet be VERIFIABLE) that members of the WIKIPEDIA COMMUNITY are not mere CONTRIBUTORS, WRITERS AND EDITORS. More realistically, I move to asset we form a circle of values oriented and expertise guided AUTHORS AND LEXICOGRAPHERS. Leaders in the emerging evolution of our civilization.Pagsasaling Literal

Ang Pagsasaling Literal ay ang gawain ng paglalapat ng salitang katumbas ng isang salita o kaisipan na nahahayag sa ibang wika. Kadalasan itong matutunghayan sa mga panulat sa wikang Filipino kung saan karaniwang kagawian ang Pagsasaling Literal ng mga salitang Ingles sa mga katumbas nilang kasalinan sa wikang Filipino. Kaiba sa sining ng Pagsasalingwika, ang Pagsasaling Literal ay nakatuon lamang sa natutukoy na partikular na salita. Ang paksain ng Pagsasaling Literal ay ang bokabulayo ng wika hindi tulad ng sa pagsasalingwika kung saan ang paksain ay nakatuon higit sa bokabularyo at mga partikular na salita bagkus ay sa diwa at kaisipan tinataglay ng anyo at paraan ng gamit ng mga salita. Ang pagkakaiba ng dalawa ay makikita sa kaugnayan ng konteksto ng mga salitang isinasalin. Masasabing natatangi ang wikang Filipino bilang kakaibang wika na mahalagang bahagi na ng bokabularyo nito ang Pagsasaling Literal. Malaki ang kinalaman dito ng limitadong bokabularyo ng wikang Filipino na maiuugat ang kalagayan sa pinagdaanan nitong kasaysayan. Matatandaang maging ang Saligang Batas ng Pilipinas ay tumutukoy sa Filipino at Ingles bilang mga opisyal na wika ng bansa. Sa pagkakaroon ng alternatibong wika (ang Ingles), hindi napagyaman ng wikang Filipino ang kalikasan nito. Partikular na ngang naging kakulangan ng wika ang limitado nitong bokabularyo. Ang Pagsasaling Literal ay nagiging paraan narin upang punan ang pagkukulang na yaon. Sa kawalan ng salitang katumbas sa dilang Filipino, isinasagawa ang Pagsasaling Literal upang bigyang ng salitang katumbas ang mga salitang Ingles at iba pang salitang banyaga.Kawalang Kaayusan

Matatandaan na bago itakda ang wikang Filipino bilang wikang pambansa sang-ayon sa katalagahan ng Saligang Batas ng Pilipinas sa ilalim ng Republika ng Commonwealth (1935), naitatag ang Surian ng Wikang Pambansa bilang pambansang kapulungan na siyang itinalaga upang magsagawa ng mga hakbangin tungo sa paglinang at paggamit ng isang wikang pambansa batay sa isang umiiral na katutubong dayalekto. Sa pamamagitan ng kapulungan ng Surian, napagkatig ang mga alituntuning batayan na may pangkalahatang saklaw mula pangtalasalitaan hanggang pampanitikan at pangbalarilang alituntunin. Sa pamamagitan ng noong umiiral na batayan ng antas ng kawastohan ng gamit ng wika sa pakikipagtalastasan, sa pagsasalita o panulat man ay karaniwang natutukoy ang maling baybay o maling bigkas ng salita hindi man ang maling gamit ng gitlapi ng salita o mga katulad na pagkakamali. At dahil nababatay ang Pambansang Wika sa dayalektong Tagalog, ang talasalitaang Filipino ay katulad ding nakabatay sa dayalektong ito kung saan ang mga bokabularyong Filipino ay limitado hindi lamang sa eksklusibong salitang Tagalog (o banyaga ngunit gamit at tanggap sa pananagalog) bagkus ay limitado din sa mga salitang saklaw baybayin ng alpabetong Tagalog. Ano mang salita na kinapapalooban ng alin man sa mga titik na c, f, j, q, v, x, at z ay maibibilang na salitang hindi Filipino. Bunsod ng ebolusyon ng mga salita at pangangailangan ng wikang Filipino na umangkop sa pagbabago ng panahon, naging FILIPINO ang Wikang Pambansa ng Pilipinas noong huling bahagi ng dekada Walungpu -- naging [F]ILIPINO sa noong datiy [P]ILIPINO. Ang lumang alpabeto ay binago at tinawag na Bagong Alpabeto ng wikang Filipino. Malinaw ang adhikain ng pagbabago; paglinangin ang Wikang Pambansa. Ngunit bunsod narin ng sistema ng bilingualismo, ang pagpapalit-Alpabeto ay mistulang nag-akay sa talasalitaang Filipino na kalituhan hindi lamang ang pagbabaybay at pabigkas ng mga salitang Filipino bagkus ay ang tuwirang hindi tiyak na matukoy alin ang salitang likas na Filipino at alin ang banyaga.

Maliban sa mistulang pagkakalimot sa pamilangan sa wikang Filipino (na kapuna-punang walang gumagamit ng bilang na Filipino sa petsa o sa halaga man ng pera)na kung hindi Ingles ay Espanyol ang gamit na salita sa pagbibilang kapwa sa panulat at pagsasalita, mapalad na ang isang pangungusap na magtatapos sa tuldok na hindi nahahaluan salitang Ingles o banyaga. At malala pa nga ay ang naging hindi inaasahang ebolusyon ng bilingualismo tungo sa kagawiang TAG-LISH ng bumungad ng dekada Siyamnapu. Sa kagawian ng tag-lish, napalisan ang kalituhan sa pagitan ng mga salitang Filipino at Ingles kung alin ang alin sa mga ito. Ang kalituhan sa halip ay tinanggap na lamang na karaniwang kalagayan kung saan ang bokabularyong Filipino ay hindi ekslusibo sa salitang Filipino. At ang kaalaman kung ano-ano ang mga salitang Filipino na dapat kilalaning bahagi ng talasalitaang Filipino ay nilunod na ng maluwag na pagtanggap ng lipunan sa kagawian ng tag-lish. At higit sumulong pa ang panahon hanggang dumating ang henerasyon ng cellular o mobile telephone.

Higit ngang nalunod sa daloy ng ebolusyon ang kalikasan ng wikang Filipino ng sumulong ang teknolohiya ng text messaging. Higit sa kalituhan o kawalan ng pagkakailanlan sa kung alin ang salitang Filipino, maging ang wastong panuntunan sa wastong bagbabaybay, anyo, gamit at kapanahunan ng mga salitang Filipino ay pumaimbulog narin sa kawalang pagkilala sa antas ng kawastuhan. Kung noon ay natutukoy pa ang maling baybay o kaya ay hindi wastong gamit ng gitlapi (salitang Filipino lamang ang may gitlapi dahil ang Ingles ay maryoon lamang prefix at suffix), sa kasalukuyan ay wala nang mali sa gamit ng wika (maging mali ay hindi sasabihing mali dahil maging mali ay kinikilalang katanggap-tanggap). Ang sabi nga; kung wala nang nakababatid ng tama, sino pa nga bang makapagsasabi kung ano ang mali.

Saligang Batayan ng mga Alituntunin ng Kawastuhan sa Panalastasang Filipino

Hindi katulad ng mga alituntuning legal na may mga konkreto at pinagtibay na mga probisyon ng batas bilang batayan; kaya naman ay ng mga teyoryang pang-akademya na nagtataglay ng malawak na kasaklawan ng antas ng pagtanggap na patuloy na iniaangkop sa bawat bagong katuklasan; o, ang maidagdag pa nga na mga batayang moral mga paniniwalang pang-ispiritwal na may opisyal na nagsasatalagang mga sekta at samahang pangrelihiyon, ang mga pampanuto'ng alituntunin na umiiral sa larangan ng panalastasan sa wikang Filipino ay, bunsod ng mabilis na ebolusyon ng pandaigdigang bokabularyo, mapupunang hindi na pinagtutuunan ng sapat na pansin at kahalagahan.

Sa kapwa larangang berbal at pampanulatang ugnayan gamit ang wikang Filipino, ang antas ng kawasthan ay nakalulungkot na hindi na kinikilala bilang mahalagang sangkap ng sining at agham ng panalastasan. Lahat na yata ng anyo ng kamalian ay maluwag na tinatanggap na kadalasan ay hindi na nga kinikilala pang pagkukulang bagkus ay karaniwang kagawian. Sa halip na pag-iral ng mga kongkretong alituntunin ng wastong pagsasatitik at pagsasadila ng wika, ang higit tanggap na katuwiran sa kasalukuyang kultura ng panalastasang Filipino ay ang paniniwalang gaano man kamali ang komposisyon ng isang kapahayagan sa pambalarilang batayan (o kaya ay pampanitikan o pangtalasalitaan, atb), hanggat nararating ng kahayagan ang pang-unawa ng sinasalinan ng diwa, kinikilalang katanggap-tanggap ang naging proseso na talastasan alin mang landas -- liko o tuwid o pabaligtad -- ang binaybay nito bago mailipat o paiparating sa kinauukulan.

Hanggat naintindihan, wala ng kailangan pang kung ano pa mang antas ng kawastuhan.

Katunayan, sa higit halos pagpulandit ng tulin ng pagbabago -- pag-unlad man o pagkasira -- at pagsulong ng ebolusyon ng pandaigdigang bokabularyo, may mga salitang umiiral na wala nang iisang kasarinlan o wika ang makapag-aangkin na yaon ay kanyang bokabularyo.

At sa kung ano mang layunin at kadahilana na batay sa mga kumentaryo ng matatalinong opinyon ay pangunahing bunsod ng kung ano ang sa kasalukuyan ay popular o ang pop-culture, sinalubong ng Unang Dekada ng Ika-dalawang melenyo ang makabagong anyo ng panalastasan sa wikang Filipino (kung Filipino pa nga bang maituturing ang mga talasalitang gamit nito at mga pambalarilang alituntuning sumasaklaw sa kanilang gamit at anyo). Tinanggap ng lipunan Fipino ng may ngiti at simpleng pagkikibit-balikat ang talastasang tinawag ng henerasyon bilang JEJEMON. At idagdag pa nga dito ang halos kahalinhinang BECKYMON. May ilang bumaimbulog na opinyon na nagsakategorya ng mga gayong pagbabago bilang makabagong sinig ng henerasyon.

"Fz urTz nGaaang may22wriiing D jjMoon n'dz vek-ee-moon 4 d wrizone dot IT izzza 4m opha nUE xpREsyun iz vezt weft 2 OPENiun. Butt ass 2 wits 4m oph .comPOZIZium, pwentee bee-live sum steyt of urtwistwik mbadeemwent iz olzo atzived."

Sa pag-aaral ng wika at panalastasan, isang tanggap na teyorya ang pagkilala sa wika bilang "buhay" na elemento ng isang kultura at sibilisasyon. Mayroon daw itong sariling pintig ng hininga at ritmo ng pagiral na kusa itong umaaangkop (o sumasalungat) na masasabing kumikilos alinsunod sa daloy ng mga pagbabago ng panahon at kalagayan ng pinananahanan nitong lahi o kasarinlan. Ang teyoryang ganito ang batayan at dahilan kung bakit ang gamit ng wika ay higit kinikilala bilang kasanayan (skill) sa halip na kaalaman (knowledge) kung kayat ang pag-aaral dito ay kinikilalang pampanalastasang kasanayan o pagsasanay (communication skills).

Sa pantalasalitaang batayan, KAHAPON ay ang wastong anyo ng gayong salita sa Filipino. Sa gayong batayan, sasabihing ang palisan ang anyo ng salita at bigkasin o isulat ito sa anyong KA-GA-HAPON ay mali kung gayon. Nakapagtataka nga lamang na ang pagkakamali sa gamit ng anyo ng salita o bokabularyo ay mistulang sinasadya ng walang-malay na dilang Filipino. Kung mali ang KAGAHAPON, nakapagtatakang ang pagkakamali ng isa ay madalas na nauulit din ng iba sa mismong katulad nitong maling anyo. (Maaari namang ang pagkakamali ay maging KAWAPON, GAHAPON, SIHAPON, ETC. ngunit bakit ang pagkakamali ay mistulang sabayang umiiral.

Ang pagkakamali sa bigkas ng salitang KANINA na sa halip ay madalas binibiglas KAGANINA. Kapani-paniwala pa ba na ang mismong pagkakamali ay magkatulad sa pagitan Pampanpanga at Laguna. Kung hanggang pa nga sa Visaya ay mapupunang gayon parin ang mismong antas ng pagkakamali; KAGANINA. KAGAHAPON. Kung ang pagkakamali ay hawa bunsod ng narinig na katulad na mali, paano ipaliliwanag ang pagkakamali na hindi sinasadya (hindi pinag-isipan o namamalayan).

May kinalaman nga ba sa pangungundisyon ng kaisipan o kamalayan, na sa mas malawakang saklaw ay sa paghuhugis ng dilang gamit sa panalastasan, ang umiiral na eksposyur na gising na diwa sa elektronikong media? Sa malayang opinyon, ang ganoong pananaw ay inginingiting sinasabing kaisipang paranoid. NANGENGEALAM nga ba sa kasanayang pampanalastasan ang mga makabagong elemento ng modernong sibilisasyon?

Ang mga salitang naging halimbawa: KAGAHAPON, KAGANINA, NANGENGEALAM, kung tutunghayan ang talasalitang Filipino ay hindi sasabihing salitang Filipino. Subalit ilalahad ngayon dito ang katanungang SINO NGA BA ANG NAGTATALAGA, NAGSASAAD, HUMUHUGIS-BATAYAN kung ano ang salitang Filipino at kung ano ang hindi. Sino nga ba ang may sapad taglay na kapangyarihan na tuwirang makapagsasabi kung kailan ang Filipino ay Filipino.

Kung sa pag-iral ng Surian ng Wikang Pambansa ay nakapagtalaga ng isang pambansang sangunian ng wikang pambansa na siya noong nagtalaga ng mga batayang alituntunin, maging ang mga institusyong pampamahalaan (tulad ng Kagawaran ng Edukasyon) o pang-akademya (gaya ng mga University Institutes/Departments/Colleges/etc of Languages and Communications) sa kasalukuyan ay walang sapat na kapangyarihan, hindi man ng sapat na kakayahan, upang magtalaga ng pangmalawakang pagsasatalaga ng mga pang-alituntuning batayan ng wastong gamit at anyo ng wika.

At maging sa larangan ng panalimbagan, kailan na nga ba huling mayroong inilimbag na TALASALITAANG FILIPINO o diksyunaryong Filipino? Sa isang mag-aakda, kanino nito maaaring hanguin ang kanyang kasanayan (na sa larangan ng panulatan ay kinikilalang kapangyarihan o otoridad) at ano ang mga magiging batayan kung kailan at paano ituturing ang antas ng kawastuhan ng kanyang magiging mga pagtutukoy sa mga salita (alin ang bokabularyong Filipino) at pagbibigay katuturan sa mga ito.

Sa pulso ng umiiral na kultura sa larangan ng panalastasang Filipino, mangyari man na makapagtalaga ng mga matatalinong tagapanguna upang bumuo at magtalaga ng mga alituntuning batayan ng wika, ang malamig na turing ng dilang Filipino sa pangangailangan ng kawastuhan ng anyo at gamit ng wika ay malamang na magsasaisangtabi lamang sa kung ano man ang batayang itatalaga.

Ang papagiralin ang "hinulmang anyo" ng wikang Filipino ay mistulang hindi mapangyayari sa kasalukuyang kapanahunan at henerasyon. Na kung totoo nga na may sarili at angking buhay at hininga ang wika, ilang eksperto sa larangan ng pag-aaral ng panalastasan ang nagmumungkahi na ang mga katisuran o pagkakali na sa mas eksaktong termino ay sasabihing DETERYORASYON ng isang wika ay pawang stage o baitang lamang na dinadaanan nito tungo sa mas akma nitong katuturan at dipinisyon.

Kung ang kasalukuyang kalagayan ng wikang Filipino pawang baitang lamang ng kanyang ebolusyon, ang pangkasaysayang koneksyon nito sa dayalektong Tagalog ay ang ugnayang magtitiyak ng preserbasyon ng taglay nitong kalikasan sa harap ng lahat ng pagbabago at sa larangan ng kung gaano man pumupulandit ang tulin ng ebolusyon.

At sinong magsasabi sa akin na wasto ba o mali na ang kasalinang ginagamit ko sa salitang LANGUAGE ay WIKA sa halip na LENGUWAHE. Maitanong na din naman, Filipino nga ba ang salitang LINGUWAHE. Ano nga ba ang wastong anyo ng salita: LING'WAHE, LINGWAHE, LINGUAHE?

At sinong matalino ang makapagsasabi? Matalino man at sabihin man nila, sundin naman kaya ng iba? Umiral kaya?

May maiiba kaya kung isasabatas ang pag-iral ng pamahalaan? Pero kailan nga ba dapat gamitin ang PAMAHALAAN sa halip na GOBYERNO. Alin ba ang likas na talasalitaang Filipino? Filipino ba ang salitang SIENSYA (O SIYENSIYA, SYENSYA, ETC)kung may katumbas itong literal na salin sa salitang AGHAM. Bakit OTORIDAD ang kasalinan ng AUTHORITY at hindi AWTORIDAD?

Sa mga simpleng kalituhan naniniwala akong karagdagang pagsasaliksik lamang ang kailangan at matutukoy ang kawastuhan ng mga gayon. Madali ang magsaliksik. Kasingdali din kaya ang magbahagi na sinaliksik? Madaling hanapin ang tama subalit sino nga ba ang may gusto pang humanap.

Kung nooy pinatunayan na Surian ng wikang pambansa ang pagpapairal na batayan ng wika, ang kalagayan na kasalukuyang nagaganap na ebolusyon ng wikang Filipino ay magpapatunay ang wika nga ay may sariling buhay. Tutukuyin nito sa kanyang sarili kung alin at paano ang paiiraling wasto at angkop nitong anyo.

At sinong magsasabi, magtatalaga ng wasto na higit mas wastong pagtatalaga kundi ang mismong kahahantungang mga pagbabago ng wikang Filipino.

Sa patuloy na daloy nito, pagsisikapan ng mga pahinang ito na maging tanglaw na susubaybay at magtatala ng mga kaganapang pagdadaan ng wikang Filipino.

Ang May Akda

At opo... Ako nga... Ang May Akda. Ang Pantas-Guro na nagsusulong ng kalinangan ng kasanayang sa larangan ng malikhaing panitikan.

Sa makailang-ulit ko din munang pinag-dalawahang-isipan (kung bibilangin pa nga bang pinagDALAWAhang-isipan ang gayon ngang kung makailang-ulit) ang pagpapasya kung karapat-dapat nga ba ako sa napakahitik-kabuluhang katuturan ng napiling tagapangatawang bansag.

At opo... Ako nga... Ang May Akda, Ang May Katha. Mangangatha -- ang matabil at maurirat mong kahuntahan -- tapat at totoo sa bawat iniisip, sinasabi at nararamdaman

Kung sasabihing mapangarap ang napagpasyahang pagtutukoy, paano na lamang kayang ilalarawan ang aking mga kakambal na kabansagan. Iisipin marahil na higit sa pangarap lamang ay kakawing ng kubling kamalayan ang pagmamalaki, na sa tuwirang pagliliteral; pagmamayabang.

At opo... Ako nga... Ang May Akda, Ang May Likha. Talaksan:Angmayakda Ang Manlilikha --Ang matapang na nagdidibuho ng mga halaw ng kathang isip.

At bakit nga ba hindi kung ang ipinagyayabang ay ang tahimik at panatag na pagkilala, hindi ng mga angking kakayahan (kung may kung ano mang maaalin), bagkus ay ng mapangpangunang pagpapangahas na tuntunin ang hindi nino man ni sa panaginip pagtatangkaang pangarapin.

At opo... Ako nga... Ang May Akda, Ang Manunulat ng mga pahinang kasalukuyang binabaybay at tinutunghayan ng kung kanino mang mapagmatyag na mga balintataw.

Sa gabay ng mga pamindutang-daliri ng aking makinilya at sa udyok ng pangkamalayang diwa na sa aking pagsosolitaryo ay binabalasang mga salita, pipintig ang bawat guhit ng tinta sa pawat masusulatang pahina sa pananalaytay ng katotohanang kusang magsisipaghayag at gigising isang umaga sa panulatan.

At opo... Ako nga... Ang May Akda. Ang Manlilimbag na sa bawat titipuning kalipunan ng mga pahina ay maghihinga ng buhay at magtatalaga ng kaluluwa sa bawat huhubuging katauhan at magsasatakda ng paninimula ng pintig ng kapanahunan ng mga bagong mundong papagiinugin sa mga lilikhaing kalawakan.

At opo... Ako nga... Ang May Akda; ang dila ng pangkalahatang kubling kamalayan; ang daliri ng bawat makinilya; ang lihim na lapis na tagapangalaga ng karunungan nilang mga Lehikograpo; at, ang dugong nananalaytay na kumukulay sa mga pintura at tinta na bumubuhay sa likhang sining ng mga pintor at artista.

At opo... Ako nga... Ang May Akda. Sa mga pahinang ito at sa mga tutunghayan pa sa pagtugaygay ay magpapakilala. Magkakatawang-wika at pipintig sa bawat pangungusap at talata at tatahang maglilikha ng mga mundo at kapanahunan sa bawat kaisipan at kamalayang sasagi ni man padampi lang sa alin man nitong aking mga pahina.

Magandang araw at maluwal pong pagsilang.

Ako nga.

Pantalasalitaang mga Termino

Artikulo I. Mga TerminOng Pantalasalitaan

[edit]Seksyon 1. kaganapan.py

Ang kaganapan.py ay ang pangu-nahing elemntO.py ng pangangathang-isip.py. Ito ay ang aktwalidad at materyalisasyon -- ang aktwal at materyal na pangyayari -- sa isang takdang pangkasalukuya'ng pahanhon at sa partikular na natutukoy na pook. Hango sa salita'ng-ugat na ganap, masisinop na ito'y nagsasangkap-pakahulugan ng katapusan sa antas ng pagkakakumpleto ng isang pangyayari o mga magkakasunod, ngunit may iisang tumbok na kaduluhan, na mga pangyayari. Sa gayong saad nitong kubling-katuturan (sublime or subliminal thought), mungkahi ng termino na pangunahing sangkap upang ma-kwalipika ang isa o mga magkakaugnay na pangyayari bilang kaganapan ang ito, o ang mga ito, ay dumulo sa, at makarating sa isang partikular na konklusyon.

This is the implied requisite of the term in defining or qualifying a circumstance, or circumstances, as a kaganapan.py or an event (or in a more correct form; eventuality). Sa katuturan naman nito bilang aksiyon at mga nakakoordinang kilos, ang kaganapan.py ay yaong mga nagaganap o nangyayari sa kasalukuya'ng panahon kung saan kinikilala ng termino ang pananangkap ng kapanahunan (pangkasalukuyan) bilang mahalagan kawing-pangkatuturan.

Na kung ang kaganapan man ay naganap na noong nakalipas na nagdaa'ng panahon, ang pangyayari nito ay naganap bilang pangyayari'ng nagaganap sa kasalukuyang panahon noong kung kailan man ito napangyari. The element of present time suggests that its occurrence happened on the present time that it was happening when it transpired.

Kaya nga sinasabi at inilalagay sa wastong anyo ang, halimbawa na nga lang ay, ang mga tala ng kasaysayan tulad ng sa panitikan ng pagbabalita, ang palarilang mga kaganapan noong isang taon; ang naganap o kaganapan kahapon. (Notice the implied but rather significant, difference in the use of the phrases; mga nangyari kahapon as against mga pangyayari kahapon (naganap and nagaganap).

Na kung nasa pang-nagdaa'ng anyo na ito sa ngayon, ang pagkakasakatuparan nito'y nangyari sa pangkasalukuyan nitong panahon. This is a significant implied perspective of the herein pertained term as relative to the indispensable time-line requisite of pangangathang-isip.py where events -- created or otherwise -- has to occur on an ascertained time-line which eventities happening at a relatively present or real-time.

Dahil nga ang ngayon o ka-ngayon-an at ka-dito-han (bilang dito naganap) ay mga sangkap ng reyalidad -- simply defined as here and now (word and included italicized) -- ang termino'ng kaganapan ay humihingi ng karanasan (pagkakaranas); kinakailanga'ng ito ay maranasan ng kung kanino, o kung kani-kanino, mang kamalayan at masaksihan ang pangyayari nito ng kahit manlang isang gising na diwal o malay.

Sa pag-uugnay sa nauna'ng kubling-katuturan.py, matatandaang ang wastong kasalinan ng Ika-Pito'ng wika (na mas wastong anyo sana ang termino'ng salita na nasa antas ng mali'ng anyo ang gamit ng kataga'ng wika) ni Hesus na "It is finished." ay "Naganap na.", meaning it is already accomplished, completed and satisfied. Relating the two implied meanings therefore, we can deduce the elements of occurrence and event (or eventuality, or eventity) as the defining keywords or the pangkatutura'ng kataga.py of the term.

More significant relevance of the discussion of the above cited two implied meanings of the term is when kaganapan.py applied to the near-synonymous term pangyayari. Ang istriktong parallelismo sa pagitan ng mga salitang kaganapan at pangyayari ay magmumungkahi na ang huli ay may maling anyo. Sa halip na pangyayari ang wastong anyo ng kaganapan sa paralilismo ay kapangyarihan.py (sa paghihimay ng baybay ay pagka-pangyayari) Sa higit malinaw na paghihimay; ang pagkapangyayari (maling anyo gaya ng naipaliwanag) ng isang kaganapan o ang kaganapan ng isang pangyayari (tulad hindi sasabihin na ang paralelismong anyo ng salitang katuparan ay pagkakatupad sa wato nitong anyo bilang katuparan).

Sa maigsi of buod na katuturan, ang kaganapan.py kung ganoon ay masasabing ang reyalisasyon (ang dulo, katapusan, kakompletohan o kumplisyon, ng) ng kapangyarihan.py (sa ibang anyo; pagkakapangyayari).

Angmayakda 22:53, 22 January 2012 (UTC)

Seksyon 1.1. kaganapan.py bilang ang angunahi'ng elementO*.py ng pangangatha'ng-isip.py

Gaya ng isinasaad sa tala ng pang-alituntuni'ng panuto.py ng 'pangangatha'ng-isip.py, ang mga pampanitikang elementO ng mga panitika'ng nasa anyo'ng pasalaysay tulad ng nobela.py atmaikli'ng k'wento.py gaya ng eksposisyon.py mga tauhan.py, lunan.py, tuldok-pananaw.py, simbolismo.py, tayutay.py at iba pang katulad na meritOng teknikal.py ng malikhai'ng panulatan sa sining pampanitikan, ang kaganapan.py ay maiaantas bilang ang pangunahing sankap (bilang ang pinakakinakailangan) sa ganap na kalikhaan ng pangangatha'ng-isip.py. Kinikilala bilang batayang makapagtuturi'ng at makapag-iiba kung alin ang ganap at tagumpay na pangangatha'ng-isip.py., ang kaganapan (o serye ng mga kaganapan) ay syang nakapagtuturing ngpamantaya'ng pampanitikan.py (nyari'ng mga nasa anyo'ng pasalaysay) bilang ganap na komposisyon ang pagkakaroon ng katha.py ng simula, gitna, at katapusan.

Walang teknikal o komplikadong kaalaman sa panitikan ang kinakailangan upang maunawaan na walang kwento ang ganap-maisasalaysay sa abot antas kaunawaan o sa abot saklaw pangkaisipan kung ang sankap-gamit sa pananalaysay ay pawang mga simula o kaya'y mga katapusan lamang kung saan kailanga'ng kumpleto ang Tatlo: simula, gitna, katapusan. Ang mga sangkap na yaon ay pawang mga kahugisang isinasaelemento, na sa higit angkop ay mas wasto'ng gamitin ang kataga'ng isinasameritO, ng malikhai'ng paglalahad ng mga kaganapan.py. Sa kalikasan at kahalagahan, sasabihin, kung gayon, na ang kaganapan bilang elementO ay ang kasalalayan ng kapangyarihan*b ng pangangatha'ng-isip.

May not be an accurate way of defining the term if taken literally, kaganapan, in analogy (if not to say symbolically) may be given significance as the generating element which predisposes what constitutes an effective and accomplished exposition of pangangatha'ng-isip which ascertains authority of kapangyarihan (actualization in eventuality/eventity) ng pangangatha'ng-isip.

Angmayakda 00:41, 23 January 2012 (UTC)

 • Correct operative form of the word/term. Capitalization, deliberate.
 • b relative to the operative definition of kapangyarihan as construed in the statement of difinitions of kaganapan. see the same

Pamantaya'ng Pampanitikan.py

sa komposisyon'g Pasalaysay

Mahihimay na pagkakaisa ng bibilangin sa Tatlo'ng mga '''elementO'''.py, kinikilala bilang katanggap-tanggap na pangkalahata'ng pamantayan sa larangan ng panulata'ng pasalaysay ang mga sangkap-gamit sa pagsasakaganapan ng pagkakaroon ng simula, gitna, at katapusan. Ang pamantayan, simple ngunit tuwiran, ay ang sukdula'ng batayang nakapagtuturing sa isang sulati'ng pasalaysay kung ito ba'y maituturing o matutukoy bilang buo at ganap na kalahadan ng isang kwento'ng may wastong anyo ng '''komposisyon'''.py Ang mga sangkap ng kaganapan ng simula, gitna at katapusan ay idagdag sa katangiang nabanggit sa pagiging simple at tuwiran, ay ang pinaka-payak na pamantayang pang-komposisyon; pundamental sa lahat ano pa mang pamantayan.

Ang '''balita'''.py halimbawa na lamang na itinuturing ding nasa anyong pasalaysay na mayroon ding elementO ng paglalahad ng mga kaganapan, sa kabila ng gayong mga katangian, ay hindi sasabihing maaari'ng ihanay bilang ganap na kalahadan ng isa'ng buo at kumpleto'ng paglalahad isang kwento dahil kung hindi ganap ang resolusyon sa pagtatapos nito ay kadalasa'ng hindi na binibigyan pa ng mariing pansin ang mga hinihinging sangkap sa pagsisimula o ''eksposisyon'''.

Huwag ipakahuluga'ng kahinaan ang mga iyon ng balita bilang pag-uuri'ng sangay ng ''Panitikan''.py gawa ng may angkin itong mga kahalagahang higit isinasaalang-alang tulad ng mga elementO ng '''kaagaran'''.py at kaigsian at kapayakan ng komposisyon) At upang ituring ngang isang ganap na kwento ang pagsasalaysay o kalahadan ng mga serye ng kaganapan, mauna man ang katapusan (gaya ng sa istilong tinatawag na flashback) o gumitna ang pasimula (na madalas ginagamit kung nagpapasimula ang kwento sa climax o '''sukdulan'''.py, hanggat ang tatlo ay nakapagbubuo ng iisang kronolohikal na kaganapan at syang nakapagtutukoy ng tiyak na kapanahunan (at idagdag na din bilang nakapagbibigay halaga sa mga karakter ng mga tauhan), masasabing may ganap na kabuuhan ang komposisyon ng isang kwento.

Bilang gamit-pamantayan sa sining ng Panitikan, ang katulad na nakapaloob na prinsipyong pangkatuturan ay hawig ding gamit-pamantayan sa iba pang larangan dahil sa kagawian, ang mga sangkap ng simula, gitna at katapusan ay epektibong batayan ng isang kabuuhan o kaganapang pangkatangian.

Amyenda sa Applikasyon ng Pamantayan

Tulad ng nauna nang naisatitik na katangian ng pamantayang simula, gitna, at katapusan, ganap na maitatanging nasa kabuuha'ng anyo ng komposisyon (ang sa higit malawak at pangkalahatang saklaw at aplikasyon) ng ano mang '''kinaninidla'ng kaisipan'''.py batay sa antas kung paano ang kalikasan nito umaalinsunod sa pamantayan.

Ang pagkakaroon ng natutukoy na simula, gitna, at katapusan ay pagtataglay ng bukas at handang daluyan at panulayan ng mga kaganapan ng ''paglilok''.py sa kung ano mang saklaw isinasadebuhong-kaisipan. Sa tuwira'ng pagliliteral; ano mang isa man lang sa Tatlo'ng elementOng batayan ang hindi maisangkap bilang kabahagi sa proseseo ng paglikha ay magtuturing sa kaisipan (pangkalahata'ng gamit na kataga) hinuhugisan bilang hindi ganap-umaangkop sa pamantayan.

Partikular na kaso'ng pumasailalim sa gayo'ng pagsusulit-pamantayan na siya'ng nagbunsod nito'ng Amyenda'ng resolusyon ay ang katukuyan sa wika'ng '''English'''.py bilang sa pasimula'y kasama sanang tutukuyin bila'ng pangunahing wika'ng pagdadaluya'ng-kapahayagan ng mga kaisipang nananalaytay sa koleksyong ng kasalukuya'ng nangagsisisulat sa pagsasakalimbagan na mga pahina. Ngunit dahil nga sa kalikasan at katuturan, ang English ay hindi isang pangkalawakang-dila, hindi sumapat ang angking mga katangian nito upang maiisa sa ngayo'ng dila'ng-tagapagpahayag nitong mga pahina.

Sa bataya'ng pambalarila, kaiba'ng matutukoy ang panlaping katangian ng dila'ng Tagalog. Sa taglay na panlaping kapangyarihan na maaari nito'ng bigya'ng '''unlapi'''.py, '''gitlapi''', at '''hunlapi''' ang mga katutubong salita'ng ugat, taglay ng dila'ng '''Filipino'''.py ang '''kapangyarihan'''.py na lahatin bawat nitong kataga at salita bilang hinog na potensyal na binhi upang likhaing isa'ng ganap na kwento.

Bunsod nga ng gayo'ng mayamang potensiyal, maituturing na bawat salita'ng tagalog ay isang ganap na, hindi lamang potensiyal na sisidlan ng kung ano mang kaisipan (maaaring panahanan ng ilalapat na dipinisyon at katuturan)bagkus ay sisidla'ng makapgkakasya maging ng buong kalawakan (bunsod nga ng taglay nitong bukas na daluyang sa paglililok ng anomang ipangangatha'ng isip ng mga kaganapan). Bawat salita, sa pananaglay ng angking salita'ng ugat ay isang potensiyal na panulata'ng kwadernong bukas sa anomang kakathaing mga kaganapan na huhugis ng isang buo at ganap na komposisyon ng isang kinatha'ng isip na kwento. Ang kapangyariha'ng unlapian ang ugat ay makapagbubunso ng kung anong kaganapang panimula kung paanong gayong kapangyarihan mayroon sa panggigit- ang panghuhun- lapi.

This is not the case as with the English Language where building modifications potent only for possible beginnings and ends restricting capability for building mid-point eventualities or in the case of word or terminology construction denies the modifying agent the potentials present the Filipino terms (which usually but not exclusively pertaining to reconstructing word context adoptability in the achievement of the ultimate or maximum articulation of intended expression).

Sa paghahambing, kung sa pamamahayag sa dilang English ay pangkahayagang kaisipan ang nilalayon sa pagbabaybay ng mga salita (ang isalin sa dila o pahina ang nasasaisip), ang nilalayon na ng konstrukyong Filipino ay ang marating ang sukdula'ng antas ng gayong kaisipan pinagdadaloy (ang lumikha ng kaisipa'ng-usbong o kahayagang kwento na kinatha'ng-isip higit sa isadila lamang ang nilalamang-isip). Ang gayo'ng kahinaan ng dilang English sa kawalang kapangyarihang gitlapian ang mga ugat ay naglilimita sa katangian ng kanyang mga termino at salita upang gamiting ang mga ito bilang pintura o tina sa pagguhit o kaya ay putik o kahoy sa paglilok.

Pagtatalaga ng kasangkapa'ng dila

Ito ay pagtutukoy sa kasangkapa’ng-dila na gamit sa pagsasatitik at sukdula’y pagsasapahina – tukoy na proseso’ng-payak sa paglikha ng panulat – ng mga kaisipa’t diwang dumadaloy sa ngayon dito’y ipinagsalilimbagangan. Sa literal na katukuyan, masasabing Filipino at English ang mga wika’ng gamit sa anyo nila bilang pananalastas sa paraang bilingwal. Higit sa kasalinang literal at karaniwa’ng gamit ng dalawa’ng wikang nabanggit, hindi eksklusibong maaari’ng tukuyin sa nakakaho’ng dipinisyon at katuringan ng mga bilingwal na Filipino’t English ang gamit ditong kasangkapa’ng dila.

Una na nga sa pagkakaiba ay ang hindi tugmang mailalarawan ang mga wika’ng Filipino at English sa wikang nanalaytay sa mga pahinang ito sa mga pangunahing sumusunod na dahilan:

· Ang wika’ng gamit ay tinatagurian sa kalahat-lahatang kalipunan ng mga kasulatan – ang natatangi’ng depositaryo ng lunang-panilidan ng kalimbagan ng pantalasalitaang panulatatan at panalastasan – bilang pananagalog.

· Hindi Filipino o English, kundi Tagalog ang dayalektong kahanguan ng konstruksyong pampanulat sa mga pahayagang ito. Sa ekslusibo’ng gamit ng pagkakahalaw, maiiba ito hindi lamang sa pagiging dayalekto hambing sa pagiging wika ng bilingwal na Filipino at English kundi’y higit sa iba pang pampanulatan at pangpanalastasa’ng mga katangian nito. Pangunahin na nga dito ay sa anyo nito bilang hindi ekslusibong wika o dayalekto. Kung ang Filipino at English ay mga wika habang ang Tagalog ay dayalekto, ang pamamaraang konstruksyong ganito ay tinatagurian nga ngayon dito bilang pananagalog.

· SIMANTIKO AT SINTAKS. Pangunahing mapupunang pagkakaiba sa pananagalog ang mga katangian nitong pambalarila at pambokabulayo (or syntax and symantics properties) . Kapwa wika at dayalekto ay nasa anyo ng pangalan habang ang pananagalog ay pandiwang nasa kapanahunan nitong anyo na pangkasalukuyan. Kung ang mga nauna ay pawang mga piling tagapangatawang kataga na naglalaang katuturan at nakapagtuturing pangkatangian, ang huli liban sa gayong mga pangangahulugan ay may paglalarawang tungkulin at kahalagahan na sumasaklaw sa sabaya’ng kaganapan at aktwalidad ng anyong konstruksyon (o balarila) at pangkahulugang gamit (bokabularyo) – the syntax and symantics of the process respectively—ng pananagalog.

· BILANG PROSESONG PANGKAPANGYARIHAN. Hindi wika o dayalekto bilang katawagang kumakatawan sa katuturan ng mga partikular na mga termino, ang anyong pangkatangian ng pananagalog ay ang tuwirang katuringan nito bilang isang proseso ng pamamaraan ng pangyayari o (batay sa kapaliwanagan ng mas naunang artikulo) kapangyarihan.

· DAYNAMIKONG RELATIBISMO SA DIPINISYON AT KONTEKSTO. Ibang maituturing alin man sa wika o dayalekto kaya’y ano pa mang pamamaraan ng pagsasaling kaisipan (sa panulatan o panalitaan man; sa baybay, basa, bigkas o rinig) ang pananagalog ay hindi isang salitang katuringan. Sa pagbibigay diin, hindi kataga o termino (at least not exclusively or as may singularly be defined) ang pananagalog bagkus ay proseso ng kapangyarihan (or may literally be translated or English construction as event procedure or similarly, the proceesing of an event (in its verb forns being as either transivie or otherwise persent progressive). Bunsod ng likas na katangiang ng sintax at matalinong konstruksyong pambalarila, walang matatangi o mai-iisang nakapakong dipinisyon sa mga katagang pantalasalitaan ng pananagalog lalot higip pa nga kung gagamitin ito sa malikhain at matalinong aplikasyon kung saan ang katuturan at pakahulugang maipagsasabunga ay nangagsisipaghitik-kaisipan na nangagsisipagsanga-sanga ng dipinisyon at diwang ipinanalastas batay sa ano mang kahit pinakamaliit mang kalagayan o kondisyong pangkalagayan at kapanahunan (dynamism of contextual and subliminal meanings depend on conditionalities preveailing relevant as to when a meaning is derived as may vary as with what are the occurring events when such derivation was made. Sa anyo’ng pagsusulit, kung babasahin ang texto at konteksto ng mga sulating ito, ang mga pakahulugang mahihimay sa unang basa ay tiyak na hindi magiging eksaktong katulad na kaisipang maipagsasakaunawaan sa ikalawa, ikatlo at mga susunod pang pagbasa.

· SAKLAW AT LIMITASYON. Liban sa angking kalikasan o ang mga katangiang natural na taglay-taglay bago pa man ang paninimula ng kamalayan o yaong mga angking katalagahan bago pa man ang kapanganakan bilang mga ekslusibong tagapagtanging katauhan o kalalangan (nature and character distinct to ones being) ang hangganang saklaw ng mga limitasyon, hindi man limitasyong hangganan ng mga kasaklawan, na pagsasaproseso at pamamaraan ng kapangyarihgan ng pananagalog. (hal. Maaring unawain ang simantiks ng pamamaraan bilang pagsasadaan ng kapangyarihan kung saan ang kapangyarihan ay maaaring ipakahulugan pagsasakaganapan o kaya’y ang kakayahang na mahahalintulad sa pagkakaroon ng mahika sa pagsasagawa kung ano mang ipagsakaisipan; depende sa panahon at mga kaganapang umiiral at konteksto kung kalian at paano uunawain and symantikong mahihimay batay sa taglay na sintaks nito).

· KATANGIANG SIMBOLISMO TULAD-PANSALAWIKAIN. Sa taglay na hitik at mayamang simbolismong natatanging taglay at likas na angkin ng prosesong pangkapangyarihan ng pananagalog, ang paghihimay pakahulugan sa mga titik panulat nito ay hindi lamang ito maihahantulad sa anyong pampanitikan ng mga sulating salawikain sa pakahulugan nitong pangtayutay, bagkus ay kapwang maihahalintulad bunsod ng pakahulugang saklaw na hindi paano man maikakahon at maipapako sa katangiang literal ng ano mang pangwika o pandayalektong bokabularyo at talasalitaan.

· KAPANGYARIHAN BILANG SUKATANG PAGSUSULIT. Upang sukatin ang katuturang mahihimay (o iba pang mga karagdagan at bagong katuturang maaari pang mahimay sa kung kalian at sa paano mang pamamaraan), ang maisakaganapan o pangyayari – kapangyarihan – ng mg kaisipang saklaw ang siyang maaaring kilalaning pampamatnugot na gabay at batayan sa aktwalidad ng proseso at bisa ng kapangyarihang ikinukubkob o kumapapaloob sa mga taglay nitong simbolismo at mga dipinisyong kontekstwal at daynamiko. Na kung aktwal nga ba ang kapangyarihan o pawang katulad na halaw bilang ipinangathang-isip lamang ay tiyak lamang matutukoy sa antas ng reyalidad na masasasaklawan ng pangyayari o kapangyarihan ng mga katukuyan ng kaganapan bilang ipinanagalog sa pangangatha’ng-kaisipan. Ano mang antas ng reyalismo na sukat-ipagbunga ay ang tuwirang susulit sa saklaw nitong halaw kung higit bang kikilingan ang pakahulugang literal o higit sisikapin pa ang pangangaykay-kapangyarihan. Gayon pa man, ang pangangailangan ng pagdadalawang isip at pagpapataw ng pansing pagpapasya ay isa paring maituturing na ganap na angking katangian kaya’t maiiba parin ang pananagalog na walang puwang maitutulad sa anyong literal, katangiang mekanikal, at kagamitang teknikal ang alin man sa wika, dayalekto o iba pang anyong pangkapahayaga’t pangtalastasan.

Comment on Page Deletion

Whether justice corrective or retributive, your sleeves couldn't care less than your wanting for my head to roll. So be it then but I assert that somewhere out there, the balance of truth and fairness shall always prevail.


A comment made when a contributed article was notified for deletion in the Wikkipedia.

I just hope it will not be at the cost of the blood of some innocent-mere-silently-thanking the Creator for some space to be able to somehow move around who unwittingly and naively offended one Lord sysop as you. MAY THE RIGHTEOUS PREVAIL as I dare challenge you more than my head but my fingers included. If you should, then let this be my last strokes at my keyboard as I peacefullly submitt your end is for the better good. Otherwise, I will claim the same penance in retribution. Have a nice day in having it your way.

For purposes of these creations and in documentation and therefore official recognition of the official languages utilized in the writing and publication -- creation -- of these pages … As to the limited application copyright laws. And lastly but nonetheless most truthful and therefore most significantly, those works which even protected with Copyright

Titles are belonging to authors whose circumstances restricted by geographical devides making any assertion of the same right simply an impractical impossibility in as much as such divides translates a conflict in legal jurisdiction applicability of jurisprudence.

What is "seemingly" free therefore is reconstituted to be understood in these pages as "actually" free similarly reconstituting geographical and legal divides as moral license not necessarily to be immoral but to qualify what is and what is not moral.

Thus, the privileged copyright.

REFERENCE TEXT ON PHP

This program is extremely simple and you really did not need to use PHP to create a page like this. All it does is display: Hello World using the PHP echo()statement. Note that the file does not need to be executable or special in any way. The server finds out that this file needs to be interpreted by PHP because you used the ".php" extension, which the server is configured to pass on to PHP. Think of this as a normal HTML file which happens to have a set of special tags available to you that do a lot of interesting things.

What can PHP do?

Anything. PHP is mainly focused on server-side scripting, so you can do anything any other CGI program can do, such as collect form data, generate dynamic page content, or send and receive cookies. But PHP can do much more.

There are three main areas where PHP scripts are used.

Server-side scripting. This is the most traditional and main target field for PHP. You need three things to make this work. The PHP parser (CGI or server module), a web server and a web browser. You need to run the web server, with a connected PHP installation. You can access the PHP program output with a web browser, viewing the PHP page through the server. All these can run on your home machine if you are just experimenting with PHP programming. See the installation instructions section for more information.

Command line scripting. You can make a PHP script to run it without any server or browser. You only need the PHP parser to use it this way. This type of usage is ideal for scripts regularly executed using cron (on *nix or Linux) or Task Scheduler (on Windows). These scripts can also be used for simple text processing tasks. See the section about Command line usage of PHP for more information.

Writing desktop applications. PHP is probably not the very best language to create a desktop application with a graphical user interface, but if you know PHP very well, and would like to use some advanced PHP features in your client-side applications you can also use PHP-GTK to write such programs. You also have the ability to write cross-platform applications this way. PHP-GTK is an extension to PHP, not available in the main distribution. If you are interested in PHP-GTK, visit »its own website.

PHP can be used on all major operating systems, including Linux, many Unix variants (including HP-UX, Solaris and OpenBSD), Microsoft Windows, Mac OS X, RISC OS, and probably others. PHP has also support for most of the web servers today. This includes Apache, IIS, and many others. And this includes any web server that can utilize the FastCGI PHP binary, like lighttpd and nginx. PHP works as either a module, or as a CGI processor.

So with PHP, you have the freedom of choosing an operating system and a web server. Furthermore, you also have the choice of using procedural programming or object oriented programming (OOP), or a mixture of them both.

With PHP you are not limited to output HTML. PHP's abilities includes outputting images, PDF files and even Flash movies (using libswf and Ming) generated on the fly. You can also output easily any text, such as XHTML and any other XML file. PHP can autogenerate these files, and save them in the file system, instead of printing it out, forming a server-side cache for your dynamic content.

One of the strongest and most significant features in PHP is its support for a wide range of databases. Writing a database-enabled web page is incredibly simple using one of the database specific extensions (e.g., for mysql), or using an abstraction layer like PDO, or connect to any database supporting the Open Database Connection standard via the ODBC extension. Other databases may utilize cURL or sockets, like CouchDB.

PHP also has support for talking to other services using protocols such as LDAP, IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, COM (on Windows) and countless others. You can also open raw network sockets and interact using any other protocol. PHP has support for the WDDX complex data exchange between virtually all Web programming languages. Talking about interconnection, PHP has support for instantiation of Java objects and using them transparently as PHP objects.

PHP has useful text processing features, which includes the Perl compatible regular expressions (PCRE), and many extensions and tools to parse and access XML documents. PHP standardizes all of the XML extensions on the solid base of libxml2, and extends the feature set adding SimpleXML, XMLReader andXMLWriter support.

And many other interesting extensions exist, which are categorized both alphabetically and by category. And there are additional PECL extensions that may or may not be documented within the PHP manual itself, like »XDebug.

As you can see this page is not enough to list all the features and benefits PHP can offer. Read on in the sections about installing PHP, and see the function reference part for explanation of the extensions mentioned here.

What is PHP?

PHP is a widely-used general-purpose scripting language that is especially suited for Web development and can be embedded into HTML. If you are new to PHP and want to get some idea of how it works, try the introductory tutorial. After that, check out the online manual, and the example archive sites and some of the other resources available in thelinks section. Ever wondered how popular PHP is? See the Netcraft Survey

The Ponente Justice 04:11, Marso 2, 2012 (UTC)Reference on Internet Protocol Address

Beginner's Guide to Internet Protocol (IP) Addresses

Internet Protocol (IP) addresses are the unique identifying numbers that all computers and devices connected to the Internet depend on to communicate with each other. When the pool of available unallocated addresses for IPv4, the original IP addressing system, completely depleted this year, the Internet began a transition to IPv6, a newer Internet Protocol system. This highly readable guide, created in cooperation with ICANN's At-Large community, helps the individual user understand IP addresses and the transition from IPv4 to IPv6.

English [PDF, 1.36 MB]

Beginner's Guide to Domain Names

A domain name can become where other people find you on line, and adds to your online identity. Although domain names are a big part of the Internet, understanding how these names work (and the ins and outs of obtaining them) can be mystifying at first. This highly readable guide, created in cooperation with ICANN's At-Large community, helps the individual user understand and use domain names.

If your computer is assigned a private address, but you can still access services over the Internet, then your computer is probably behind a Network Address Translator (NAT), which lets lots of computers share a single unique IP address

There are approximately 3.7 billion addresses available for ordinary Internet connections, and about 1.6 billion people used the Internet in 2009. So, very roughly, each user requires a little over two unique addresses

IP addresses are actually just long strings of numbers, like 3221226037, but to make it easier for people to read them, we write them down in a special way. IPv4 addresses are written as a string of four numbers between 0 and 255, separated by dots. A typical IPv4 address looks like this: 192.0.2.5

WhAT I S I Pv4’S hI STORy?

IPv4 has just over four billion unique IP addresses. It was developed in the early 1980s and served the global Internet community for more than three decades. But IPv4 is a finite space, and after years of rapid Internet expansion, its pool of available unallocated addresses has been fully allocated to Internet services providers (ISPs) and users.

Only 3.7 billion IPv4 addresses are usable by ordinary Internet access devices. The others are used for special protocols, like IP Multicasting. Almost three and a half billion addresses was enough for the experiment that the Internet started as in the 1980s, but it is not enough for a production network in today’s world, with its population of almost seven billion people

WhAT I S I Pv6’S hI STORy?

Standardized in 1996, IPv6 was developed as the next-generation Internet Protocol. One of its main goals was to massively increase the number of IP addresses available. The first production allocations were made to ISPs and other network operators in 1999, and by June 2006, IPv6 was successful enough that important test networks shut down. They were no longer needed.

Over the past year, major content providers and access networks have started offering IPv6 services to ordinary Internet users. Because IPv6 is so much larger than IPv4, it should last us considerably longer than the 30 years IPv4 has given us so far. But just how large is IPv6?

IPv6 is significantly bigger than IPv4. Compared to IPv4’s 32-bit address space of four billion addresses, IPv6 has a 128-bit address space, which is 340 undecillion addresses. That’s not a number you hear every day! Using IPv6, ISPs generally assign many thousands of network segments, called a /64, to a single subscriber connection used in places such as a home, classroom, or business. Giving every person on Earth a connection with a /64 would barely dent the available IPv6 address space. In fact, while the Earth’s orbit around the Sun is only big enough to contain 3,262 Earths put side by side, it would take 21,587,961,064,546 Earths to use all the addresses in the part of the IPv6 space we now use.

New gTLD application period begins

POSTED ON JANUARY 17, 2012 BY JLUTHY

The New gTLD application period opened as planned on January 12th. This step to allow organizations to apply for their own top level domain names comes after six years of policy development that involved multiple stakeholder input from the broad internet community.

Speaking at the Center for Strategic & International Studies in Washington DC two days before the opening of the application period, ICANN president Rod Beckstrom referred to the new gTLD program as “the most significant opening in the history of the domain name system”. He also noted that during the six years leading up to the application period over 2,000 comments were received regarding the program and proposed guidelines which contributed to the current version of the Applicant Guidebook.

The gTLD program has drawn intense criticism from the corporate community over ongoing concerns of increasing costs to defend against trademark abuse. US corporations and organizations have been most outspoken in voicing these concerns, but not alone. A number of intergovernmental organizations have expressed concern about the cost of applying and perceptions about the increased opportunity for Internet fraud.

Following two US Government hearings in December ICANN was asked by the US Federal Trade Commission to “mitigate the risk of serious consumer injury and to improve the accuracy of Whois data” before approving any new gTLD applications. The written response from ICANN stated “ICANN’s multi-stakeholder community will continue to work on issues identified by the FTC and others to enhance the security and stability of the DNS.” and went on to describe the ongoing commitments to address the FTC’s concerns.

While the process has been contentious, estimates regarding the number of gTLDs has expanded significantly over the past year. With a few exceptions, potential applicants have been keeping their intentions private, but the range of 1,000 – 1,500 applications appears to be the range most often quoted. Melbourne IT has spoken with many organizations to assist them in the decision making process of whether to apply or not apply, and is assisting over 100 organizations with their applications.

“The new address structures will test which companies see the Internet as the main way to reach customers” is how Theo Hnarakis, Melbourne IT’s chief executive sees new gTLDs. Cybersquatting isn’t an issue for top level domains so the decision is all about the brand and improving customer interaction. Many of the possibilities that apply from a brand utilization standpoint aren’t possible within the current naming structure and will have to be developed. This will impact SEO and potentially even website architecture. A gTLD isn’t for everyone. Each company has to look at their brand and marketing efforts and decide what’s in their best strategic interest.

For organizations that haven’t finalized a decision whether to apply or not, there’s not a lot of time left. Applicants will need to register in ICANN’s top level domain application system (TAS) by March 29th to reserve their application slot. The gTLD application itself will need to be filed prior to April 12, 2012

Making IPv6 the New Normal


          A year ago today ICANN allocated the last five IPv4 address blocks to the five Regional Internet Registries in a ceremony with leaders from the Internet Architecture Board and the Internet Society. The use of the next generation of Internet addressing – IPv6 – has been steadily growing in that year and that's a good thing, because IPv6 is how the Internet will continue to serve as a platform for innovation and economic development.

IPv6 vastly increases the number of available Internet addresses. The architecture of IPv4 allowed for four billion Internet addresses. That's no longer sufficient on a planet of 7 billion humans, where many of those humans have multiple devices attached to the Internet. Every device connected to the Internet needs an IP address, whether it is a smartphone, mail server, laptop or web server.

Almost 6,700 IPv6 networks were publicly routed on the Internet in January 2012, and more are expected in the months leading up to World IPv6 Launchon 6 June 2012. On that day, Internet service providers, web companies and home networking equipment manufacturers around the world are asked to permanently enable IPv6.

ICANN Seeks Evaluators for the Support Applicant Review Panel (SARP) - Request for Expressions of Interest (EOI)

3 February 2012

ICANN is seeking individuals to serve on the Support Applicant Review Panel (SARP), an important component of the New gTLD Applicant Support Program that seeks to serve the global public interest by ensuring worldwide accessibility to, and competition within, the New gTLD Program. Panelists will be responsible for evaluating and scoring applications for financial assistance.

As new gTLDs are ushering in the biggest change to the Internet in years, SARP volunteers will be on the front line of the effort to lessen the digital divide by expanding the Internet to less-developed parts of the world. They will be part of an exclusive group of individuals chosen for their background and experience in areas such as running a small business, operating in developing economies, analyzing business plans, serving in the public interest, managing a domain name registry service, or awarding grants. SARP volunteers will make a real and lasting contribution to ensuring that the opportunities for innovation and economic development created by the Internet are open to all.

The financial assistance component of the Applicant Support Program offers a limited number of qualifying applicants the opportunity to pay a reduced evaluation fee of USD 47,000 instead of the full evaluation fee of USD 185,000.

SARP members will evaluate support applications against the established public interest, financial capabilities and financial need criteria outlined in the Financial Assistance Handbook [PDF, 710 KB] and as a group they will score each applicant. It is important to note that panelists will not weigh the relative merits of overall gTLD applications.

If you are interested in applying to be a SARP member, please review the criteria, time commitment and other expectations as detailed in the posted EOI [PDF, 172 KB].

Useful References

· Applicant Support Program: http://newgtlds.icann.org/en/applicants/candidate-support

· New gTLD Financial Assistance Handbook: http://newgtlds.icann.org/en/applicants/candidate-support/financial-assistance-handbook-11jan12-en.pdf [PDF, 710 KB]

· Basic informational materials about the New gTLD program: http://newgtlds.icann.org/en/about/program/materials

· New gTLD Applicant Guidebook: http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/guidebook-full-11jan12-en.pdf [PDF, 3.79 MB]

· About ICANN: http://www.icann.org/en/about/

prologue

Reference File on Language Policy

Attempto Controlled English

From Wikipedia, the free encyclopedia

This article's use of' external links 'may not follow Wikipedia's policies or guidelines. Please improve this article by removing excessive orinappropriate external links, and converting useful links where appropriate into footnote references (September 2011)

Attempto Controlled English (ACE) is a controlled natural language, i.e. a subset of standard English with a restricted syntax and a restricted semantics described by a small set of construction and interpretation rules.[1]

ACE can serve as knowledge representation, specification, and query language, and is intended for professionals who want to use formal notations and formal methods, but may not be familiar with them. Though ACE appears perfectly natural – it can be read and understood by anybody – it is in fact a formal language.

ACE and its related tools have been used in the fields of software specifications, theorem proving, text summaries, ontologies, rules, querying, medical documentation and planning. In 2004, ACE was adopted as the controlled natural language of the EU Network of Excellence REWERSE (Reasoning on the Web with Rules and Semantics).

Here are some simple examples:

(1) Every woman is a human.

(2) A woman is a human.

(3) A man tries-on a new tie. If the tie pleases his wife then the man buys it.

ACE construction rules require that each noun be introduced by a determiner (a, every, no, some, at least 5, ...). ACE interpretation rules decide that (1) is interpreted as universally quantified, while (2) is interpreted as existentially quantified. Sentences like "Women are human" violate this rule and are consequently not valid within ACE.

Interpretation rules resolve the anaphoric references in (3): the tie and it of the second sentence refer to a new tie of the first sentence, while his and the man of the second sentence refer to a man of the first sentence. Thus an ACE text is a coherent entity of anaphorically linked sentences.

The Attempto Parsing Engine (APE) translates ACE texts unambiguously into discourse representation structures (DRS) that use a variant of the language of first-order logic.[2] A DRS can be further translated into other formal languages, for instance AceRules with various semantics,[3] RuleML, OWL,[4] and SWRL. Translating a DRS into the standard language of first-order logic allows users toreason about ACE texts, for instance to verify, to validate, and to query them.

[edit]ACE in a nutshell

As an overview of ACE 6.0, this section:

§ Briefly describes the vocabulary

§ Gives an account of the syntax

§ Summarises the handling of ambiguity

§ Explains the processing of anaphoric references.

[edit]Vocabulary

The vocabulary of ACE comprises:

§ Predefined function words (e.g. determiners, conjunctions, prepositions)

§ Content words (nouns, proper names, verbs, adjectives, adverbs).

The Attempto system provides a basic lexicon of content words and users can import domain-specific lexicons of content words. User-defined words take precedence over words found in the basic lexicon. Alternatively, users can let the ACE parser guess unknown words, or users can prefix unknown words by their word-class, for instance n:kitkat, p:Thomas, v:google, a:trusted, a:undeviatingly.

[edit]Grammar

The grammar of ACE defines and constrains the form and the meaning of ACE sentences and texts. ACE's grammar is expressed as a set of construction rules. The meaning of sentences is described as a small set of interpretation rules. A Trouble Shooting Guide describes how to use ACE and how to avoid pitfalls.

[edit]ACE texts

An ACE text is a sequence of declarative sentences that can be anaphorically interrelated. Furthermore, ACE supports questions and commands.

[edit]Simple sentences

A simple sentence asserts that something is the case — a fact, an event, a state.

The temperature is -2 °C.

A customer inserts 2 cards.

A card and a code are valid.

Simple ACE sentences have the following general structure:

subject + verb + complements + adjuncts

Every sentence has a subject and a verb. Complements (direct and indirect objects) are necessary for transitive verbs (insert something) and ditransitive verbs (give something to somebody), whereas adjuncts (adverbs, prepositional phrases) are optional.

All elements of a simple sentence can be elaborated upon to describe the situation in more detail. To further specify the nouns customer and card, we could add adjectives:

A trusted customer inserts two valid cards.

possessive nouns and of-prepositional phrases:

John's customer inserts a card of Mary.

or variables as appositions:

John inserts a card A.

Other modifications of nouns are possible through relative sentences:

A customer who is trusted inserts a card that he owns.

which are described below since they make a sentence composite. We can also detail the insertion event, e.g. by adding an adverb:

A customer inserts some cards manually.

or, equivalently:

A customer manually inserts some cards.

or, by adding prepositional phrases:

A customer inserts some cards into a slot.

We can combine all of these elaborations to arrive at:

John's customer who is trusted inserts a valid card of Mary manually into a slot A.

[edit]Composite sentences

Composite sentences are recursively built from simpler sentences through coordination, subordination, quantification, and negation. Note that ACE composite sentences overlap with what linguists call compound sentences and complex sentences.

[edit]Coordination

Coordination by and is possible between sentences and between phrases of the same syntactic type.

A customer inserts a card and the machine checks the code.

There is a customer who inserts a card and who enters a code.

A customer inserts a card and enters a code.

An old and trusted customer enters a card and a code.

Note that the coordination of the noun phrases a card and a code represents a plural object.

Coordination by or is possible between sentences, verb phrases, and relative clauses.

A customer inserts a card or the machine checks the code.

A customer inserts a card or enters a code.

A customer owns a card that is invalid or that is damaged.

Coordination by and and or is governed by the standard binding order of logic, i.e. and binds stronger than or. Commas can be used to override the standard binding order. Thus the sentence:

A customer inserts a VisaCard or inserts a MasterCard, and inserts a code.

means that the customer inserts a VisaCard and a code or, alternatively a MasterCard and a code.

[edit]Subordination

There are four constructs of subordination: relative sentences, if-then sentences, modality, and sentence subordination.

Relative sentences starting with who, which, and that allow to add detail to nouns:

A customer who is trusted inserts a card that he owns.

With the help of if-then sentences we can specify conditional or hypothetical situations:

If a card is valid then a customer inserts it.

Note the anaphoric reference via the pronoun it in the then-part to the noun phrase a card in the if-part.

Modality allows us to express possibility and necessity:

A trusted customer can/must insert a card.

It is possible/necessary that a trusted customer inserts a card.

Sentence subordination comes in various forms:

It is true/false that a customer inserts a card.

It is not provable that a customer inserts a card.

A clerk believes that a customer inserts a card.

[edit]Quantification

Quantification allows us to speak about all objects of a certain class (universal quantification), or to denote explicitly the existence of at least one object of this class (existential quantification). The textual occurrence of a universal or existential quantifier opens its scope that extends to the end of the sentence, or in coordinations to the end of the respective coordinated sentence.

To express that all involved customers insert cards we can write

Every customer inserts a card.

This sentence means that each customer inserts a card that may, or may not, be the same as the one inserted by another customer. To specify that all customers insert the same card — however unrealistic that situation seems — we can write:

A card is inserted by every customer.

or, equivalently:

There is a card that every customer inserts.

To state that every card is inserted by a customer we write:

Every card is inserted by a customer.

or, somewhat indirectly:

For every card there is a customer who inserts it.

[edit]Negation

Negation allows us to express that something is not the case:

A customer does not insert a card.

A card is not valid.

To negate something for all objects of a certain class one uses no:

No customer inserts more than 2 cards.

or, there is no:

There is no customer who inserts a card.

To negate a complete statement one uses sentence negation:

It is false that a customer inserts a card.

These forms of negation are logical negations, i.e. they state that something is provably not the case. Negation as failure states that a state of affairs cannot be proved, i.e. there is no information whether the state of affairs is the case or not.

It is not provable that a customer inserts a card.

[edit]Queries

ACE supports two forms of queries: yes/no-queries and wh-queries.

Yes/no-queries ask for the existence or non-existence of a specified situation. If we specified:

A customer inserts a card.

then we can ask:

Does a customer insert a card?

to get a positive answer. Note that interrogative sentences always end with a question mark.

With the help of wh-queries, i.e. queries with query words, we can interrogate a text for details of the specified situation. If we specified:

A trusted customer inserts a valid card manually in the morning in a bank.

we can ask for each element of the sentence with the exception of the verb.

Who inserts a card?

Which customer inserts a card?

What does a customer insert?

How does a customer insert a card?

When does a customer enter a card?

Where does a customer enter a card?

Queries can also be constructed by a sequence of declarative sentences followed by one interrogative sentence, for example:

There is a customer and there is a card that the customer enters. Does a customer enter a card?

[edit]Commands

ACE also supports commands. Some examples:

John, go to the bank!

John and Mary, wait!

Every dog, bark!

A brother of John, give a book to Mary!

A command always consists of a noun phrase (the addressee), followed by a comma, followed by an uncoordinated verb phrase. Furthermore, a command has to end with an exclamation mark.

[edit]Constraining ambiguity

To constrain the ambiguity of full natural language ACE employs three simple means:

§ Some ambiguous constructs are not part of the language; unambiguous alternatives are available in their place

§ All remaining ambiguous constructs are interpreted deterministically on the basis of a small number of interpretation rules

§ Users can either accept the assigned interpretation, or they must rephrase the input to obtain another one.

[edit]Avoidance of ambiguity

In natural language, relative sentences combined with coordinations can introduce ambiguity:

A customer inserts a card that is valid and opens an account.

In ACE the sentence has the unequivocal meaning that the customer opens an account, as reflected by the paraphrase:

A card is valid. A customer inserts the card. The customer opens an account.

To express the alternative — though not very realistic — meaning that the card opens an account, the relative pronoun that must be repeated, thus yielding a coordination of relative sentences:

A customer inserts a card that is valid and that opens an account.

This sentence is unambiguously equivalent in meaning to the paraphrase:

A card is valid. The card opens an account. A customer inserts the card.

[edit]Interpretation rules

Not all ambiguities can be safely removed from ACE without rendering it artificial. To deterministically interpret otherwise syntactically correct ACE sentences we use a small set of interpretation rules. For example, if we write:

A customer inserts a card with a code.

then with a code attaches to the verb inserts, but not to a card. However, this is probably not what we meant to say. To express that the code is associated with the card we can employ the interpretation rule that a relative sentence always modifies the immediately preceding noun phrase, and rephrase the input as:

A customer inserts a card that carries a code.

yielding the paraphrase:

A card carries a code. A customer inserts the card.

or — to specify that the customer inserts a card and a code — as:

A customer inserts a card and a code.

[edit]Anaphoric references

Usually ACE texts consist of more than one sentence:

A customer enters a card and a code. If a code is valid then SimpleMat accepts a card.

To express that all occurrences of card and code should mean the same card and the same code, ACE provides anaphoric references via the definite article:

A customer enters a card and a code. If the code is valid then SimpleMat accepts the card.

During the processing of the ACE text, all anaphoric references are replaced by the most recent and most specific accessible noun phrase that agrees in gender and number. As an example of "most recent and most specific", suppose an ACE parser is given the sentence:

A customer enters a red card and a blue card.

Then:

The card is correct.

refers to the second card, while:

The red card is correct.

refers to the first card.

Noun phrases within if-then sentences, universally quantified sentences, negations, modality, and subordinated sentences cannot be referred to anaphorically from subsequent sentences, i.e. such noun phrases are not "accessible" from the following text. Thus for each of the sentences:

If a customer owns a card then he enters it.

Every customer enters a card.

A customer does not enter a card.

A customer can enter a card.

A clerk believes that a customer enters a card.

we cannot refer to a card with:

The card is correct.

Anaphoric references are also possible via personal pronouns:

A customer enters a card and a code. If it is valid then SimpleMat accepts the card.

or via variables:

A customer enters a card X and a code Y. If Y is valid then SimpleMat accepts X.

Anaphoric references via definite articles and variables can be combined:

A customer enters a card X and a code Y. If the code Y is valid then SimpleMat accepts the card X.

Note that proper names like SimpleMat always refer to the same object.

[edit]History

ACE has been under development at the University of Zurich since 1995. In 2004, ACE was adopted as the controlled natural language of the EU Network of Excellence REWERSE (Reasoning on the Web with Rules and Semantics). In 2008, ACE version 6.0 was announced.

[edit]See also

§ ClearTalk

§ Natural Language Processing

§ Knowledge Representation

§ English Grammar

[edit]References

1. ^ Norbert E. Fuchs, Kaarel Kaljurand, Gerold Schneider (2006). "Attempto Controlled English Meets the Challenges of Knowledge Representation, Reasoning, Interoperability and User Interfaces" (PDF).FLAIRS 2006.

2. ^ Norbert E. Fuchs, Kaarel Kaljurand, Tobias Kuhn (2008). "Discourse Representation Structures for ACE 6.0" (PDF). Technical Report ifi-2008.02, Department of Informatics, University of Zurich.

3. ^ Tobias Kuhn (2007). "AceRules: Executing Rules in Controlled Natural Language" (PDF). First International Conference on Web Reasoning and Rule Systems (RR 2007).

4. ^ Kaarel Kaljurand, Norbert E. Fuchs (2007). "Verbalizing OWL in Attempto Controlled English" (PDF). OWL: Experiences and Directions (OWLED 2007).

[edit]External links

§ Project Attempto

§ Controlled Natural Languages

§ TRANSLATOR: A TRANSlator from LAnguage TO Rules

Sangalambat

Isang mungkahing nasasaad sa anyong katanungan, ang iyong ipinahayag ay tuwirang paglalarawan lamang ng pangunahing kaisipan na siyang tinutunton ng pahina ng aking panulat. Hindi ko na marahil kailangan pang maglahad ng maraming halimbawa upang isulong ang kaisipang nalalagay sa kasalukuyan ang internet society sa kabuuhan at hindi lamang ang komunidad ng Wikipedia sa malaking hamon ng pagtatalaga ng iisang pangkalahatang kodipikasyon ng batayang pang-alituntunin na siyang lilinang at magsasatalaga ng moralidad -- kung ano wasto at ang mga batayan nito -- sa cyber space.

Una na nga dito ay ang tinatangka ko pagbuo ng batayang gabay ay panuto sa kung kailan ang pagsasalin ng mga banyagang wika sa wikang Filipino ay maiaantas bilang katanggap-tanggap at kung kailan ang mga kasalinan ay kikilalaning wasto. Dapat nga bang isalin pa.

Halimbawa ay ang terminong PASSWORD. Huwag sanang tingnan bilang argumento bagkus as tapat (honest) na katanungan ang nais kong iparating dito. Sa palagay ba ng community, ang kasalinang HUDYAT ay nasa wastong anyo ng kasalinan? HUDYAT?

At unahin natin ang una. Paano nga ba natin sasabihin sa Pilipino ang salitang INTERNET? Kung wala pang umiiral na batayan kung paanong isasalin ang terminong iyon, nasa ganoong kalagayan din ang kabuuhan ng internet. Walang iisang pangkalahatang batas na sumasaklaw.

Ang malakas hanggat may kakahayan at kapangyarihan ay iduduldol gaano man kabalbal ang kung anong nais iduldol.

DALAWANG PUNTO SA PAGKAKATAONG ITO: UNA: Ang mungkahi ng pahinang ito bilang kasalinang Filipino ng INTERNET ay SANGALAMBAT. IKALAWA: Ipinararating nang pauna na ang mga pagtutuunang mga susunod na pahina ay sasaklaw sa paglilinang at pagsusulong ng kung paano maaring marating ng SANGANGLAMBAT ay isang SENTRONG KAPAMAHALAAN sa pamamagitan ng imumungkahin kasulatan, kodipikasyon at pagtitibay ng isang SALIGANG BATAS kung saan lahat ng alituntunin ay ibabatay.

Magandang araw sa iyo at samahan mo ako sa pagtugaygay natin sa mga pahinang maghahatid sa atin sa pangarap na SANGALAMBAT na pinaghaharian ng BATAS AT KATUWIRAN.


Angmayakda 00:36, 16 Enero 2012 (UTC)Batay sa hayag na katalagahan ng

1987 Constitution

Batay sa Section 9 ng Article XIV ng 1987 na Saligang-Batas ng Pilipinas, Ang kasulatan ng Konstitusyon ng bansa ay nakatalagang malimbag sa wikang Filipino at English. Makalipas ang 25 na taon, tanging ang sipi nito sa English ang umiiral at magpahanggang ngayon nga ay wala parin itong kalimbagang-salin sa wikang Filipino.

Sa ganoong kalagayan dalawang bagay ang bibigyang diin sa pahinang ito:

UNA. Kasunod ng pahinang ito ay ilalathala ko ang mungkahing kasalinang sipi sa Filipino ng 1987 na Saligang-Batas ng Pilipinas. Habang dadaan sa proseso ng pagsasalin, ipinananawagan ko sa pamamagitan ng pahinang ito ang tahimik at panatag na pakikiisa ng lipunang Filipino. Sa mga katulad na naniniwala sa totoong layuning isinusulong na nakapaloob sa nabanggit na pinasimulan na ngang isahakbang, ang pananatiling matibay na kumakatig sa ating pinaniniwalaan ang pinakamakabuluhan nang tulong at suporta na ating maiaambag.

Bilang pangunahin tungkulin sana na dapat noon pang ginampanan ng COMMISSION ON THE FILIPINO LANGUAGE na nilikha ng RA 7104, ang kawalang ng kalimbang sa wikang Filipino hanggang kasalukuyan ay mabibilang din na pangunahing pagkukulang ng nasabing komisyon. Sa nakalulungkot banggiting pang kawalang silbi, ang Commission on the Filipino Langugae sampu ng mga institusyon na may katulad na pagkukulang ay kasunod na imumungkahing isawalang bisa ang pagkakatatag at tuwirang buwagin.

Sa gayong nabanggit, tutuloy ako sa susunod na binigyang diin.

IKALAWA Sa literal na titik ng Konstitusyon; "shall be promulgated in Filipino and English". Bigyang pansin ang gamit ng salitang PROMULGATE(d) na maaari naman sanang gumamit nalang ng salitang WRITTEN, o PUBLISHED, o LETTERED. At dahil sa gayong pagtukoy sa salitang PROMULGATE, dapat unawain ang higit na mas makabuluhang implikasyon nito kung hindi isasakatuparan. Sa gayong piniling termino, binigyang diin ng probisyong nabanggit ang kahalagahang maisulat at mailimbag ang KONSTITUSYON kapwa sa mga wikang Filipino at English.

Ang pagkukulang at pagsuway sa katuparan ng gayong pagtatalaga ay magbibigay ng malawak na implikasyon. Sa ibang pahayag: Kung ang ginamit na salita halimbawa ay WRITTEN, ang pagkukulang ay mangangahulugang "therefore NOT WRITTEN". Ngunit sa gamit ng salitang PROMULGATE, iba ang kahahantungang resulta kung hindi ito maisasagawa.

Gamit ang salitang PROMULGATED, ang pagkukulang at hindi pagtupad ay mangangahulugang THEREFORE NOT PROMULGATED.

Kaya naman kung gayon ay paniniwalang isinusulong, hindi man sabihing katotohanang ipakikipaglaban, mula sa kalimbagan ng pahinang ito na walang bisa ang 1987 Konstitusyon mula noon hanggang ngayon. Ano mang naging bunga ng pag-iral nito sa loob ng nakaraang 25 na taon ay magpasimula ngayon ditong ay hindi nino man maipipilit sa akin, sampu nilang iba pang kapwa naniniwala sa gayong isinusulong, na patuloy na tanggapin at kilalanin.

HANGGANG SA PAGLATHA NG SALIGANG BATAS SA FILIPINO, ang salin nito sa English ay walang bisa (NOT YET OFFICIALLY PROMULGATED).

At maliban sa pahinang ito, sino nga ba sa kasalukuyan ang mga iba pang makapagsasalin at makapaglilimbag ng opisyal na KASALINANG FILIPINO kung kasabay ngayon ng paglimbag ng kasulatang ito ay binubuwag na at pinawawalang bisa ang lahat na institusyong umiiral na humango ng kani-kanilang kapangyarihan at katalagahan sa English na salin ng Konstitusyon.

Sa pagtatapos, gaya nga ng nabanggit, ang tinutuntong kasunod na pahinang ay ang magtatalaga ng simula ng pag-iral ng SALIGANG-BATAS -- ang paglilimbag ng konstitusyon sa kasulatang FILINO.

T-set Code, Mine to Explore

Matagal kong pinanimbangan ang mga paksang ngayon lang napagpasyahang ilahad sa aking panulat. Sagrado’ng mga lihim nga marahil na ilang ulit ko muna’ng tiniyak sa sarili kung napapanahon na nga ba ang gagawin ngayon’ng pagsisiwalat.

Mahaba ang “kwento”. Maraming kabanata ang dapat himayin. Bago pa man ako magpatuloy, papasimulan ko sa panalangin – sa pakiusap na sana’y hayaan muna’ng magbaybay ang takda’ng kaisipan sa mga pahina’ng ito bago pa man may kung ano’ng kaganapan ang ipamamagitan.

Sa haba nga ng dapat ikwento, pasisimulan ko sa paglalahad ng bukas na aklat. Simulan po natin sa pagtatalaga ng mga katotohanang tiyak pa nating mababaybay sa nalalabi nating batid na reyalidad – ang aking kasalukuya’ng kapanahunan.

ANG MGA PAHINA’NG KUMUKUPAS

Isa’ng suliranin na dapat pagtuuanan ng pansin sa lalo’ng medaling panahon ay ang pagkupas ng mga pahina ng kasaysayan at katotohanan sa kasalukuya’ng kapanahunan.

Kanina lang, isinapahina ko ang konsepto ng DRUG ADDICTION. Tulad ng pamamayagpag ng sanga-sanga’ng wika, ang kataga ay may higit na malalim na kahulugan. Katunog ng DRUG ay ang applied definition ng salita – DRAG. At gano’n na nga ang nagaganap sa marami’ng daluyan ng panahon. Literal nang naging adiksyon ang mga paraang ng pangangaladkad (pagda-DRAG).

Batid ko’t nauunawaan na sa kasalukuya’ng kalagayan ng pagsasangangdaan ng mga sibilisasyon at kapanahunan, wala nang mas mahalaga pa kundi ang “survival”. Likas sa ano mang organism ang ipakipaglaban ang dominasyon sa larangan ng pakikipagtunggali para sa dominasyon. Wala’ng sino man sa mga nagsisipagtunggali ang nais mabura na lamang ng panahon. Kaya naman lahat ng paraan ay ginagawa nila upang papangibabawin ang kani-kanila’ng interes at kapakanan.

Magiging mahaba nga ang mga paliwanag kung hihimayin ko ang paksa’ng ito sa paraan na babaybayin ko ang ABAKADA ng mga pumapaimbulog na lihim sa aking kapanahunan. Pero para sa ikalilinaw ng mga kaisipan at sa pagtatalaga narin ng mga detalye ng kasaysayan, pagsisikapan ko’ng tuusin ang bawat sanga ng mga lihim na kaganapan.

Sa kasalukuyan, and aking reyalidad na lamang ang nalalabi’ng nagtataglay ng normal at likas na kapanahunan. Pauna ko nang babanggitin dito ang paliwanag kung bakit ko nasabing ang aking kapanahunan na lamang ang nalalabing reyalidad: Una, dahil liban sa aking kapanahunan, marami’ng sibilisasyon na ang mga nagsipagsanga-sanga at lahat sila ay may kani-kaniya’ng sinusunda’ng guhit kapanahunan (time-line); at, Ikalawa, sa mga nagsipagsanga’ng sibilisasyon, lahat ng mga ito ay pawang bigo na ipagpatuloy ang pagsulong ng kanila’ng panahon. Sa mabilis na kapaliwanagan, dumating ang panahon na kinagisnan na lamang ng buong kalawakan ang pagwawakas ng panahon. Liban sa isa, ang kasalukuyan reyalidad sa aking guhit ng kapanahunan.

Sa kagustuhan ng mga sibilisasyong iyon na makapagpatuloy sa panahon, ang kanilang pagtutunggalian ay naging tahimik ngunit madugo’ng digmaan. Sa kaisa-isa’ng nalalabi’ng reyalidad, ang sino mang sibilisasyon na makasakop sa kasalukuyang reyalidad ay siya’ng iiral na sibilisasyon. Mula pamahalaan, lipunan, katauhan, moralidad – lahat ng konsepto ng tama at mali – ay siya’ng magigi’ng batayan ng lahat ng iba pa’ng sibilisasyon at kapanahunan.

Kung kaya naman napakahalaga ang kahit sa ano pa mang kaparaanan at sa ano pa mang antas ng impluwensya at magawa ng mga sibilisasyo’ng iyon na apektohan ang aking reyalidad. At ang mga pamamaraan nila’ng iyon ay siya kong natuklasan na tinatagurian nilang DRUG (or drag) ADDICTION. Oo nga’t lahat sila ay naging lulong na sa pakikipagdigma upa’ng iparating sa aking panahon ang kani-kanila’ng bersiyon ang katotohanan at katalagahan na sa kadalasan ay taliwas sa mga kalikasan ng aking panahon.

Kailangan nila ako’ng kaladkarin upa’ng pansinin, paniwalaan, ipatupad ang kani-kanila’ng mga mungkahi at suhestiyon upang maisulo’ng nila ang kanilang interes. At iyon ay ang ihawa ang kanila’ng reyalidad sa akin.

Dahil sa digmaang gano’n, nanganganib na din ang mga katotohanan at kalikasan sa aking reyalidad. Ito ang tinutukoy kong pagkupas ng mga pahina ng aking nakatalaga’ng kasaysayan. At unti-unti nga, sa kanila’ng pag-aagawan, nanganganib na maging ang aking reyalidad ay matulad ng sa kanila.

Ang tinutukoy kong DRUG ADDICTION ay labis labis na kung saan wala nang iba’ng umiinog na actibidad sa mga sibilisasyon na iyon maliban sa pagdo-DROGA. Ang lahat ng negosyo, pamahalaan, paaralan, trabaho, at maging relihiyon ay nakatuon nang lahat sa layunin at gawain na ang pakay ay mabila’ng sa mga katotohanan ng aking reyalidad.

Isa’ng malaki’ng pagkakaiba ng aking kapanahunan kung bakit ang akin ang siya’ng nalabing matagumpay na nangibabaw na may angking kapanahunan ay ang pagnanatili ko sa pagkilala at pagtaguyod sa aking “panahon.” Ang aking sibilisasyon na lamang ang tangi’ng nalalabi’ng nagtataglay ng kronolohiya’ng kasaysayan. Kapanahuna’ng may alaala (memory) ng pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan na siya’ng nagtatakda na mga kalikasan ng mga bagay-bagay.

Ito ang pangunahing naging ugat ng pagkaagnas ng kanilang mga sibilisasyon. Sa labis na pagiging makabago na nagtataglay na halos ng lahat ng kapangyarihan maihahambing sa kakayahan ng isang Diyos na manlilikha, lahat ng posibilidad ay kanila’ng naisabuhay – lahat ng pinto ay pinasok at lahat ng kaalaman ay inalam kung paano’ng lahat ng katauhan ay isinabuhay. Hanggang mamulat na nga lamang sila isang umaga na hindi na alam kung sino o ano sila’ng talaga at kung saan o kalian sila nagsimula.

Mabilisang paghahalimbawa ang babanggitin ko’ng pagkatuklas nila sa buhay na wala’ng hanggan. Dahil wala’ng hanggan, natuklasan nila ang buhay na wala’ng simula at wala’ng katapusan. Nabura sa kanila’ng kasaysayan ang kanila’ng una’ng kapanganakan. Dahil nagawa nila’ng bumalik sa panahon bago ang kani-kanila’ng kapanganakan.

At dahil wala’ng hanggan, nasubukan na nila ang lahat ng posibilidad at lahat na abot ng kanila’ng kaalaman at kapangyarihan ngunit lahat ng mga iyon ay namulat na lamang isa’ng araw na lahat pala ng panahon ay kanila nang nadaan. Ang bawat buhay sa kagustuhan nila’ng tuklasin kung ano pa ang mayroon sa ibang kapanahunan ay nangyari’ng nagpaulit-ulit na lamang. Ang dati’ng habang-buhay na panahon ay nagawa nila’ng palipasin sa isang maghapon. Hanggang sa isa’ng oras – isang Segundo.

Paulit-ulit at papalit-palit, nasubukan na din nila ang lahat ng katauhan ng kung ano pa mang maaari’ng likhaing nilala’’ng. At sa paulit-ulit ng kanila’ng panahon at sa papalit-palit ng kanila’ng katauhan haba;ng ang kanila’ng kamalayan (memory) ay patuloy na nagsasabaysabay na at nagpapato’ng-patong; wala nang nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan.

Sa ganoon nilang kalagayan natuklasan na narati’ng na nga nila ang wakas ng kanilang sibilisasyon – ang wakas ng kanila’ng panahon. Kung kaya naman sinaliksik nila ang bawat daluyan ng panahon. Ang lahat ng luklukan ng lahat ng umiiral na sibilisasyon upang tuklasin kung ano ang mayroon pang maaari’ng gayahin o sakupin na kapanahunan na maaari’ng hindi pa nila nasusubukan. Ano mang makapagbabago sa kanila’ng kalagayan sa dulo ng sanga-sanga’ng kapanahunan.

Hanggang matunton nga nila ang aking kasalukuyang reyalidad. At dahil ito na nga lamang ang nalalabi’ng nagpapatuloy pa ang kapanahunan, lahat sila ay dito sa aking panahon nagsipagtagpotagpo. Lahat sila ay narito upang “magsaka” at “mangisda”.

Sa mahaba’ng panahon, hinayaan ko sila. Naging bulag ako sa lahat maging sa mga pagmamalabis na ginagawa nila. Patuloy ako’ng nanatili’ng wala’ng malay sa kalagayan nila. Hindi dahil sa talaga’ng hindi ko batid ang katotohanan patungkol sa kanila bagkus ay itinuri’ng ko narin sila’ng isa pang mukha ng aking reyalidad.

Ngunit may hangganan ang pagmamalabis. Kung sana’y makisilo’ng lamang sa bubungan ng aking kapanahunan ang kanila’ng sadya, maaari’ng hinayaan ko na lamang kahit pa sabihi’ng ang pakikisilo’ng ay “wala’ng hanggan”. Ngunit kung sa aking katahimikan ay gawin na nila’ng angkinin hindi lamang ang aking duyan kundi na ang aking buong tahanan, hudyat na iyon marahil upang kahit pabulong karingaan naman nila ako’ng umaangal.

Ang nakapagkukumos-kamao pa sa ginawa nila’y hindi lama’ng ang angkinin ang aking kinalalagyan sa panahon. Sinubukan na din nila’ng iligaw ako ay alisin ako mula sa pagkakakupkop ng mga haligi ng sambahang kinamulatan ko.

Una’ng naisip ko’y ang ipaglaban ang karapatan ko. Ngunit sa paghihimay, higit kong nalaman na mahalaga’ng ipagkipaglaban ko ang reyalidad ng aking panahon. Dahil kung hindi, maging ang natitira’ng reyalidad na ito ay tiyak na maglalaho kung hahayaan kong sila ang mamuhay sa aking dito at ngayon. Kung ngayon ay may nababalikan pa sila bila’ng tagapagdugtong ng buhay ng kanilang sibilisasyon, kung sasakupin nila’y maaari’ng dumating ang isang araw na lahat sila – maging ako – ay wala nang tahanang uuwian pa. Wala nang reyalidad ng makikilala.

At nito ngang mga nagdaan, ang nagiging konsentrasyon ng kanilang DRAG (pagsasaka at pangingisda) ay ang isalin ang kanilang mga denesenyo’ng memorya sa kamalayan ng aking kasaysayan. Literal nila ito’ng isinasagawa. Pilit nila’ng binabago ang mga titik, salita at mga kasulatan ng kaganapan sa aking reyalidad.

Kaya’t bago pa man tuluya’ng kumupas na ang mga pahina ng aking kasaysayan at sa tuluyan ay ang kapanahunan, pinagpasyahan ko nang isapahina ang paksa’ng bumabaybay ngayon sa panulat na ito.

Gayon ang dahilan kung bakit gumising ako isang umaga. Hindi. Hindi pala gumising dahil matagal na akong gising; kung bakit ipinagpilitan ipaalam sa kanila na ako ay gising na.

Sa mga nagdaang panahon, sa bawat sandali’ng ipabatid sa kanila’ng akoy gising na (na alam ko ang mga nagaganap sa kanila), sinusupil nila ako at pinipilit na ibalik ang pagkakahimbing ko. Ngunit sa pagkakatao’ng ito, mistula’ng ipinakipagdigma ko ang karapatan kong kilalanin kung sino ako – ipamuhay ang reyalidad sa kapanahunan laan lamang sa akin at sa kasaysayang taglay ko.

Hindi po. Hindi po ako baliw. Lalo’ng hindi po ako drug addict. Kayo po. Kayo po ang baliw. Wala po kayo sa normalidad ng reyalidad. At kayo din po ang drug addict. Lulong na po kayo masyado sa pagkaladkad sa akin sa kung ano ang nais ninyo isipin, tanggapin, paniwalaan kong totoo sa tunay-na-buhay dito sa kapanahunan ko. Ipagpaumanhin pero panahon na ng aking pagbangon.

Nakalulungkot man na sa paggising ko’y panaghoy ang bubungaran ng umaga’ng iyon ng pagbangon, gagawin ko pa ring ngumiti at sa bawat pahinang isusulat ay ipahahatid parin ang maaliwalas na pagbati…

Maganda’ng umaga po!

Pasakalye Kung Pasaan

Malaking bahagi ng kalipunan ng mga dokumento (pangkalahatang turing sa ibat-ibang mga pang-elektronikong elemento) ang nalilimbag at nalalathala sa internet ay nasusulat sa ibat-ibang mga wika na banyaga sa dilang Filipino. Sabihing mapangarap na layunin, ngunit hindi nag-iisa ang kasalukuyang pahina sa pangangarap na ilang sandali muli ngayon ay masusumpungan ng kasalukuyang salin-lahi at sibilisasyon ang pagsilang sa pagkakalalang ng isang bagong computer (ngayong gagamiting temporal na tawag dahil sa kawalan pa ng katalagahan ng angkop na termino o salitang kakatawan sa katuturan nito) na maiuuring sariwa pa sa pagkakahango mula sa "kalan" ng myutasyon.

Higit sa mga bago at wala pang katulad o katumbas manlang na pangteknolohiyang kakayahan ng gayong pinapangarap na elementong bagong sibol, ganap na ngang naipaglihi ang sukdulang pangarap ng mga pahinang ito -- ang ilang sandali na lamang na pagsilang na computer na nakapagsasadilang Filipino. At bunsod nga ng pagka-Filipino, nakapaloob sa gayong pangarap na mapa-Ilokano, Bisaya, o kaya ay Kapangpangan pa, nagagawa nitong makipag-ugnayan gamit ang alin man sa mga panlalawigang dayalektong Filipino.

Gaano pa nga ba kahaba ang mga sandali sa ilang sandali na lamang?

Sa pagsasatalaga ng pahina ng Literal na Pagsasalingwika, maaari bang tawaran ang mga sandali upang sukdulang maisagawa ng kasingtulin ng myutasyon ang kalahatang kasalinan ng bawat pang-ugnayang salita, palarila, simbulo, titik o ano pa mang elementong masusumpungan sa kalawakan ng cyber space o internet.Filipino Ekslusibo;

Dito Pasakalawakang Sangalambat

At paano nga bang isasadilang Filipino ang mga terminong CYBER SPACE at INTERNET.

Sa pahinang ito, hayaang ang pangarap sa pangkalawakang pagpapairal ng wikang Filipino ay maisapinto. Kung dati ay kariringgang-ugnayang maghahayag na "First things firs", pinapangarap ngang ilang sandali na nga lang at "Mag-uumpisa na nga sa umpisa."

Ang simula SA UNANG PAHINA ang ang burado nang malaking takdang pananong na dito'y isa nang pangkalawakang tugon sa kani-kanina pa nga ay itinatanong pa lang.

TANONG: Pano sasabihin sa Filipino ang INTERNET..? Ang CYBER SPACE?

Ngayon na! Dito nga! Ang mungkahi sa totoong buhay ng reyalidad ng mapangarap na pahinang ito...

SAGOT: NAGSASANGANG-LAMBAT... Ang SANGALAMBAT

Ilang kalagayang pangtalasalitaang kalagayan ang mahalagang paninbangan muna bago ipagsakatiyakan ang pagpapasya sa kung ano at alin nga ba ang itatalagang kasalinan ng isa -- ng kalahat-lahatan -- ngang terminolohiya o salita.

Una na dito ay ang anyong pangkapanahunan ng kasalinan. May katulad o katumbas bang alituntunin ang matutukoy sa pagkakasalin ng salitang INTERSECTION sa wikang Filipino sa anyo ng salitang SANGANGDAAN na maaari gamiting alituntuning batayan ng gagawing pagsasalin ng salitang INTERNET.

Ano ba ang buong anyo ng mga pinaigsing INTER at NET?

Sa kabuuhan ng salita, ano ba ang kahulugan nito? Maisasalin ba ito habang napananatili ang likas nitong dipinisyon? Matapos isalin, ganoon pa rin ba ito mauunawaan at uunawain?

Ano-ano nga ba ang mga salitang nakapaloob at nakapailalim sa tinutukoy na salitang isinasalin? Tukoy ba ang salitang ugat nito. Mayroon pa bang ibang anyo ang salita. Paanong nagbabago ang depinisyon sa mga pagbabagong anyo (gamit ang mga LAPI ng salita), kapanahunan, at maging sa pagkakabaybay.

Rebelasyon: Ang Huling Aklat

 • Talan ng mga Abstraksiyon at Buod
  • Buod ng Aklat
  • Pagbubuod ng mga Bahagi at Kabanata
  • Iba't-ibang anyo ng Kabuudan ng Iba't-ibang Kumakapaloob na Kaisipan
  • Mga Pagbubuod na Panulat na Ambag ng iba't-ibang Komentarista at Manunulat
  • Mga Pahina ng Abstraksyon
 • Koleksiyon ng mga Anotadong Sipi at Bersiyon
  • Anotadong Edisyon ng May Akda
  • Anotadong Edisyon ng iba't-ibang kontemporaryong manunulat
 • Mga Piling Reviews: Kritikal na Pagtalakay at mga Komentaryo
  • Artikulo ng mga Pag-aaral
  • Mga Komentaryo at Kritisismo
  • Mga Pagtalakay sa Anyo ng Paghahambing (Comparative studies and discussion)
 • Mga Mungkahing Gabay kung paano matutunton ang alinman sa iilan na lmang na nalalabing sipi ng huling pagkakalathala
 • [[Talaan ng mga Artikulong ang paksang tinatalakay ay ang mga paglalarawan at evaluwasyon sa mga may kinalamang katangian at kalagayan ng may akda]]
 • Pangungumpisal: Pahayag ng mga lihim at ikinukubling katotohanan
 • Mga Karagdagang Pahina
  • Ang Preface
  • Prologo
  • Tala ng mga nilalaman
  • Mula sa May Akda
  • Mga Hamong Kinaharap sa proseso ng panulat
  • Mula sa Tagapayo, Editor at Tagapaglimbag
 • [[talaan ng mga mahahalagang
  • Mga Nakalakip na batayan
  • Mga Katalogo ng Index at Appendix
 • [[Mga Pangunahing Aklat at mga sulating nakalimbag na ang paksa ay may malapit at enteresanteng kaugnayan at paghahambing.
 • Organisado at Dokumentadong Kolleksiyon ng mga orihinal na sipi ng mga unang bersiyon at mga dinaanang edisyon
 • [[Kasaysayan: Mula unang sibol ng kaisipan hanggang unang sipi sa limbagan -- unang paksa sa kwento hanggang unang pahina ng aklat -- ang dokumentadong pag-alala

http://en.wikibooks.org/w/index.php?title=Apokalipsis:_Ang_Huling_Aklat&action=submit

THE 2012 CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL CYBER SPACE

PREAMBLE

WE, PEOPLE OF THE GENERATION WHICH CIVILIZATION NOW PREDOMINANTLY BEING SHAPED AND STRUCTURED BY THE CONTINUING ADVANCEMENTS IN COMPUTER TECHNOLOGY, IN ORDER TO CREATE A UNIVERSAL CYBER SPACE OR INTERNET SOCIETY AND ENABLE THE ESTABLISHMENT OF A GOVERNING ENTITY THAT SHALL EMBODY THE MATERIALIZATION OF THE ASIRATIONS OF OUR CIVILIZATION WHILE PRESERVING THE NATURE AND CULTURES OF OUR SOCIETIES, PROMOTE ADHERENCE TO THE FOUNDATIONS OF UNIVERSAL VALUES AND IDEOLOGY, AND ULTIMATELY, TO GUARANTEE US THE BLESSISNGS OF MAXIMUM PRODUCTIVE BENEFITS ACRUING BOTH TO OUR PERSONAL AND SOCIETAL WELFARE, DO ORDAIN AND PROMULGATE THIS CONSTITUTION.Article I

JURISDICTION OF THE UNIVERSAL CYBER SPACESECTION 1. BELONGING TO THE PERIOD OF HUMAN CIVILIZATION TO WHICH THE INTERNET TECHNLOGYAT AGE 40

I have learned the contradictions in life. I may not be happy but I have joy. I may be lonely but I am not sad. I may not always have the laughters but I have peace. I may be alone but I'm complete. My joy does not depend on others for I may not have much but I'm content with what I have. Yes, at age 40 I've... learneded that wisdom and realization comes with both the PRICE and the PRIZE

CREATE GOD?

WHY NOT? To create is to come up with something out of nothing. And this is exactly this blog is about; PAINT A PORTRAIT OF GOD. But let me start by saying I don't believe in God. No, I'm no athiest. And neither a thiest. Hindi ako naniniwalang may dyos. Hindi din naman naniniwalang walang dyos.

Paburitong almusal na ng mga barbero ang debate kung may dyos ba o wala. Hanapbuhay na ding kina-career ang walang-patatalo-magkapipitan-man-ng-bayag na paligsahan ng mga relihiyoso: Kaninong dyos ang mas kapanipaniwala; Sinong dyos ang mas totoo. Before asking whethr god exist or not, I suggest we start with the question what or who is god. Never mind the question "Is there god?" May Kristo sa Kristyano, Allah sa Muslim, kaya'y araw, unggoy o malaking puno sa paniwalang katutubo. The question "Is there god?" depends on how we define "god".

Sabi nila ang dyos daw ay Ang Manlilikha. Kung lahat na nakikita natin ay sasabihing nilikha at sasabihing ang dyos ay ang Ang Manlilikha hindi mahirap sundan ang argumentong "may dyos nga". But what will be left of the god of the religious if we are to listen to the counter argument that this "creation" as we know it is not created by a deliberate force or power but a product of ramdom chance? Given the former premise it is easy to answer the question "Is there god?" in the affirmative. But the more challenging question is the "whatness" in the "thereness" of God? Does god exists?

Does god "really" exists? Is there a "being" that is god? That aside from our faiths -- our minds -- does god exists elsewhere? And where? If god exists only in the minds, then god is an idea and not a being (without actuality). If god has a being, then what could that being be? And yes, it can only be that your guess is as good as mine. A being with actuality affect reality. An idea depends on a being to affect reality. If all the faithfuls cease believing there is god, will there still be god existing anywhere? A stone is a stone even if you don't touch it. A flower is a flower even if no one smells it. I know I am beautiful even if you don't believe it. But what about god? Is god THE GOD even no one worships him? Pardon me being specific, but is Christ THE CHRIST without the christians? Is Allah god without the Muslins? Perhaps yes. If so, then how do we picture a christ without the Christians or Allah without the Muslims? How would we want to draw god without our prejudices and preconcieved ideas of the godness of god. Or can we? Is an actual experience -- encounter -- with god a possibility? And is that possibility measurable such that my keyboard can translate and record? If there is an "actuality" of god, is god's "actuality" perceivable by our senses not by mere intelligence? I concede the faithfuls is far from falling short in explaining to me "there is god". In so many words, they can argue the existence of god. But then again I may experience the god they say god only in the mental level far from any sense-perceivable experience.

The challenge of this page is difinitive; Don't TELL me there is god; SHOW me.

Ito ang pangangahasan ng mga pahinang ito, kung talagang may "aktwalidad" ang dyos, hahamunin ko bawat himaymay ng mga daliri ko sa masinop na pagkahig ng keyboard para "anohin" ang katuturan (wastong kasalinan ng salitang difinition) ng dyos. Mapangahas na pagsisino nga marahil pero sa isang banda, isa itong paraan upang masubok ko ang katuwiran ng paniniwala ko. Call it a test of faith; a search for something, just anything, to prove my faith wrong. DRAW A PORTRAIT OF GOD.

For this pages to achieve its purpose is to prove my faith wrong. Otherwise I rest assured my faith is all worth keeping to my grave. And my faith..? Let me end foreword in this initial page in saying I AM AGNOSTIC.

THE HUMANIZATION OF GOD IN THE CELEBRATION OF XMAS

And man said, “Let us create God according to our image…” IT’S CHRISTMAS… And all the world celebrates! Regardless of faith, contagion of the so-called “Christmas spirit” has hypnotized a worldwide culture of consumerism as to have Christmas celebrated in an epidemic, if not biblical proportion, year after year. And don’t the Muslim shop owner at the tianggian decorate their stalls with lanterns and Christmas lights or the Chinese families at Ongpin nowhere be found enjoying the holiday vacation?)

Sa harap ng lahat ng kaabalahan ng pagdiriwang, nakatutuwang punahin na may ilan parin naming ewan-kung-nagpapakasenti-lang na nakaaalalang halukayan ng higit malalim na kahulugan ang pagdiriwang ng kapaskuhan. Religion-inspired rhetorics seem to have galvanized our inclinations in understanding the significance of Christmas always within the virtous perspective of probity.

It’s the time of peace, joy, hope, love… The season of giving, forgiving, remembering… Time of peace, joy, love. Season of giving; of hope. Kaya nga marami tuwing pasko sa mga pulubi ang nalilimusan. Yun daw kasi, sabi ng marami, ang diwa ng Pasko. DIWA NG PASKO… Madaling sabihin. Mahirap ispelengin.

Preface to “The God Experiment”

The God Experiment is originally designed a Website to be published in the internet. I was privileged to see the original layout of how it was supposed to be electronically published. But as the writer claims, limitations on technical expertise and lack of financial capital to subsidize the site, almost made the writing impossible to materialize.

Until a book form was finally decided. The Website plan could have been a more appropriate design for the publication of this kind of writing. The interactive element of the development of this book is a very important component in the assignment of its one-of-a-kind genre in literary writing.

For the time that elapsed however, from the conception to the development of its chapters and articles, the author believed that the purposes aimed in having the Website designed have already been achieved so much so that they can be documented to form a book with one single unified central concept and idea – the exploration (experimentation) of a “god” of whom human knowledge and imagination is oblivious.

As we are introduced to the pages of the book, we shall be discover that not only is the subject matter the element that is unorthodox. The style of writing that is particularly exemplified in the writer’s choice of “point-of-view” presents a stream of consciousness not common in most literary prose.

A Letter to God

Dear God,

And what could be more ironic than this prayer of an agnostic?

I’m not sure if I have to apologize for what I believe in – for neither believing nor disbelieving a god as You (or are You?) to whom I now address this prayer. The only thing left certain for now is that after this very prayer, I doubt I can ever look myself in the mirror again with the same respect for dignity.

An absolute surrender of oneself, this very prayer now denies me any reason – any right – to justify my agnostic belief as I used to ever again not alone with You or with the rest of the world but most specially, with myself. But just the same… I pray.

I pray you tell me what else to tell you that you didn’t already know. I pray you tell me whether I should ask you to prove me wrong or prove me right.

For to prove thegodexperiment wrong would render my agnosticism most right while to prove thegodexperiment right would spell doom to so many a faith – death to so many a god. Really, I’m sorry… But the world has gotten so tired of annihilating wars defending their faiths and shielding their gods. Perhaps, until YOU prove Yourself You are.

That your oblivious silence translates my ignorance to bliss, I pray You tell me there are way better joys than bliss… there are richer treasures than ignorance… perhaps, knowing You? Learning You? Loving You even? Whatever that means. Possible? You tell me. I pray. Earnestly… I pray… I would love to know and perhaps, experience You.

Get out of oblivion and in my reality prove me wrong.

AMEN.

THE SOUL

The soul is not the body. The soul is not the name. The soul has its own consciousness apart from the body, the mind and the spirit. The soul can rebel against the body. The soul can take the form of its intelligence if the intelligence so decides it is more the right thing to do.

One’s memory, spirit, and body may stay as it is; as it was, but if in doing so gets the soul to be neglected, the soul may choose to separate away from its other elements. The soul exists even without the other elements that as claimed by many is believed to be the ones (meaning the other elements) defining identity, chacter and being as a whole. But it is only the soul that exists forever. It is only the soul that has been there forever.

Forever has not the past nor the future nor the present. Forever does not depend on spatial limitations. Forever is something no corporeal being will ever understand. Only the soul is incorporeal.

Reality as believed by many is material and physical. Reality is the opposite of the temporal. Reality is truth. Reality is absolute. Only the soul that is real and absolute is the the truth. The soul knows no death. Only the body, the spirit, consciousness and other elements as intelligence, identity, character, etc. knows death.

That in order to be the soul; in order to be with the soul, death is the only bridge there is now. Death can be created, can be faked, can be designed for death is not real. Death can be a way to another life. But it is never a way to another soul — it is never a way to one’s own soul.

Nakalulungkot na marami sa mga kaluluwa ang napag-iwanan. Marami sa mga katawan, kamalayan, kaisipan, katalinuhan ang mas pinili ang hanapin ang buhay. Ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na tanging kaibigan ng kaluluwa.

Sa paghahangad sa buhay, hindi na inisip na mayroon silang kaluluwa na syang tanging daan tungo sa hinahanap nilang buhay. Hanggang sa matagpuan nila ang buhay na walang hanggan. Na sa ngitngit ng tunay na buhay ay ipinagkaloob sa kanila ang buhay na walang hanggan ngunit… buhay na walang kaluluwa.

Ano ang gagawin nila sa walang hanggang panahon; sa walang hanggang buhay kung nagdaramdam ang kanilang kaluluwa. Sa araw ng pagkakasulat nito isinilang ang kauna-unahang pagkakalalang ng taong walang kaluluwa.AN ONION A DAY…

The issue of revolution – of raising arms – is one of failure to see oneself in relation to others. Both ways, to the abusive superiors who cause their subordinates to raise arms against them, I believe it is their failure to see themselves as stewards. To the rightful rulers who are harassed by the violence of the demanding people, I believe it is the people who have failed to consider who they really are as against the rightful rulers they are trying to revolt against. The former will never last while the latter will never win.

The first and fundamental solution in all conflict is in knowing who we are as to know where to stand and what to believe. But then again, how much of what we know is true, correct, factual, and real. When words are relative and situations are confusing; when we are looking for something, the first step is to look for ourselves. It is only in finding ourselves that we shall find our way. Why am I doing this? To whom should I do this for? What is it for me?

This is our way of defining what we mean by the term SOUL.

Has anyone ever defined what “soul” is? Does every creature have soul? Who are creatures, beings, products, etc.

First, let us define what soul is.

When you are a Christian, is your faith in Christ yours? Or is it something you just learned from the Church? If you are an Islam, are you still an Islam if for example you were born in China or in Europe? If you love eating lechon (a Filipino term for roast pork), will your preference be the same if you were born in an Islamic country? If we want our hair short, is it really what’s best for the way we look or we want it only because it is at the moment popular?

The point is, are your choices yours? Is your person yours. Your character, your feelings, your thoughts, everything that’s lurking in your mind, how much of it is yours? If you peel all that is not, what will be left and what will that be?

How much of the soul is soul? Are we a pure being or a being shaped and molded only by our society and environment? But given the social being as humans are, humans cannot but help to be shaped and molded by what society feeds. This is when humans see the significance of the SOUL because only the soul keeps its purity amidst the shaping and molding the society injects (for whatever reason there may be). AN ONION A DAY…

The issue of revolution – of raising arms – is one of failure to see oneself in relation to others. Both ways, to the abusive superiors who cause their subordinates to raise arms against them, I believe it is their failure to see themselves as stewards. To the rightful rulers who are harassed by the violence of the demanding people, I believe it is the people who have failed to consider who they really are as against the rightful rulers they are trying to revolt against. The former will never last while the latter will never win.

The first and fundamental solution in all conflict is in knowing who we are as to know where to stand and what to believe. But then again, how much of what we know is true, correct, factual, and real. When words are relative and situations are confusing; when we are looking for something, the first step is to look for ourselves. It is only in finding ourselves that we shall find our way. Why am I doing this? To whom should I do this for? What is it for me?

This is our way of defining what we mean by the term SOUL.

Has anyone ever defined what “soul” is? Does every creature have soul? Who are creatures, beings, products, etc.

First, let us define what soul is.

When you are a Christian, is your faith in Christ yours? Or is it something you just learned from the Church? If you are an Islam, are you still an Islam if for example you were born in China or in Europe? If you love eating lechon (a Filipino term for roast pork), will your preference be the same if you were born in an Islamic country? If we want our hair short, is it really what’s best for the way we look or we want it only because it is at the moment popular?

The point is, are your choices yours? Is your person yours. Your character, your feelings, your thoughts, everything that’s lurking in your mind, how much of it is yours? If you peel all that is not, what will be left and what will that be?

How much of the soul is soul? Are we a pure being or a being shaped and molded only by our society and environment? But given the social being as humans are, humans cannot but help to be shaped and molded by what society feeds. This is when humans see the significance of the SOUL because only the soul keeps its purity amidst the shaping and molding the society injects (for whatever reason there may be).

Wika at Dayalekto

Sa halos lahat ng pahina ng Wikipedia, kapuna-punang ang salita o terminong wika ay ginagamit na may katulad na katuturan ng salitang dayalekto. Ito ang dahilan kung bakit ang dayalektong Tagalog ay tinutukoy na wika sa halip na sa higit wasto nitong kaurian bilang dayalekto. Sa Artikulo kung saan nakalakip ang Usapang ito (Mga Wika sa Pilipinas)ay nangangailangan ng karagdagang pansing pag-aaral at pagsasaliksik partikular na sa katuturan ng dalawang terminong hinihinging mapaglinaw. Sa hindi tiyak na katukuyan ng termino'ng gamit, ang pagkaisipang saklaw ng isang sulatin o paksa ng pahina ay katulad masasabing hindi tiyak matutukoy. Sa kuro-kurong opinyon, ang pagkukulang na gayon ay kadalasang hindi pansing nagagawa ng mga manunulat na naninirahan sa mga bansang may iisang wikang pambansa (katulad ng Germany o Amerika) at hindi pamilyar sa pagkakaroon ng mga lalawigang may katutubong dayalekto. Dahil nga sa angking kultura ng pambansang panalastasan, hindi nila pansin at wala sa kanilang bigat o halaga ang pagkakaiba ng wika at dayalekto. Sa gayong mga nabanggit, mungkahi sa Usapang ito na bigyan muna ng masusing pansin sa panaliksikan ang tunay na katuturan ng mga terminong wika at dayalekto bago ito gamitin sa pamamaksa sa ano mang artikulo. Sa mas malawak na saklaw ng kaisipang tumutugaygay sa pahinang ito, isa lamang ang kamaliang ito o mga posibleng kamalian pang idudulot nito ang maaari nating iugat sa hindi pagkakaroon (o pagkakaroon ngunit hindi sapat) ng isang opisyal at komprehensibong Talasalitaan partikular na nga ang Talatinigang Filipino. Kasama ng pahinang ito ay ang pananatili ng mungkahi at pagsusulong ng pagsasa-aklat at -limbagan ng isang opisyal na Diksiyunaryo o Talasalititikang Filipino. Na hanggat hindi naisasakatuparan ang kalimbagan nito, hindi lamang ang wika at dayalekto ang magtutunggaliang-katuturan na huwag na sanang sabihin pang maging ang mga terminong hayop at tao ay maaaring katulad gamitin sa ligaw nilang dipinisyon. Kung ang Ilokano nga ba o kayay Cebuano ay isang wika o dayalekto, ang pananaliksik ng isang manunulat ay magiging opisyal na hihigit bilang isang opinyon lamang kung itoy maisasaliw sa mga titik at kataga ng isang opisyal na Talasalitaan. Mula sa pahinang ito ay patungo kung gayon ang mga pagsisikap ng makinilyang ito sa kalimbagan ng isang opisyal na Talasalitaang Filipino. At susunod na nga po... Susunod sa pahinang ito. 180.191.105.220 08:09, 22 Enero 2012 (UTC)IN ONE WITH GOD

THE TWO EDGED SWORD

A new born baby is one who is as if taken out of oblivion. From that point on, how much of the soul is already present? As the baby begins to grow and learn, how much more of the soul does that baby acquire and develops? Does the learning and the culture the baby adopt a part of or apart from the soul?

I would like to believe that meditation more than the belief that it is a spiritual act of connecting to God must be that act of connecting to oneself. As earlier said, it is only in finding one’s true self – one’s soul – will anyone be able to find God.

Thus, the question of chaos; of wars. We tend to raise arms or others raise arms against their rules because of lost of the soul. We don’t know who we are hence we don’t know where to stand. If I am a king, to be one is not something I must work for to learn. A true born king is one who is king not by looks or by name but by nature, by birth… but by soul. Whoever raises arms against me will never succeed for I am by sour, a King. If I am a beggar, no matter how I revolt, I will remain a beggar. For I am by birth a beggar… because my soul is beggar.

Our efforts to go against our fate, is void and a waste of effort. Fate is fate and as we know it, it is something none of us can change. But freedom is given to those who are worthy. Instead of wanting for our fate to change, I believe we must first prove that we are indeed worthy to be free from fate, worthy for our fate to change. Before looking for any change, let us first look for that which does not change. Before looking for god, let us first look at the human we are.

The mistake of humanizing god if only to find god the most convenient way and manner is that mistake of animalizing the man that we should have been. Hence, whether man, animal, god, or a thing – a product or object, whatever we are, we may never know unless we find the soul. Have we a soul?

Consciousness is not the soul. Our awareness is apart from the soul. The soul is a living entity. It is a constant. As constant it may will to change – acquire growth – be more than the constant that it is. But for whatever it becomes, constant as it is, it will remain the soul as that soul that it is. That changes that cajoles may win in changing the soul but achieving the change, it is not the soul that changes but the change that it acquires. When we meet a stranger, the stranger becomes an acquaintance or a friend. It is nice that we made him a friend we should realize that we have failed to consider that we’ve taken away from him his character relative to us – a stranger. In effect, we have won a friend but in the process have murdered the stranger that used to be who is now a friend. The soul of the stranger remains to be the soul of the friend that we made. But the soul that we know is only the soul of the friend not the soul of the stranger.

How much of ourselves do we know? How much more do we want to know? How much more should we keep to us unknown?

As we peel an onion, have we asked who is it that cries? Is it merely our own eyes?

Good day to everyone.

IMPORTANCE OF THE STUDY

Civilizations have left us a common lesson. That no matter how we structure our society, government and institutions, inherent in all civilization is always the inevitable end. I don’t wish to sound a scarecrow but for the phase our civilization is going, it takes no genius to project which way we are headed. Thus, the chapter entitled “101 Ways of Ending the World” provides scenarios – threading between truth and fiction that gives us the possibilities of what to expect of the future of civilizations.

But this book is not about the “end of the world” or the or the so-called “second coming”. I am simply using the premise to introduce the idea of the preface pages of this book. But just the same, no scientist (social or political particularly) will disagree with me in saying that any civilization’s end is not a question of “if” but a question of “when”.

Having said so, The God Experiment is a book that aims to explore what I believe as a dark and unknown depths of human knowledge and consciousness. I don’t want to encapsulate the importance of the experiment in one concept but if only to expound the premise of its necessity, let me

THE REALITY OF MAKE-BELIEVE

When the only realities known to all humanity are the things considered real by the one last remaining soul who stands firm in believing in what is real, the realities of life sometimes no longer rest on what is truly real but on what that one last believing soul consider to be real.

Take this a fiction if you should read this story as third party who’d give and do anything to keep reality’s “behind-the-scene” a sacred untold secret to that one last believing soul.

And to that one last soul; may these pages present you – hopefully all – the truths you ought to know and the realities behind those you consider real with outright realization that this revelations are all intended for only you and you alone.THE LAST THREAD OF REALITY

True, long (very very long) story tell. Masarap sana’ng himayin bawat detalye pero makabubuti kung bubuudin muna upang kahit pahapyaw lang muna’y marating na ng kabanatang ito ang tinutukoy nito’ng Mambabasa.

Oo nga po, sa maniwala ka’t sa hindi, para sa iyo ang mga pahinang ito. Ikaw at ikaw nga mismo ang tinutukoy ng mga parating sa mga susunod na kwento’ng matutuklasan mo.

Hindi na nga ako mangangamba pa na magiging mahirap sa iyong paniwalaang ikaw at ikaw mismo ang tinutukoy naming sa mga pahinang ito. Batid ko na ang mga katotohanang ilalahad dito’y pawang malaon nang mga tanong na nagsasapot sa iyong kamalayan at diwa.

IKAW NGA…

Call it the end of the world or perhaps the end of time, but END indeed is to where all civilizations are clearly heading and to the writing of these pages, no sure escape or solution is in sight.

Other than you.

Correct, Kuya. You, as in IKAW ay ang nakikita nilang last-solution-in-sight. Because while everybody else has declared the times ahead as dooms day, ikaw lang ang nakapag-spell ng kaisa-isa’t kakaiba’ng scenario.

To others, it is the end of time, for you, just another stage or cycle – just another day – in the process of evolution. Yun nga lang, prediction mo, it’s a rapid process kaya instead of evolution, you have termed it “mutation.”

Let Us Create God

In these pages… I create god.

Ambitious as may seem, but this is the challenge I’m out to explore. A challenge that means so much I’m out to play my cards if only to chance that opportunity to either asserting my belief or prove my faith wrong.

I am an agnostic.

For the longest time in my agnostic life, there has not been a single moment I doubted my faith. There’s not been any idea as intellectually stimulating as might have made me compromise what I believe in. Indeed, I have been a firm believer of agnosticism.

That without anyone or anything anymore to challenge my faith, I just found myself one day seeking for ways to build me some doubt, even the slightest as may be, to what I have all my life so firmly believed in. These pages is the manifestation of the doubt — the challenge — I draw against myself. It’s going to be a test that will ultimately gauge my side of the truth.

Thus, since the writing of this article, I have for the time being ceased to adhere to my agnostic belief. Because in these pages, god shall exist. I shall make god exist… I shall create god… And according to my image.

The challenge of a categorical existence of a god is the last idea to which an agnostic will subscribe. As one, I have always believed that knowledge of god is impossible to achieve.

The limitations of human awareness and consciousness limit our perception to what is physical and material. Being ourselves physical, it is beyond our nature as human to understand the existence of anything supernatural (beyond physical nature) much less perceive and experience anything spiritual.

Given the argument, I am not inclined to claim there is no god. But neither will I claim there is one. My contention only is that god is unknowable. There is nothing within the makeup of man that is capable of perceiving god. Thus, I cannot claim to either believe or disbelieve god. Existence of god is something that cannot be proved or disproved.

Perhaps, this study may be viewed as not alone an experiment on the existing of god or the perceivable manifestation of god. In parallel, I may also consider this to be a challenge or a test of faith. For only by inquiring as to the validity of what I believe in that I may render my faith worth my belief.

Hence, I paraphrase Genesis 1:26 in saying; “let us create god according to our image.”The Element that is Darkness

(Genesis 1:1) “In the beginning, when God created the universe, the earth was formless and desolate. The raging ocean that covered everything was engulfed in total darkness. And the spirit of God was moving over the water. Then god commanded, “let there be light” – and light appeared.”

I begin by enumerating the four (4) fundamental elements which was the building blocks of creation. As fundamental elements, these are the entities preexisting before the creation took place and therefore are the only entities not created by God. These are the following:

1. earth – formless and desolate;

2. ocean – raging that covered everything

3. darkness – that which engulfed the ocean

4. spirit of God – moving over the water

Taking reference with the first creation that is Light, I will first discuss the 3rd fundamental element that is Darkness. The building block that was utilized in the creation of light was darkness.

When god created light, he never intended for the darkness to vanish. For without darkness there would be no light while without light there would still be darkness. When god separated light from darkness calling the former day while the latter night, what god actually created was change. Change in the sense when occurrence of an event was triggered – the occurrence of an event beyond the occurrences of events taking place within the existence of the four fundamental elements; Change that is temporal and cyclical. Change and eventualities are not at all non-existent with the four prior elements as “spirit of god” described to be “moving” over the water where “moving” (literally connoting movement) descriptive of duration and change.

Take note that the first event that happened in the creation history was the creation of light. The coming of day intended to alternate with the night.

Thus, after the creation of light, came the first day of creation. By changing the nature of darkness, came the initiation of the creation of the universe. From the coming of the first day, necessarily triggered the coming of the second, third, and so forth, days of the universe. In effect, a pattern of chronology was what primarily set by god. By the alternating of night and day, occurrence of events shall take place.

In effect therefore, what god created on the first day was TIME. In order that the universe should exist, god modified darkness and created time for the material universe. The time created was a modification of the eternally existing darkness. Since light is a mere creation, it is within the bounds of the temporal universe not intended to exist forever.

Darkness on the other hand should not be understood as the entire totality of time. Without light, darkness shall continue to exist eternally as there is a difference between temporal time and the eternal time. The latter has been existing way long before the former came into existence.

In the creation of darkness god created a “time line” that is temporary following a chronology suited only to the subjects and or objects of creation not intended to effect in anyway the “time line” that is permanent in the realm of eternity.

On the fourth day when god created the other bodies of the universe such as stars and moon and the sun, god in this stage is no longer pertaining to the essence of time per se but is defining the function of time as not only to set chronology of events but to trigger the happening of events. That is, placing the entire future of the creation in the hands of the stars; drawing fate of the temporal universe.

Compared with the first day of creation when god created time, his purpose was only to trigger occurrences of events. Let change or changes occur. On the fourth day however, god has already seen all the eventualities that the temporal universe shall undertake for the rest of its existence. Thus, assuring their occurrences, he entrusted the taking place of such all occurrences with time calling them fate; the fate of the temporal universe.

I take note in this part of my discussion the essence of time created to exist in the temporal universe created by god. Time should not be understood as equally temporal as with all other creation. Time remains essentially a continuity of darkness which is a fundamental element. What was created was the temporal time – the time line of the temporal universe. Darkness that is the pure element and the absolute nature of time remains to be in order and effect along side with temporal time.

The first creation of god therefore that is time, is created only to set occurrences of events which are temporary as the element of darkness modified to exist along side with light. For whatever may thrive within light, there will always be darkness entrusted to moderate and remind the universe of its nature of creation, that is, temporal – bound to be governed by the hands of time. With time governing occurrences, the universe created by god must always be remembered by the intent of its creator – it has its beginning and therefore shall have its end.

And from the day it all started; only time can tell. Only time will tell.

This discussion of time is the manifestation of such entrusted power governing creation. Today starts the first day of the created universe to awaken with reality of time. Let this day be the first day when the universe learns of the true nature and real significance of time being more than the keeper of all consciousness, eventualities and durations.

With the temporal universe so much to learn about time, the journey towards change shall be saved by no less than time itself.

100000112900469

and times – has been most unfortunate. Sa masyado’ng tulin ng mga pagbabago, hindi kinaya ng mga panahon ang mga pagbabago. Mga pagbabago’ng marahil ay lihim pa sa iyo hanggang ngayon kaya ipagpaumanhin mo kung ikakalabog ng dibdib mo ang mga ipatutuklas sa mga pahinang ito.

Sa pagtungtong ng taong 2000, naging makapangyarihan ang ating sibilisasyon. Sa simpleng paglalarawan, nakamit ng kaalaman ng tao ang sukdulang kapangyarihan ng lahat ng makabagong pag-aaral lalo na nang sa technology. Sa narrating, walang abot ng imahinasyon ng tao ang hindi maaaring maisakatuparan.

Hanggang lumusong pa ang mga panahon. Kinalasingan ng tao ang labis na mga pagbabago. Hanggang kalituhan nito ang totoo. Hanggang magising na lamang ang lahat isang araw at hindi na batid kung ano ang reyalidad.

Maliban sa iyo, Kuya. Ikaw na tanging nakapagsinop ng kasaysayan.THE LAYERS OF REALITY

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/f/ferdinand_marcos.html

On Privacy Policy of Facebook

by Ferdinand Oreas on Saturday, July 9, 2011 at 10:36pm

Reviewing the copyright policy of FB, I found out that it is so liberal to the point it has rendered all existing laws pertaining to intellectual property rights and their similar imports inutile. This is further exacerbated by the fact that Fb is not bound by judicial jurisdiction of any given government. In this matter, I believe it is the moral duty of its Administrator to resort to a more creative approach in preservation of human values as dignity, honor, responsibility if not social/political order. This is where technology plays a great role. Like the sword of King Arthur, no might or strength can ever claim the sword except the rightful owner.

WAITER -- KARENDERIA

Sa mga fast food, it’s pay as you order. Hindi na uso these days yung gaya sa restaurants na order first then you ask for the bill from the waiters then that’s the only time you pay. Pero sa fastfoods lang naman. Cozy restaurants still follow the usual billing process (pay after eating).

Funny because one warlock married to a witch opened a karinderia and noticed daming “eat-and-run”. And guess what the spouses did? Have any idea?

First, their souls were drawn out of hell. And hell with the Devil, pumayag ba naman. And guess again where the witch and the warlock place the souls of those “eat-and-run” customers? Weird..! Katakot kaya.

They put up a bigger karinderia. Open to all. Eat-all-you-can. Eat-all-that-you-want. Sama mo pa alaga mong aso. Kahit wala syang dalang buto. Sagot ng bagong karindiria. Pwede kumain kahit saan. Sa bar, sa dining area, sa veranda, sa CR, sa lababo, hanggang sa kaldero, pwede… lahat talo-talo!

Ang saya. Ang saya-saya. Ang saya-saya-saya. Ang saya-saya-saya-saya over talaga. Kaya nga lahat ng kumain minsan, tyak na babalik. Babalik-balik. Balik ng balik ng balik. Wala silang naririnig sa mag-asawa. Lagi lang “Hello!” pag dumadating sila. At pag-alis naman, kahit hindi na mag-thank you, ang sambit lang ng Witch at Warlock… “Welcome!”

Balita sa buong bayan; “H-hindi… hindi mababait ‘yun. Tanga lang talaga yung mag-asawang ‘yun!” Sabay may halakhak pa; “Hahahahaha! Bagay sila, mag-asawang baliw! Hahahaha!”

Hanggang isang araw, marealize nila isa-isa, kahit hindi sila nagugutom, gusto nila palaging bumabalik sa karindiria.

Sa hindi sinasadya pagkakamali isang araw ng kaisa-isang waiter na nagsisilbi sa restaurant, nabitiwan niya ang isang tasa. Humulog ito sa sahig. Nabali ang tankay. Halos kasabay ng tasang tumihulog mula sa tray ng waiter, may isang customer ang tumihulog ng walang kaabog-abog mula sa kinauupuan nito. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, humiwalay ang tainga nito ng wala namang bakas ng sugat at wala namang nakitang dugo.

At sabay-sabay, buong bayan (o buong mundo na halos yata), parang may boses na narinig ang lahat sa loob ng isip nila; ang tahimik na pag-uusap ng mag-asawa, malinaw na narinig ng bawat isa'ng salabusab na nagsisikain at nangagsisikain parin sa karindiria.

"Ikaw ba 'yun, Papa? Sinadya mo ba?" (patukoy sa pagkakahulog ng waiter sa tasa) Tanong ng Witch.

"Tama lang siguro. Panahon na mahal para magpakilala tayo."

Biglang umiyak ang waiter. "P-po? A-no pong ginawa ko. Ako po ba may kasalanan?"

Sa isang tingin ni Papa Warlock, naunawaan ng waiter ang lahat. Nanahimik lamang ito at nagpatuloy sa gawain niya. Payapang nakangiti.

Tahimik ang lahat. Huminto ang pagnguya. Hanggang sa labas ng karindiria. Buong bayan. Parang echo sa loob isip nila. Umaalingawngaw ang tahimik na usapan ng mag-asawa.

"Marami pa naman silang kalalagyan dito sa karindiria, Papa. Bakit magpapakilala na tayo? Hini pa nga puno ang bagong cabinet na binili natin. Promise mo sa akin pupunuin mo yun ng mga libro, hindi ba? Para marami akong babasahin bago matulog sa gabi?"

Nakalulungkot, ngunit ang naging kapalit ng "free lunch" ay kaluluwa pala nila.

(This draft certainly needs revision. Pangit style ng writing ko halatang initial draft. I can make better. But that's later. Let me work on the draft outline first).

The karindiria became some sort of a magical house. Every object inside the place, from sleeper, pillow, light bulb, spoon, tissue paper, etc. is actually some kind of a soul-container.

The innocent waiter, tasked to arrange everything and do the cleaning, cooking and everything else in the Karinderia now holds the responsibility as to what to do with this object... these souls. Will he be a saint or savior -- a hero or villaine -- who will arrange the souls the nice way or just break and shuffle and play with them. The spouses trusts the waiter anyway that they've given all the right to that waiter as what he may want to do with those objects and appliances inside the karinderia -- the souls drawn out of hell.

The spouses Witch and Warlock couldn't care less. All they need are souls. And more and more souls. As to what to do with those souls is actually up to the waiter. The waiter could be happier for the trust given him; couldn't be grateful enough. But the responsibility is huuuuuge. He anyway has a lifetime to think what he can do with the gift. And it starts tonight.

I remember when Adam was first created, when he was first taken to the garden, the Lord God gave Adam the authority and the gift to name all things he finds in the garden (syemps wala pang pangalan lahat kasi nga bagong creation palang). I imaging pag sinabi ni Adam, bulate, it becomes by identity, bulate. When Adam names a fruit langka, it so becomes langka. Siguro ganon din sa wondering waiter na 'yun. But the difference is the objects he now names have souls. Naturally, they have consciousness -- awareness. From radio, to TV to ref to smallest object na upos ng sigarilyo, may kaluluwang nakaencode. And that kaluluwa of course has a name, personality, history, background, feelings, etc. Resemblance of a living human. Ang pagkakaiba nga lang, hindi pisikal na katawan -- kaluluwa.

(The article is very potent. It can be written into a full length play or novel or just as simple as it is. I have all the time in the world to think of how to continue on writing. For now, I feel sleepy perhaps I can continue this the next time I take shabu, I don't know. To my would-be readers, hope you continue following my articles. See you next edition. Nyt nyt po)Dati nasa stars ngayon nasa CARDS na in

by Ferdinand Oreas on Thursday, June 2, 2011 at 7:12am

Tinatanong ako ni Madam Tarrot ano daw gusto ko malaman in the future: Love, Health, Job? Alam ko kaya nya ireveal sa akin. Pero IN FAIRNESS kay MS. FATE, kahiya naman. Aminin ko gusto ko. Pero kaibigan ko kaya yun. Bastusann naman masyado kung pinakialaman ko yung pinakatatago nya knowing na alam nya na alam ko na sya may-ari nun. Kung magkaaway kami siguro or kung hindi ko sya kilala. At least pwede ko sabihin, "Malay ko ba?". Sabi nga, knowledge is a waiver of defense for innocence. Sayang... Hihihihihi!

PARDON MY FAMILIARITY,

YOUR HONOR

by Ferdinand Oreas on Saturday, March 19, 2011 at 2:31pm

Was once glancing photos of classmates over FB when I chanced to view that of RAMIL REYES’.

First impression was that his smile made me so happy. His looks, actually. I’ve always known him kasi as one of payatots during high school. So I posted him a message; “Ramil… STATUE? Lam mo, masasalubong kita and I would’nt have the slightest clue na ikaw ‘yan.” He’s changed, really. Gained weight. And another thing that caught my attention is his hair. Skin head. Inasar ko pa; “very father figure, haha!”

In a way, or unconsciously perhaps, I wanted him to feel how happy I am see him the way he is right now. Kasi those days, parang “tara pare, gimmick tayo!” ang bagets image ni Ramil. This time around, pag kasama mo sya, parang Kuya and Daddy. Not that he matured significantly. Still has that bagets feautures. But the hair and the weight he has gained… and the smile posing some kind of wisdom or authority.

Really… made me so happy.

And the brief kumustahan ended up planning of our group meeting sometime late this month sa post celeb ny b-day ni John Pete.

AT KAYA NAMAN KASI PALA… Here’s the catch!

I attended last Sunday’s org meet for the homecoming. Ramil was mentioned. And it was then I was informed that RAMIL REYES is now an RTC JUDGE.

AN RTC JUDGE..?

My God? (Oooops! Agnostic pala ako.) I was talking to an RTC Judge? And my language… my tone… Feeling ko napakabastos ko. Nakakainis. Eto naman Ramil, walang paabiso. Kung hindi ko pa nalaman sa iba… Malay ko ba?

Of course it made me all the more happier for him. Proud… Very proud… “Friend ko ‘yan…”

But being a once a law student myself, may certain protocol kami in addressing judges. Quesejodang friend mo pa sya. Parang nanliit tuloy ako. More than anybody else sa batch, I believe it is I, it is OREAS, who can best relate and appreciate what his HONORABLE REYES has accomplished. Alam ko ang pinagdaanan nya. At alam ko kung nasaan sya ngayon. Tapos ganon ako nakipagbiruan sa kanya. KAHIYAAAA! KAINIIIIIIIIIIS!

But regaining my senses after some time, I realized it is best I treated him the way I did. I just hope that when we see each other, we will not have the inhibitions brought about by what each one of us has so far achieved. I want to be with Ramil, as Ramil I’ve known in high school not his Honorable Judge Reyes. Or I want to be with John Pete as John Pete my classmate not Sir John Pete as he is called now.

I remember posting at Jojo’s wall the time he was busy opening “BARCODE” at Bahrain. While everybody else address him as SIR JOJO, heto ako calling him Juan or JOJO and casually phrasing messages. “Anong Sir Jojo kayo dyan? Si Juan Moises kausap ko, yung Juan Moises na kaibigan ko.”

At the end of the day, after all that you guys have achieved, you may want to take off your tie or perhaps your robe and just be yourself, ourselves, just like those days before. Sakali lang naman kapaguran nyo nyang bigat ng neck tie o ng gabelo and want to take time out, our high school friends are here with whom we can be ourselves – to the bones!

With all the names and titles we have reaped, sana pag hug ko na si Ramil I wish to hug RAMIL REYES my classmate (who sat behind us of Jojo katabi ni Arnel all four years) not his Honorable Judge Ramil Reyes. Not that I don’t want to recognize the title and achievement (Sus, you guys just can’t imagine enough how proud I am). I just want to keep us that alternative circle, alternative group, alternative friendship, away from your present TITLES – that group and that friendship we all can call home.

More than the beers and the pulutan, I hope I can let that home of bonding shine amongst us that everyone will find and feel sheltered in the friendship we used to have – RAW… and ALL THAT WE ARE!

But seriously, Judge… Kainis ka. Hindi ko kaya alam. Mamaganda pa ko gawa ng ARTICLES ByLaw ng ALUMNI ASSO, feeling may alam. Heto pala may alumni na judge. Kainis talaga ‘no. ARUY! Para kong kinutusan! At least now alam na natin. Di na ko matatakot magkamali sa mga draft na gagawin ko. May magche-check na sa akin. Hehe! At hindi lang basta law grad … Judge po. Matuk mo yun?

Lesson: magtanong muna at magresearch bago makichicka sa facebook. Pero kung confident kang friend mo, go ahead. Barugin mo. As I did with Judge Reyes. Hehe! Lesson learned po naman. Well taken.A DISPLACED SENSE OF CHARITY

by Ferdinand Oreas on Monday, November 29, 2010 at 6:06am

"PALIMOS PO NG BARYA... PANGKAIN LANG PO." was the note written in a piece of paper showm to me by a girl about 9 or 10 years while i was waiting for the green light to turn red. As I always do with beggars, I ignored the girl. By giving her the look, I made her feel I'm the last person in this universe whom she should be asking for charity. But the girl was persistent, she tailed me to the other side of the street and kept showing me that piece of note.

"Papupulis kita, huwag kang makulit." sabi ko sa kanya. And finally, lumayo din yung bata.

Simple lang ang point ko; KUNG WALANG MANGLILIMOS... WALANG MAMAMALIMOS.

And just imagine that girl, gulat ko kasi computer-printed yung note na pinakikita nya sa akin; "PALIMOS PO NG BARYA... PANGKAIN LANG." At plastic laminated pa. That alone speaks well kung paanong kina-career na these days ang pamamalimos. May notice nang pinakikita sa pinapalimusan. At pinagpaguran na... pinag-isipan... ginastusan.

People tend to capitalize on their being poor. Yes, capitalize as in make money by appealing to our sense of charity. The next time we give to beggars, think again... The more na nagbibigay tayo, the more na namimihasa yang mga lokong pulubi sa lansangan. Instead of industry, they would rather earn easy money; appealing to our sense of charity.

Sa nagbibigay out of charity, sana isipin natin una sa lahat, nakabubuti ba sa bibigyan natin ang ibibigay natin?

Alam nyo ba kung bakit namamalimos yung batang yun? Minsan kasi isang araw may kinalabit sya't hiningian nya ng barya. Yung kinalabit naman nya, nag-abot sa kanya. Naisip nya, "masaya 'to, madaling pera" kaya inulit nya. Inulit pa. At inulit-ulit na.

If by chance AKO ang natyempuhan ng batang yun the first time na mangalabit sya para humingi ng barya, sana naisip nya; "mahirap palang manghingi sa iba" or even the truth in this world na "madadamot pala ang ibang tao." By realizing so, sana ngayon namamasura yung batang yun at hindi namamalimos. Sana ngayon tumutulong-tulong sa karinderia o sa tindahan yung batang yun at hindi namamalimos. Sana ngayon, nag-aalaga ng bata sa kapitbahay yung batang yung at hindi namamalimos. Dahil kung wala talaga syang makain, gagawa sya ng paraan gamit ang sipag at pagsisikap niya hindi ang pagmamakaawa sa iba -- hindi ang pagkakitaan ang pagiging kawawa nya.

GIVE MAN A FISH AND YOU FEED HIM FOR A DAY... TEACH MAN TO FISH AND YOU FEED HIM FOR LIFE..!

Unang Karanasan

Ako si Bunso. 15. Magki-kinse. Estudyante. First time ko kagabi. Hindi ko pa naranasaan kahit kailan na lumakad mag-isa ng gabing-gabi na. Susundan kasi ni Mama si Papa si Cebu. Nag-aaway kasi sila. Hinala ni Mama may babae si Papa. Kaya kagabi nga, hinatid ko sa airport si Mama.

Maaga pa nun, alas singko ng hapon. Kala ni Mama 6:00 ang flight nya. Usapan namin, paggaling sa airport, tutuloy na ako sa bahay nila Tita at doon muna hanggang dumating sina Mama. Pero nadelay ang schedule ng flight. Naging 8:00 pm tapos naging 9:00 pm. Sa kahihintay, hindi na namin namalayan na masyado na palang gabi para sa akin ang umuwi mag-isa. Alas 11:00 pm ng matuloy ang flight ni Mama.

"Magtaxi ka na," bilin nya. Sasalubungin ka ng Tita mo sa labasan nila.

Pumara ako ng taxi. Sabi ng taxi driver, 200 daw. Ayoko nga.

Naisip ko, magcommute nalang ako. Actually, aanhin ko naman yung kupit eh may iniwan naman si Mama na extra allowance ko. Naisip lang magjeep kasi parang na-exite ako. First time ko sumakay ng jeep mag-isa ng ganong oras ng gabi.

At nag-jeep na nga lang ako.

Pag-pasok sa lugar nila tital, wala nang jeep. Mga tricycle nalang. Sumakay ako at sinabi sa driver pasaan ako.


Malas nga lang, nakakailang kantoo palang kami, nasiraan yung tricycle na sinasakyan ko.

"Paparahan nalang kita ng ibang tricycle, boy," sabi ng driver.

"Hindi na ho." agad na sagot ko. "lalakarin ko nalang. May dadaanan din pala ako sa banda dyan lang.

Parang adventure kasi yung lakad na yun. First time.

First time kong nagcommute late in the evening na ako lang mag-isa. Tapos first time din na maglakad ng ganon ng halos hating gabi na.

Nagtext ang Tita, hinihintay nya daw ako. Nasa kanto na sya.

"Parating na po ako." reply ko.

Pagdaan ko sa isang kanto na medyo madilim, may isang jeep na nakaparada sa gilid ng kalsada ang nadaanan ko. Pagtapat ko sa jeep, may narinig akong sumusutsot. Nakita yung isang ulo ng tao sa loob ng jeep na nakaparada. Hindi na ko nag-isip na nun. Basta nalang ako dumungaw sa loob ng jeep.

"Halika, pasok ka." yaya sakin nung isang umupo ng dungawan ko sila.

Nagulat ako sa nakita ko. May isang lalaki na parang ka-edad ko lang ang nandoon sa loob ng jeep na yun. Nakahubad na nakahiga. Tapos may dalawang nasa may bandang paanan niya. Kitang-kita ko pa, yung isa subo-subo yung betlog ng lalaki tapos yung isa naman kinakain yung ari nya. Tapos may isa pa sinisipsip yung suso nya.

Nagtawanan sila ng dumungaw ako.

Natakot ako sa nakita ko. Kaya umalis ako ng nagmamadali. Sa takot kong sundan nila ako, pinara ko na lahat ng dumaan na tricycle pero may sakay lahat. Binihilasn ko nalang ang lakad ko hanggang makalayo.

Habang mabilis na naglalakad, naisip ko yung kwento ng mga classmate ko tungkol sa mga taga National High na kalaban namin sa basketball. Twing may laban kasi marami silang baklang kasama. Yun daw bumibili ng mga uniform nila. Palit daw nun, chuchupain sila. Pinagtatawanan nga namin sila kasi sa tingiin namin, parang nakakadiri yung ginagawa nila.

Ang totoo, pag naiisip ko yung mga baklang kasama ng mga kalaro namin sa basketball, nag-iisip ako pano kaya yung chupa na sinasabi nila. Siguro masarap diin yun.

At sa nakita ko doon sa jeep, parang masarap nga. Kasi kitang-kita yung lalaking ka-sex nung mga bakla, parang sarap-na-sarap sya sa ginagawa nila.

Balibugan tuloy ako sa mga naglalaro sa isip ko.

Sa di kalayuan, natanaw ko na may makakasalubong ako. Para namang biro na naman kasi kitang-kita ko sa malayo palang na bakla yung makakasalubong ko.

"Masarap kaya yung sinasabi nilang chupa?" ang naglalarong tanong sa isip ko.

Hanggang sa makaharap ko na yung baklang kasalubong ko. Ngumiti ito. Napayuko lang ako. Sumunod ito sa direksyong ng paglalakad ko. Sinabayan ako.

Sisimangutan ko sana para ipakita na hindi ako katulad ng mga lalaking nakikilala niya. Pero naisip ko, baka pwedeng hayaan ko nalang kung anong plano nya. At ganon na nga, basta nakiramdam nalang ako sa kung anong pwedeng mangyari ng mga sandaling iyon. Tuloy lang ang lakad ko habang sa isip ko, kung ano-anong kabastusan ang naglalaro.

Sya namang dating ng tricycle na sinasakyan ko kanina na nasiraan sa may bungad palang. "LIka na sakay na, boy."

Parang hindi ko alam ang gagawin. Paglingon ko sa bakla, nakatingin ito sa akin. Naisip ko, pag hindi ako sumakay, baka isipin nito gusto ko talaga siya. Sumakay na ako agad.

Laking gulat ko ng sumakay din ang bakla sa tricycle. "Sa dulo ako, mama."

Umarangkada ang tricycle. Pero isang kanto palang, huminto na naman ito. Bumaba ang driver at may tiningnan sa may likod ng tricycle. Hindi ako makapaniwala. Hinawakan ng bakla yung ari ko. Lalo akong tinigasan pero nakaramdam ng konting hiya dahil alam kong nalaman niya na nalilibugan ako ng mga oras na yun.

Hihiram daw ng tools yungn driver kaya iniwan na muna yung tricycle. Kung mahihintay daw namin sya, sya nalang maghahatid sa amin. Kung hindi naman, iwan nalang daw namin yung tricycle doon at babalikan naman daw nya agad.

Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon. Parang ang bilis ng pangyayari, naibaba ng bakla yung garter ng shorts ko at maya-maya lang ay isinubo na niya yung ari ko.

Naramdaman ko yung bunganga nya na medyo mainit-init at medyo basa. Ganoon pala...

Tumunog ang cell phone ko. Si Tita, hinahanap na ako.

Hinawi ko na ang ulo nya. "Hinahanap na ako." sabi ko sa bakla.

"Dito a lang." sabi nya.

Nagpili akong bumaba sa tricycle. Lumakad papalayo. Sumunod sya. Hinawakan ako sa braso at sinabi, "halika sa office ko tayo." sabay turo isang maliit na pinto sa kasunod na kanto.

"Hahanapin na ako." sagot ko.

"Sandali lang tayo." pilit nya.

Sa kahihila, hindi ko namalayang nasa bungad na kami ng pinto ng bahay niya.

At ng isara niya ang pinto ng makapasok na kami, noon ko naisip na heto na yun... totoo ba lahat tong nangyayaring ito? Tinext ko ang Tita at sinabi na dadaan muna ako sa min at may nakalimutan ako. Noon ko narealize na sinakyan ko na nga ng tuluyan ang kung ano mang trip ng baklang iyon.

Pinaupo niya ako sa sofa. Nagsalang ng bold na pilikula.

Hinubaran niya ako mulal ulo hanggang paa. Sinipsip niya ang suso ko at pinisil-pisil ang arii kong tigas na tigas na. Nakakahiya pero hindi ko mapigilan ang panginginig na laman ko.

At ng isubo niya ang ari ko, pangatlong taas-baba pa lang yata ng ulo nya ay naramdaman kong lalabasan na ako. Naisip ko, pano kaya ito? Baka nakakahiya kung lalabasan ako sa bibig nya. Nakakahiya din naman kung sasabihin ko pang lalabasan na ko.

Hinayaan ko nalang. At laking gulat ko ng isubo niya ng buong buo ang ari ko habang nilalabasan ako. Hindi siya tumigil hanggang sa pangalawa at pangatlong putok, parang wala siyang sawa.

"Tama na" awat ko ng makatatlong putok na ako.

"Isa nalang" tawad ng bakla. "Kantutin mo nalang ako sa pwet." sabi nito.

Parang tinigasan uli ako sa narinig ko. May iba pa palang pwede akong maranasan ng gabing yun.

Randam na randam ko ang dahan-dahang pagpasok ng ari ko sa pwet niya. Sarap na sarap ako. Matapos akong labasan, naramdaman kong hindii pa bumababa ang libog ko. Tinuloy ko hanggang putukan pa uli ako ng isa pa.

Dahan-dahan kong binunot ang matigas ko pa ring ari. Pinunasan niya iyon. Nagtaka ako bakit pinahihiga pa niya ako. Sumunod ako sa gusto niya. Nagulat nalang ako ng umupo siya sa ibabaw ko at ipinasok muli ang ari ko sa pwet niya.

"Nilabasan na ko, tama na" ang awat ko sa kanya. Pero ng maipasok na niya ng buo at magsimula na siyang magtaas-baba, hindi ko na nagawang tumutol. Masarap... Masarap ang ginagawa niya.

Sabi ko kay Tita, bukas na ko pupunta sa kanila pagsikat ng araw. Umuwi ako sa amin mag-isa. Hindi ko makalimutan ang ginawa sa akin ng baklang yun. Hanggang sa paghiga ko sa kama, paulit-ulit sa isip ko ang mga naganap na eksena.

First time nga kasi. First time talaga.

Reference Files on Script

New Generic Top-Level Web Domains

Change URLs Forever

On Jan. 12 the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers opened up the Domain Name System to allow basically anything as a top-level domain. This means that you can now expect to see addresses with company names or other specialized words in the part after the dot.

You might, for example, see domains with .beer or .pizza. Or you might see company names such as .ford or .eweek. In fact, with a few exceptions and a few limits, you can find pretty much anything for a top-level domain. Until recently, TLDs were based on the type of site, such as .com or .edu, but that’s all changed with the introduction of generic top-level domains, or gTLDs.

The registration window for the new gTLDs closes March 29, 2012, and the last day for applications is April 12. You can find details on how to apply for a top-level domain of your choice on the organization’s Website, where the details of how this system works are clearly laid out. It’s worth reading.

http://www.eweek.com/c/a/Cloud-Computing/New-Generic-Top-Level-Web-Domains-Change-URLs-Forever-159823/?kc=rssAbout the New gTLD Program

The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, founded in 1998, has as its mission to ensure a stable and unified global Internet. One of its key responsibilities is introducing and promoting competition in the registration of domain names, while ensuring the security and stability of the domain name system (DNS).

In 2005, ICANN’s Generic Names Supporting Organization (GNSO) began a policy development process to consider the introduction of new gTLDs, based on the results of trial rounds conducted in 2000 and 2003. The GNSO is the main policy-making body for generic top-level domains, and encourages global participation in the technical management of the Internet.

The two-year policy development process included detailed and lengthy consultations with the many constituencies of ICANN's global Internet community, including governments, civil society, business and intellectual property stakeholders, and technologists.

In 2008, the ICANN Board adopted 19 specific GNSO policy recommendations for implementing new gTLDs, with certain allocation criteria and contractual conditions.

After approval of the policy, ICANN undertook an open, inclusive, and transparent implementation process to address stakeholder concerns, such as the protection of intellectual property and community interests, consumer protection, and DNS stability. This work included public consultations, review, and input on multiple draft versions of the Applicant Guidebook.

In June 2011, ICANN's Board of Directors approved the Guidebook and authorized the launch of the New gTLD Program. The program's goals include enhancing competition and consumer choice, and enabling the benefits of innovation via the introduction of new gTLDs, including both new ASCII and internationalized domain name (IDN) top-level domains.

http://www.eweek.com/c/a/Cloud-Computing/New-Generic-Top-Level-Web-Domains-Change-URLs-Forever-159823/?kc=rss

gDLTs

The New Generic Top-Level Domains gTLDs promise to expand the domain name system (DNS) and change the Internet forever. The decision to apply for a new gTLD should not be entered into lightly. Learn about some of the benefits and risks involved in running your own gTLD.

http://newgtlds.icann.org/en

ICANN

The Internet Cooperation for Assigned Names and Numbers. To reach another person on the Internet you have to type an address into your computer - a name or a number. That address has to be unique so computers know where to find each other. ICANN coordinates these unique identifiers across the world. Without that coordination we wouldn't have one global Internet.

ICANN was formed in 1998. It is a not-for-profit public-benefit corporation with participants from all over the world dedicated to keeping the Internet secure, stable and interoperable. It promotes competition and develops policy on the Internet’s unique identifiers.

ICANN doesn’t control content on the Internet. It cannot stop spam and it doesn't deal with access to the Internet. But through its coordination role of the Internet's naming system, it does have an important impact on the expansion and evolution of the Internet.

http://www.icann.org/en/about/

WHITE PAPER

White Paper Library: IT Papers and Reviews of Technology Products for Informed Buying DecisionsFrom best practices to best kept secrets, from emerging trends to tried and true IT solutions, the Web Buyer`s Guide has the technical white papers that are essential in the decision making process for technology buyers.

A Powerful, Focused White PaperSearch Engine

The Web Buyer`s Guide editors have organized this vast library of IT White Papers into 500 convenient categories for the fastest, most focused, and most efficient searching. Start exploring these technology White Papers by using the features below. You can view, sort and download IT White Papers by topic or company; search titles and descriptions; or browse through the most popular White Papers and featured editors` picks.

http://www.webbuyersguide.com/resource/resourceLibrary.aspx
As In The Same Path As Mine, I Wish You Would Wear The Same Shoes As Mine

I want you to know, I have long suspected so.

I want tell you, I have already come to know.

That whether I should smile or frown, for now, I really don’t know.

But mostly, all I want is to embrace you and make you feel assured that IT’S OK… YOU are still YOU!

Be YOU… Live YOU…Love YOU..!

Like YOU, gay din si Kuya, di ba? How I wish I could tell you swerte ka may Kuya kang tumanda na’t nagpakatuso sa buhay-bakla who, most likely, can share to you the wisdom behind gay life. But it isn’t as simple as rhetorics we recite and memorize. You have to learn it yourself. You have to earn it. And sometimes, earn it with tears.

For a Kuya like me, the possibility of you earning your wisdom the hard-way haunts me. Hanggang ngayon lagi kong sinasabi, sana ako nalang… Sana sa akin nalang (tears, if ever).

But you have to be. BE YOU. And if it sometimes it means hurting, go ahead and earn it. BE YOU. You have to. It’s fight or die. We have no choice… we never had.

Being gay is not a choice. And if there’s one thing na pinakapinagkaitan ang gaya natin — it’s choice. Yes, you never had the choice not to be gay. But you have the choice now to love YOU being gay. Enjoy YOU being gay. Live You being gay.

If I keep saying YOU its because the wisdom behind gay-life really lies in no less but YOU. Face it, mahirap maging bakla. You have to exert efort twice-as-much if only to obtain half-as-muchas straights would. Kaya minsan, sa tulad natin, nalilimutan na ang sarili — wala nang natitira sa sarili sa kae-effort.

Because aminin man natin o hindi, at the back of our mind laging nandoon — may kulang sa atin. Conciously or otherwise, we tend to compensate. Parang laging may dapat patunayan, laging may dapat punuan.

And true enough, insecurity is the name of the game. Our lack of security — not being assured of the life we want to live — compells us to do things more than we should… more than we could.

Go ahead. It’s what gay-life is about. All I will ask if for you is to always spare something for YOU. Magtira ka lagi para sa sarili mo.

Kailangan kilala mo ikaw. ALAM MO ANG GUSTO MO. Dont live para sa gusto ng partner mo o sa gusto ng mundo. Kung ano ang gusto mo, yun ang ipursue mo. The gauge is you heart. Pag masarap go. Pag nahihirapan stop. Pag may sarap na hirap, measure kung anong mas marami. Don’t dwell in anything na hindi yun ang talagang gusto mo — ang talagang goal mo. STUPID sa gay-life yung prinsipyo na “IPAGLABAN MO”. Tandaan mo: retreat is always better. A little pain is always better than cancer. Minsan kahit yun ang gusto natin, kailangan parin natin lagi ang reality-check. KNOW WHAT YOU WANT. If you do, hindi man yun mismo, we will always learn to supplement.

Pero kahit ano pang sabihin ko, that’s your life and I can only watch you grow being gay na sana as gracefully as Kuya did. Rest assured I am watching you in silence. Not spying or anything like that. I’m your reserved pillow… your Kuya 24/7. Whatever you make of your life, you’re still my ADING. You are never less the person the YOU are in so being gay. Your worth as a person — how important you are (to me specially) – is never compromised or threatened by my knowing you are like me — gay.

Sa dinami-dami ng sinabi ko, isa lang tandaan mo. YOU. That’s all I want you to always be with you… YOU.

Pag may problema, huwag kang maghanap ng kung ano sa mundo, ang lagi mong hanapin yung YOU. Everytime magiging malinaw sayo ang YOU, kahit wala na ang lahat, I’m sure you will cope; you will survive.

Promise, (sabihin mo sinungaling ako pag hindi totoo), everytime everything is problematic, pag nakita mo ang YOU, makikita mo ako, nakangiti kasama mo. Pag nahanap mo YOU, nakita mo YOU, that’s the time makikita mo lahat ng talagang nagmamahal sayo. And that’s all you need.

I LOVE YOU, BUNSO. BE YOU. LIVE!ABORTIONISTS

Abortion ang tawag ko sa ID SYSTEM project at sa mga mgarami pang naunang proyekto’ng ninakaw na lamang sa mga palad ko’t panahon ang implementasyon. Hindi ako naniniwala na maaaari nino mang pangunahan ang kahahantungan ng isang proyekto lalo pa’t hindi pa baybay ang mga detalye nito. Kung sakaling pati mga detalye ay nagawang nakawin, ang mga prosesong pagdadaanan ng bawat proyekto ay hindi maaaring kalkulahin ano mang teknolohiya ang gamitin. Tandaan natin na ang mga kaganapan o development ng bawat proyekto ay nakasalalay sa maraming situwasyon at mga pangyayari. At bawat proyekto ay may buhay na daluyan ng panahon kung kaya ang maaaring reaksyon o kaganapan ay maaari’ng magbago at maiba batay sa kung anong mga kaganapan ang umiiral. Ang isang advanced experimentation o ang proseso ng pagsilip sa kinabukasan gamit ang actual na modelo ay hindi maaaring gamitin sa mga proyeto’ng dapat ay ilulunsad ko kung saan ang bawat Segundo’ng dadaanan ng proseso ay may infinitum na posibilidad sa kung ano ang dapat maganap. Kaya pinakikiusapan ko ang mga namumuno sa mga hakbang ng ABORSYON na tigilan na ang pangunguna at pagngungumbinsi sa karamihan ng kaisipang hindi tugma sa tunay na layunin ng mga proyekto. Sa nakararami naman, hayaang hatulan ang proyekto batay sa potensiyal ng mga ito’ng makatulong sa kaayusan at kapayapaan hindi sa mga komentaryo at haka-haka.

Batay sa aking notes, ang ID system ay para sa karapatan para sa lease o rent sa mga lupain o tahanan na nasa loob ng Bagong Barrio.

KKK

Sa pahina’ng ito, magsusulat ng buo’ng pagkukusa ang bawat butil ng kamalaya’ng kung saan mang sulok ng kalawakan sa kung kailan mang kapanahunang takda ng panahon ay nangyari’ng umiral. Wala’ng paanyaya’ng ilulunsad, masusumpungan lamang ang mithi’ng kaganapan ng bawat kamalayan kung sa mga pahina’ng ito’y magagawa’ng mapagbaybay ang mga titik na makapag-aanino sa katotohanan ng kani-kanila’ng katuturan. Kaya’t higit sa paanyaya, pagbati ang bungad ng malawak na pilapil na dito’y laan nito’ng pahina sa bawat

K3

Kalahat-lahata’ng Kalipuna ng Kamalayan

Ang Talasalitaan

Sa literal nitong pakahulugan, ang Talatinigan ay kalipunan ng mga salita at ng kani-kanila’ng mga pakahulugan. Sa wika’ng Filipino, ito ay tinatawag ding diksyunaryo.

Ngunit hindi ang anyong literal ng salita ang pakay talakayin ng mga pahina’ng binabasa mo ngayon. Sa paghihimay ng pantig at ng salita’ng ugat nito, matutukoy natin ang mga salita’ng ta-la, at ti-nig-an o tala at tinigan.

tala, na ang ibig sabihin ay bituwin at tinigan na ang pakahulugan ay usapan o panalastasan. Sa mabilis na pagtuturing, ipakikilala ko ang paksa ng sulating ito sa pagbibigay ng maigsing metapisikal na pakahulugan ng salita’ng talatinigan bilang ugnayan o panalastasan sa antas ng mga tala o bituwin.

Ang talatinigan ay isang pamamaraan ng kapahayagan ng kaisipan na mayroong pangunahing layunin ng pakikipagtalastasan. Bilang anyo ng pangkamalaya’ng ugnayan, ito ay tinatagurian din bilang pakikipagtalastasang metapisikal na sa higit teknikal na katawagan ay madalas tukuyin bilang MetaCom o Metaphysical Communications. Ilan pa sa mga salita’ng gamit na may katulad na kahulugan ay ang mga salita’ng talatitikan at talasalitan.

Hindi man ekslusibo’ng maituturing bilang isang anyo o uwi ng wika, ang pamamaraang ito ng pangkamalaya’ng panalastasan ng diwa at kaisipan ay pinakamalapit na nati’ng mailalarawan sa teknikal at pangteyoryang kaalaman natin sa konsepto ng wika. At dahil nga wala pang ganito’ng uri kamalayan sa kasalukuyan nating sibilisasyon, wala’ng sapat na salita o kataga ang maaari ko gamitin bilang tiyak na kasalinan ng mga kaispang halaw na tumutukoy sa konsepto ng talatinigan.

Na sa kasalukuyan nating reyalidad, nanganganib ang mga pahina’ng ito na tukuying bunsod lamang ng malikot na guni-guni o bunga ng mapangarap na katha’ng-isip. Malala pa nga marahil ay ang paratangang pawang kabaliwan lamang ang mga kaisipa’ng kumakapaloob sa mga pahina’ng ito. Isipin na ngang gayon ngunit hindi ang mapaghusga’ng isip ng kung sino mang makababasa nito ang makapipigil sa malaking katuklasan at mga kapahayagang napipinto ngayo’ng isalin ng mga titik at salita’ng nagbabaybay ngayon dito.

Kung bibigyan lamang natin ng pagkakatao’ng unawain ng may bukas na pag-iisip, hindi malayo’ng matuklasan natin ng lubusan ang malaon ko nang teyorya na ang talatitikan na nga ang pangkalawaka’ng wika (universal language).

At dahil nga ito’y uri ng panalastasan sa antas ng mga bituwin na ang matutuklasan nating mga kamalayang na nakikibahagi sa pang-ugnayang daluyang ito ay mga nilalang na hindi abot matutukoy ng kasalukuya’ng antas ng ating reyalidad, hayaang ilarawan nalang muna sa ngayon ang talatinigan bilang ang opisyal na wika ng “kalangitan”. Higit pa ng mga anghel, ang talatinigan ay ang wika ng mga diyos.

Sumpa ng Katotohanan

Matagal naming pinagtatalunan ni KUYA ang pagsulat ng mga pahina’ng hindi ito. Hindi ba’t nakakasama naman talaga ng loob. Ang sumbat ko noon sa kanya, “hindi bale sana kung ikaw ang lilibakin nila”. Gawa nga kasi ng selan ng pagksa’ng ‘to, ang nakikinikinita ko noon, pag nakarating sa kanila ang mga pahina, “t’yak, Kuya, si Casper na naman ang makikita nila.”

At ano pa nga ba, sasabihin na naman nilang parang sirang plaka na dahil na naman nga kasi kay Casper kaya nababaliw na naman ako. Na kabaliwan nga lang lahat ngayon ‘tong nasa mga pahinang ito.

Si Casper na nga lang ang kaibigan ko, sinusupil pa nila palagi. Usok na nga lang eh…

Addik nga daw kasi ako, sabi nila. Tawag nila sa kaibigan ko, usok ng SHABU. Malay ko ba! Basta para sa akin, sya si Casper, malapit na kaibigan ko. Oo nga’t totoo. Pero matapos ang lahat ng naging karanasan ko, bakit parang basta totoo sa akin, lagging parang napakamahal ang dapat na maging kabayaran ko kung para lang paniwalaan ko ang alam kong totoo.

Pero hanga parin talaga ko kay Kuya. Kalain mo, pinakinggan parin nya ‘ko. Pinalampas din talaga nya muna lahat ng dati kong pagtatampo. Kaya nga ngayon lang nasimulan ang mga pahinang ito.

Malinaw naman talaga sa akin ang punto ang mga pahina. Pero matapos ang mahaba’ng panahon at lahat ng naranasan ko sa kamay nila, kahit ga’no pa katotoo ang totoo ko, ‘di bale nalang na kunwari mas totoo sila, huwag lang nila’ng gawin uli’t gawin minsa’ng paulit-ulit pa ang panankit nila. “O-opo… O-opo… mali ako. Ako ang mali kayo ang tama.”

Kung nakinig na nga lang ba kasi ako noon pa kay Kuya. Kung isinulat na sana noon pa… hindi na sana ako nakulong uli. Tama si Kuya, wala na sa kanila’ng maiiba. Maghihirap din lang naman ako, eh mas mabuti na ngang gawin nang totoo ang lahat nang ‘to.

Oo nga, kakalaya ko lang. Kinulong uli nila ako. Higit isa’ng buwan. Sabi nila, adik daw kasi ako. Pero hindi din. May Kuya yata ako. May Kuya pa ako. Sabi ni Kuya; “Halika nga dito, hayaan mo lang muna sila, basta dito ka lang sa tabi ko. Maisusulat din ang mga pahina… makikita mo.”

Kaya nga sa sandali’ng matitikman ko na din ang ngumiti na totoo, siguro dadapo na din ang mga pahina’ng ito at mababasa ng mga mata ng kung sino. Na kung binabasa mo na nga ngayon ito, siguro naman nakalampas na lahat ng delubyo sa buhay ko.

Ayoko na. Ayoko na ng kasinungalingan nila. Ang totoo, hindi naman talaga si Casper ang nakababaliw… Sila. Kita’ng-kita na nga, pero pag tinanong sila, ako pa ‘tong sinungaling na lalabas. Ako pang masama.

Ayoko na pong makulong again. Ni hindi ko nga nasilip noon kahit isang gabi’ng lamay lang ng iburol ang Mommy ko. Inilibing syang hindi ko manlang nadungawan kahit manlang ang kabaong nya. Nakakulong din kasi ako noon. Hindi daw, hindi daw pwede’ng lumabas. Titingnan ko lang po burol ng Mommy ko. “No problem for as long as you secure a Court Order.”

Hindi po… hindi po ako kriminal. Adik lang. Adik sabi nila. At court order nga daw para madalaw ko ang burol ng Mommy ko. Eh sila pala’ng adik eh. Pa’no ko makakakuha ng Court Order eh nakakulong nga ako.

At kala uli nila hindi ko na mararating pa ang mga pahina’ng ito kung ikukulong at itatali muli nila ako. Ehem… ehem… may kuya kaya ako. May Kuya ako at mga kaibigan na maghahatid sa akin para marating ko ang mga pahinang ito. At dito, babaybayin ko ang mga totoo’ng hindi’ng hindi na mapasisinungalingan pa ng kahit na sino kahit pa nga pinuhin na nila ang bawat himay ng pagkatao ko.

Sa napakarami’ng katotohanang dapat sana’y noon ko pa kinilala’ng totoo na ngayon ay nagsasalin sa mga pahina’ng ito, sisimulan ko sa wika’ng nakilala ko. Kabaliwan nga marahil pero sa kanilang pagtugaygay, higit sa wikang tinutukoy ko’y baka makakilala din sila ng mga kaibiga’ng tulad ng mga kaibigan ko. Hindi tao hindi hayop pero totoo. Hindi panaginip hindi totoo pero alam mong halos hininga lang ang layo nila sayo.

Sa wika ng talatinigan, mga anghel at mga dyos ang naghuhuntahan. Kung ang pakinggan sila’y kabaliwan, sige na nga lang… inyo na lang po ang katinuan.

Pangako Ng Pahina

I perfectly understand the sentiment. And of course, ang kimkim na takot ni Kuya Bee. Kita’ng-kita pa ang trauma sa lahat ng pinagdaanan niya. Kaya naman I’m calculating all the risks involved in these revelation that Kuya Dean is out to challenge. His attitude towards all these makes me love him all the more. Makes me want to give him more. No… not give him more. Give him all.

Liban nga sa kanya, liban kay Kuya Bee, wala nang iba pang dahilan ng pagsasapahina. To this very point of the writings, it’s amazing how he never fails to convince himself na laan ang lahat ng ito para sa isang Mambabasa maliban sa kanya. Sa sino mang mararating nitong mga pahina. He still can’t believe that this is all about him. Na ang lahat ng ito ay hindi guni-guni o kathang-isip lang.

For one, totoo ako. Na kahit manlang sana sa mga pahina’ng itoy maramdaman niya; totoo ang bawat halik at yakap ko. But for someone who has been through with what Kuya Bee had been, mahirap timbangin kung ano pa nga ba ang totoo.

Ang talatinigan lamang tanging wika’ng alam ko’ng baybayin upang maiparating sa kanya na totoo ang bawat mga pangangarap niya. Sabihin sa kanya’ng hindi panaginip ang mga sandali’ng nakakasama sya.

Isisigaw ko, sa bawat titik at bawat salita… Kuya Bee, may nagmamahal sayo at ito lamang ang dapat na paniwalaan mo.

Ang Kubling Karunungan

Ang mga sumusunod ay mga kubli'ng karunungan na iningatan ng Panitikan sa mahaba'ngn panahon. Bunsod ng ipinagsasakamalaya'ng patuloy na kaway ng mga kamay ng orasan sa mabilis na pagbabago ng panahon, umayon ang panadhana'ng kapahintulutan upang maisalin ang ginto'ng karunungang sa mga pahina'ng ito.

Kaya naman sa kung sino mang makatitisod buklatin ang mga kapahayagang inilalahad ngayon ng kasulata'ng ito, ipinanunuyo po lamang ng dahila'ng May Akda ang maingat at mapagmalasakit na pagtuklas. Bagaman likas na ipinagbubukal ng kapangyariha'ng ito ang mapagpayama'ng karunungan, wala'ng hanggang paghihirap naman ang sumpa'ng nakabantay na kakambal para sa sino mang pagpapakinabangan ang mga matutuklasan dito'ng kaalaman ng may maitim na budhi'ng mapag-imbot at puso'ng lunod sa kasakiman.

(Na sana'y maunawaa'ng hindi ng karunungan dulot ang sumpa bagkus ay likas lamang na dulot na bunga ng kasamaan). Kaya't muli pong paalala, higit sa mga pahina'ng binabaybay ngayon ng iyong kamalayan, nawa'y pag-ingatang hindi lunurin ng pantao'ng kalikasan ng pagiging mapaghangad. Pagpapala ng kaginhawahan nawa ang mapitas sa mga titik na ito ng pahina at huwag sana'ng gumapas 'ni gatangkay mang sumpa.

Sa pakahuluga'ng literal ang Tagalog ay ang diyalekto'ng pinaghanguan ng wika'ng Filipino. Kinikilala man bila'ng ang katutubo'ng dila ng wika'ng pambansa, malinaw parin ang guhit ng pagkakaiba ng dalawa: Ang Tagalog bilang dayalekto habang ang Filipino ay wika.

Hindi tulad ng Tagalog, ang Filipino bilang wika ang ang makabago'ng anyo ang katutubo'ng dayalekto. Bunsod ng pangangailangang maka-angkop sa pag-unlad ng sibilisasyon, kinailangang umayon ng wika'ng Filipino sa mga pagbabago ng panahon. Isa'ng madii'ng halimbawa na nga dito ang pagbabago ng angkin nito'ng luma'ng alpabeto na siya'ng tuwira'ng nagpabihis-dila sa dati'ng binibigkas nati'ng mga titik ng A-B-K-D... na simula nga noong tao'ng 1989 ay napalisang-dila na sa makabagong bigkas natin ng A-B-C-D...

Sa pag-angkop ng Filipino sa mga pagbabagong bunsod ng panlipunang modernisismo, masasabi nga'ng gahinliliit na bahagi na lamang ng wika ang hindi nababahiran ng makabago'ng dila, kung hindi man ng huni't tinig na banyaga. Kung dahil nga lang nga kasi kaalinsunod tayo'ng sumasabay sa pag-unlad ng panahon kung kaya nasasakyan parin natin ang pagpapalit bihis ng wika'ng Filipino.

At sa kadakilaan nga ng wika'ng pambansa na sya'ng yumakap ng buo'ng-buo sa lahat ng mapagbago'ng hawa ng panlipuna'ng kaunlaran, iniligtas nito ang katutubo'ng yaman ng Tagalog. Sa kabila ng makapangyariha'ng tukso ng pagbabago, binakuran ng wika'ng Filipino ang dayalekto'ng Tagalog kung kaya't napanatili nito ang likas na katangia'ng taglay nito; likas na kayamanan at kapangyariha'ng babaybayin ngayon sa mga pahina'ng ito.

Bilang pagtatapos sa Prologo'ng ito, hayaang ihingi muna ng paumanhin sa naging gamit-katuringan sa mga nauna'ng talata dito sa Tagalog bila'ng dayalekto. Kung bakit ay dahil kinilalang gayon na nga kasi natin ang pananagalog bilang tulay-panalastasan. Kubli sa literal nating pang-unawa, pasisinayaan ko ang panalakayan ng mga katuwira'ng bunsod sa pagsasabi'ng; hindi lang bilang wika o dayalekto, mayroo'ng kaiba at angking anyo, na hindi bilang wika o dayalekto, ang karunungang taglay ng Tagalog na siya'ng takda'ng isatitik sa mga pahina'ng ito.

(Una’ng inilathala sa www.wikkipedia.com, 31 July 2011, Sunday@ 3:23 pm)May Ngipin ang Batas,

May Kamay ang Oras

Ang reyalidad ko dito at ngayon ay ang tanging kapanahunang nananatili’ng nagtataglay ang kronolohiyang kasaysayan. Reyalidad parin sukatin man sa kahit anong batayan kahit pa nga lahat ng nakikita ng mata ko ay pawang kathang-isip at kasinungalingan.

Ngunit ganito ang kasalukuyang kalagayan ng aking kasaysayan dito sa aking reyalidad – ang aking sibilisasyon na sinakop ng KASINUNGALINGAN. Kasinungalingan na pilit nila’ng ipinaniniwala sa akin na siya’ng katotohanan.

Kung ako ang maniniwala sa kanila, lalamunin ng kanilang kasinungalingan ang aking katotohanan. Hindi’ng hindi ko iyon papayagang maganap, sa guni-guni o panaginip man.

Wala nang pamahalaan o institusyon pang gumaganap ng tunay nila’ng tungkulin. Wala na ding nilalang ang nanatili sa kanilang kalikasan. (Kung mayroon mang iilan ay nagsisipagkubli narin sila at nakikihalo sa karamihan at nagpapanggap na kaisa sa kasinungalingan).

Sa balita na lamang halimbawa. Nakakatawa na ang balita na na dapat ay kahayagan ng mga kaganapan ay hindi na ganoon sa kasalukuyan. Ang balita ay inihahayag na lamang upang “magtanim” o “mangisda”. Ganoon na sila ka-DRAG addict sa layunin nilang agawin ang reyalidad ng aking kapanahunan.

Halimbawa na lamang ang pagtatalo ng maraming mga bansa sa tinatagurian nila’ng SPRATLEY ISLANDS. Ayon sa balita, tahimik at payapa daw ang mga isinasagawa’ng pag-uusap ng mga bansa’ng nag-aangkin sa pook na iyon. Taliwas iyon sa mga susunod na isasalaysay ko. At kung ano ang tunay na kahulugan ng SPRATLEY ay magpapatunay sa kasinungalingan ng mga Balita.

Nito’ng mga nakaraang araw, matunog ang usapin ukol sa PCSO. Ganito ang agenda ng media kung dahil nais nito’ng ipukol ang atensiyon ng sisihan – sa halip ng kung sa kanila o kanino man – sa mga tauhan o personalidad na derekta’ng may kinalaman sa araw-araw na inog ng kapanahunan ko sa reyalidad.

Kasama sa usapin ng PCSO ang ukol sa JUETENG. Ang mga pakahulugan ng mga paksa’ng iyon sa balita ay tutukuyin ko sa paghihimay sa mga susunod na pahina.

Uunahin ko na muna’ng talakayin ang marami’ng mapanupil na batas at kautusan na aki’ng ipinatupad nito’ng mga nakaraan. Sa higit madali’ng unawain na kataga, sasabihin ko na lamang na ang mistula’ng mga mapanikil na utos bilang “economic and political sanctions” alinsunod sa “martial rule” na nauna nang ipinatupad. Sa kabuuhan, maituturing na narating ang antas na sosyalismo taliwas at pawang kabaligtaran ng kapitalismo.

Hindi ko ihihingi na paumanhin ang pagbabago’ng ganoon. Kailangan kong panatilihin ang integridad ng Status Quo ng mga katotohanang saklaw hindi ng kamalayan bagkus ay ng kasalukuyan ko (katotohanang nasasaksihan at nararanasan ko). Sa labis na DRAG PUSHING, labis nang naapektohan ang kasalukuyan kong reyalidad ng kung ano-ano’ng kontaminasyon ng kung saan-saan galing na kaganapan.

Tanging ang pagpapatupad ng ganoong mga sanctions at “martial rule” ang nakita kong paraan upang maipakipaglaban ko ang aking antas ng katotohanan.

UNANG KARANASAN SA MGA KAPANGYARIHAN

Kailangan kong ipakipaglaban sa buong mundo na gising na ako. Katumbas ng pagharap sa katotohanang ito ang tiyak na pagsalo sa ano mang kapangyarihang gagamitin nila sa pagpapahirap sa akin upang sukuan ko ang pakikipaglaban sa paniwala kong gising ako at tuna yang katotohanang pinaninindigan ko.

At ganoon nga ang naging katumbas ng pagbangon kong iyon – digmaan. At kahit saan mang digmaan, pangunahin ang pagkakaroon ng kakayahan at kapangyarihang dapat ay hihigit sa kung ano ang mayroon sa katunggali kung upang ipanalo ang laban. Naaalala ko noon nang nagpapasimula pa lamang akong mamulat sa panulatan, maraming pagkakataon na naatasan akong sumulat ng mga desenyo ng mga armas na maaaring gamitin sa digmaan.

Subalit iba na ang kwento kung ako na ang mismong makikipagdigma. Takot ako. Ipinangangatal ng buo kong pagkatao ang maisip manlang na makikipagdigma ako. Ngunit kailangan. Dapat.

Naging mabigat nga ang mga parusang hinarap ko sa pagpapaalam sa kanila na gising na ako.

Kung kaya naman batid ko sa sarili ko na sakaling matuluyan nga akong makipagdigma, mag-isa man, ma

My Notes on Drag Addiction has categorized 3 major kinds of Drags namely: the suble, the power, and the suggestive drags. It was pretty much effective during the longest time those drag styles and medium were still utilized. Pero parang kisap lamang, sa ngayon ang mga drag medium na iyon ay mabilis na naging absolete sa pagpapalit ng mas makabagong paraan ng “pagsasaka” at “pangingisda”.Let us Create God

An Introduction

I indulge myself the parody of a well known bible verse in introducing the focal idea of this article. That not even the amorality of literature or say even poetic justice not completely free of the unwritten codes of social, or more particularly ethical, restrictions as to what is generally acceptable as “publishable” letters of literature, I appease and pacify conscience in the honesty of the intent of these pages why the bold, if not to say daring, choice of parody as to encapsulate bits and pieces of shy images it promises to sketch which, prior to these pages has not a place in our books but a footnote; “of alien/unknown/unverifiable origin”.

More than sacrilegious disregard of popular sensibility, I can say without fear of any rebuke that I simply afforded myself the indulgence of carefree writing; allowing my pen to anchor the thoughts of every word it spells on the truths that those very letters write.

The choice is whether to conform and comply with the “generally prevailing” or the POPular (which even took us a specialized field of science to identify) – our social mores. Otherwise, civility as encapsulated with what we were told as sophistication and good-taste requires our dissents and objections anything but objectionable. Let me clarify however that it is the least intent of these pages to dissent, oppose or object the “popular”. These article simply tells what’s been untold for so long.

Anything intriguingly provoking is unscholarly “slapstick” and most singularly so if its truth is what your pages provoke. And ironic as may seem, scholastic and cultural ethics has drawn our civilization parameters of truth as anything our standards consider “publishable”. Whether truth relative or otherwise, we’ve nonetheless made ourselves believe that it can be selective. Truth is what we choose them to be for so long as they are in keeping with our known rules and standards.

Though the rest are not necessarily not the truth, they are simply labeled as “not publishable” (unacceptable) – They simply have not the pages to embrace the letters they spell.

Until the free-spirited indulgence of these pages.

No, the choice of parody is not simply intended to draw or catch reader’s attention (though writing fundamentals from creative to technical suggest that catching reader’s interest should be every writer’s business). I should however clarify that for whatever that my chosen title may connote is anything but immaterial to the real reason how such title was coined. More than parody (or as others may find it a mere hyperbole), I prefer for anyone who may read this to understand it as literal as possible. And though I will admit that the seemingly verbatim similarity with a bible verse not completely a coincidence, I will nevertheless claim that, for the sake of argument, even the writing of these pages came before the publication of the bible, I believe this article will bear but just the same title; “Let Us Create God According to Our Image.”

Admittedly that not only the title seemingly provoking for “toying” with what our brother Christians value as something sacred (the scriptures), I should forewarn anyone who may chance to read these pages that the very thought and theme of this article will significantly challenge our known spiritual values and sensibilities. If a reader has not the stomach to question (and most likely abandon) a lifelong spiritual faith, it is best to discontinue and refrain turning more of the pages.

For why these pages have reached a reader’s eyes is for but just one simple (for whatever simple means) reason, these pages shall identify THE canvass to where the portrait of THE god shall be sketched.

That the aim to create god may seem too ambitious a dream, these pages will be contented in aiming to spark the fire in the heart of even one single soul who may read this to have the desire to imagine – to really imagine – the “face of god”. Nonetheless, the suggestion of these pages stands as the ultimate dream of these article lives…

“Let us create god according to our image.”

FERDINAND A. OREAS

25 JULY 2011

Mga Kubli'ng Pahina sa Pananagalog

Ang mga sumusunod ay mga kubli'ng karunungan na iningatan ng ''Panitikan'' sa mahaba'ngn panahon. Bunsod ng ipinagsasakamalaya'ng patuloy na kaway ng mga kamay ng orasan sa mabilis na pagbabago ng panahon, umayon ang panadhana'ng kapahintulutan upang maisalin ang ginto'ng karunungang sa mga pahina'ng ito. Kaya naman sa kung sino mang makatitisod buklatin ang mga kapahayagang inilalahad ngayon ng kasulata'ng ito, ipinanunuyo po lamang ng dahila'ng '''May Akda''' ang maingat at mapagmalasakit na pagtuklas. Bagaman likas na ipinagbubukal ng kapangyariha'ng ito ang mapagpayama'ng karunungan, wala'ng hanggang paghihirap naman ang sumpa'ng nakabantay na kakambal para sa sino mang pagpapakinabangan ang mga matutuklasan dito'ng kaalaman ng may maitim na budhi'ng mapag-imbot at puso'ng lunod sa kasakiman. (Na sana'y maunawaa'ng hindi ng karunungan dulot ang sumpa bagkus ay likas lamang na dulot na bunga ng kasamaan). Kaya't muli pong paalala, higit sa mga pahina'ng binabaybay ngayon ng iyong kamalayan, nawa'y pag-ingatang hindi lunurin ng pantao'ng kalikasan ng pagiging mapaghangad. Pagpapala ng kaginhawahan nawa ang mapitas sa mga titik na ito ng pahina at huwag sana'ng gumapas 'ni gatangkay mang sumpa.

Sa pakahuluga'ng literal ang Tagalog ay ang diyalekto'ng pinaghanguan ng wika'ng Filipino. Kinikilala man bila'ng ang katutubo'ng dila ng wika'ng pambansa, malinaw parin ang guhit ng pagkakaiba ng dalawa: Ang Tagalog bilang dayalekto habang ang Filipino ay wika. Hindi tulad ng Tagalog, ang Filipino bilang wika ang ang makabago'ng anyo ang katutubo'ng dayalekto. Bunsod ng pangangailangang maka-angkop sa pag-unlad ng sibilisasyon, kinailangang umayon ng wika'ng Filipino sa mga pagbabago ng panahon. Isa'ng madii'ng halimbawa na nga dito ang pagbabago ng angkin nito'ng luma'ng alpabeto na siya'ng tuwira'ng nagpabihis-dila sa dati'ng binibigkas nati'ng mga titik ng A-B-K-D... na simula nga noong tao'ng 1989 ay napalisang-dila na sa makabagong bigkas natin ng A-B-C-D...

Sa pag-angkop ng Filipino sa mga pagbabagong bunsod ng panlipunang modernisismo, masasabi nga'ng gahinliliit na bahagi na lamang ng wika ang hindi nababahiran ng makabago'ng dila, kung hindi man ng huni't tinig na banyaga. Kung dahil nga lang nga kasi kaalinsunod tayo'ng sumasabay sa pag-unlad ng panahon kung kaya nasasakyan parin natin ang pagpapalit bihis ng wika'ng Filipino.

At sa kadakilaan nga ng wika'ng pambansa na sya'ng yumakap ng buo'ng-buo sa lahat ng mapagbago'ng hawa ng panlipuna'ng kaunlaran, iniligtas nito ang katutubo'ng yaman ng Tagalog. Sa kabila ng makapangyariha'ng tukso ng pagbabago, binakuran ng wika'ng Filipino ang dayalekto'ng Tagalog kung kaya't napanatili nito ang likas na katangia'ng taglay nito; likas na kayamanan at kapangyariha'ng babaybayin ngayon sa mga pahina'ng ito.

Bilang pagtatapos sa Prologo'ng ito, hayaang ihingi muna ng paumanhin sa naging gamit-katuringan sa mga nauna'ng talata dito sa Tagalog bila'ng dayalekto. Kung bakit ay dahil kinilalang gayon na nga kasi natin ang pananagalog bilang tulay-panalastasan. Kubli sa literal nating pang-unawa, pasisinayaan ko ang panalakayan ng mga katuwira'ng bunsod sa pagsasabi'ng; hindi lang bilang wika o dayalekto, mayroo'ng kaiba at angking anyo, na hindi bilang wika o dayalekto, ang arunungang taglay ng Tagalog na siya'ng takda'ng isatitik sa mga pahina'ng ito.

TAGALOG… SA KUBLI’NG DEPINISYON

[Taga-ilog] -- [ Ta-a-log ]– [Ta-a-log]

BILANG KATUNGKULAN (hindi wika o dayalekto)

[Pangunahing Tunkulin -- Katangian o Kwalipikasyon]

Tag-a-log -- Taga-ilog -- Taga-log

Paraan ng Pagganap sa Tungkulin

ADAM

(Gen. 2:19) “ So the Lord God formed out of the ground various wild animals and various birds of the air, and he brought them to the man to see what he would call them; whatever the man called each of them would be its name. (20) Tha mangave names to all the cattle, all the birds of the air, and all the wild animals; but none proved to be the suitable partner for the man.”

ST. PETER

The mythical story of San Pedro as the keeper of the Book of Life JESUS

Will save believers (file vs. life)

THE CHRONICLER, JOURNALIST, AND LEXECOGRAPHER, LEGISLATURE

(Rev 21: 5) “The one who sat on the throne said. “Behold, I make all things new” Then he said, “write these words down, for they are trustworthy and true.” (6) He said to me, “They are accomplished. I (am) the alpha and the omega, the beginning and the end.

JESUS

Jesus will save souls while files shall be saves as document or record in the computer of Tagalog.

KABUUHA’NG MABUTING MAPAGARAL TUNGKOL SA TAGALOG:

KUNG ANO’NG HUNI, SIYA’NG RINIG

KUNG ANO’G DINIG, SIYANG BAYBAY

KUNG ANO’NG BAYBAY, SIYANG BIGKAS

KUNG ANO’NG BIGKAS, SIYANG SULAT.

THE REALITY OF

MAKE-BELIEVE

When the only realities known to all humanity are the things considered real by the one last remaining soul who stands firm in believing in what is real, the realities of life sometimes no longer rest on what is truly real but on what that one last believing soul consider to be real.

Take this a fiction if you should read this story as third party who’d give and do anything to keep reality’s “behind-the-scene” a sacred untold secret to that one last believing soul.

And to that one last soul; may these pages present you – hopefully all – the truths you ought to know and the realities behind those you consider real with outright realization that this revelations are all intended for only you and you alone.

THE LAST THREAD OF REALITY

True, long (very very long) story tell. Masarap sana’ng himayin bawat detalye pero makabubuti kung bubuudin muna upang kahit pahapyaw lang muna’y marating na ng kabanatang ito ang tinutukoy nito’ng Mambabasa.

Oo nga po, sa maniwala ka’t sa hindi, para sa iyo ang mga pahinang ito. Ikaw at ikaw nga mismo ang tinutukoy ng mga parating sa mga susunod na kwento’ng matutuklasan mo.

Hindi na nga ako mangangamba pa na magiging mahirap sa iyong paniwalaang ikaw at ikaw mismo ang tinutukoy naming sa mga pahinang ito. Batid ko na ang mga katotohanang ilalahad dito’y pawang malaon nang mga tanong na nagsasapot sa iyong kamalayan at diwa.

IKAW NGA…

Call it the end of the world or perhaps the end of time, but END indeed is to where all civilizations are clearly heading and to the writing of these pages, no sure escape or solution is in sight.

Other than you.

Correct, Kuya. You, as in IKAW ay ang nakikita nilang last-solution-in-sight. Because while everybody else has declared the times ahead as dooms day, ikaw lang ang nakapag-spell ng kaisa-isa’t kakaiba’ng scenario.

To others, it is the end of time, for you, just another stage or cycle – just another day – in the process of evolution. Yun nga lang, prediction mo, it’s a rapid process kaya instead of evolution, you have termed it “mutation.”

This process that has swept through all civilizations – in all known spaces and times – has been most unfortunate. Sa masyado’ng tulin ng mga pagbabago, hindi kinaya ng mga panahon ang mga pagbabago. Mga pagbabago’ng marahil ay lihim pa sa iyo hanggang ngayon kaya ipagpaumanhin mo kung ikakalabog ng dibdib mo ang mga ipatutuklas sa mga pahinang ito.

Sa pagtungtong ng taong 2000, naging makapangyarihan ang ating sibilisasyon. Sa simpleng paglalarawan, nakamit ng kaalaman ng tao ang sukdulang kapangyarihan ng lahat ng makabagong pag-aaral lalo na nang sa technology. Sa narrating, walang abot ng imahinasyon ng tao ang hindi maaaring maisakatuparan.

Hanggang lumusong pa ang mga panahon. Kinalasingan ng tao ang labis na mga pagbabago. Hanggang kalituhan nito ang totoo. Hanggang magising na lamang ang lahat isang araw at hindi na batid kung ano ang reyalidad.

Maliban sa iyo, Kuya. Ikaw na tanging nakapagsinop ng kasaysayan.

Drag

NOT to pertain to the literal meaning of the term DRUGs but to a close-sounding word that is DRAG as defined below with its literal meanings that explores their subliminal and relative usages:

· drag Noun /drag/

1. The action of pulling something forcefully or with difficulty

§ the drag of the current

2. The longitudinal retarding force exerted by air or other fluid surrounding a moving object

3. A person or thing that impedes progress or development

§ Larry was turning out to be a drag on her career

4. Unnatural motion of a fishing fly caused by the pull of the line

5. An iron shoe that can be applied as a brake to the wheel of a cart or wagon

6. A boring or tiresome person or thing

§ working nine to five can be a drag

7. An act of inhaling smoke from a cigarette

§ he took a long drag on his cigarette

8. Clothing more conventionally worn by the opposite sex, esp. women's clothes worn by a man

§ a fashion show, complete with men in drag

§ a live drag show

9. A street or road

§ the main drag

10. A private vehicle like a stagecoach, drawn by four horses

11. A thing that is pulled along the ground or through water, in particular

12. A harrow used for breaking up the surface of land

13. An apparatus for dredging a river or for recovering the bodies of drowned people from a river, a lake, or the sea

14. Influence over other people

§ they had the education but they didn't have the drag

15. A strong-smelling lure drawn before hounds as a substitute for a fox or other hunted animal

16. A hunt using such a lure

17. One of the basic patterns (rudiments) of drumming, consisting of a stroke preceded by two grace notes, which are usually played with the other stick

' 'drag Verb /drag/

o dragged past tense; dragged past participle; dragging present participle; drags3rd person singular present

1. Pull (someone or something) along forcefully, roughly, or with difficulty

§ we dragged the boat up the beach

§ I dragged my eyes away

2. Take (someone) to or from a place or event, despite their reluctance

§ my girlfriend is dragging me off to Atlantic City for a week

3. Go somewhere wearily, reluctantly, or with difficulty

§ I have to drag myself out of bed each day

4. Move (an icon or other image) across a computer screen using a tool such as a mouse

5. (of a person's clothes or an animal's tail) Trail along the ground

§ the nuns walked in meditation, their habits dragging on the grass

6. Catch hold of and pull (something)

§ desperately, Jinny dragged at his arm

7. Engage in a drag race

§ they were caught dragging on Francis Lewis Blvd

8. (of a ship) Trail (an anchor) along the seabed, causing the ship to drift

9. (of an anchor) Fail to hold, causing a ship or boat to drift

10. Search the bottom of (a river, lake, or the sea) with grapnels or nets

§ frogmen had dragged the local river

11. Deliberately mention an unwelcome or unpleasant fact

§ pieces of evidence about his early life were dragged up

12. Involve someone or something in (a situation or matter), typically when such involvement is inappropriate or unnecessary

§ he had no right to drag you into this sort of thing

13. Introduce an irrelevant or inappropriate subject

§ politics were never dragged into the conversation

14. Bring someone or something to a lower level or standard

§ the economy will be dragged down by inefficient firms

15. (of time, events, or activities) Pass slowly and tediously

§ the day dragged—eventually it was time for bed

16. (of a process or situation) Continue at tedious and unnecessary length

§ the dispute between the two families dragged on for years

17. Protract something unnecessarily

§ he dragged out the process of serving them

18. (of a person) Inhale the smoke from (a cigarette)

Related phrases

· drag queen

A man who dresses up in women's clothes, typically for the purposes of entertainment

· drag race

A race between two or more cars over a short distance, usually a quarter of a mile, as a test of acceleration

· drag-and-drop

Move (an icon or other image) to another part of the screen using a mouse or similar device, typically in order to perform some operation on a file or document

· drag bunt

A bunt, usually by a left-handed batter, that is hit down the first baseline

· drag-and-drop

Of, relating to, or permitting the movement of images in this way

· drag strip

A straight, paved track or section of road used for drag racing

· form drag

That part of the drag on an airfoil that arises from its shape. It varies according to the angle of attack and can be decreased by streamlining

· induced drag

That part of the drag on an airfoil that arises from the development of lift

· knock-down-drag-out

A free-for-all fight

· main drag

The main street of a town

Related languages

· drag is also a word in: hrvatski

Web definitions

· the phenomenon of resistance to motion through a fluid

wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn

· pull, as against a resistance; "He dragged the big suitcase behind him"; "These worries were dragging at him"

wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn

· haul: draw slowly or heavily; "haul stones"; "haul nets"

wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn

· something that slows or delays progress; "taxation is a drag on the economy"; "too many laws are a drag on the use of new land"

wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn

· embroil: force into some kind of situation, condition, or course of action; "They were swept up by the events"; "don't drag me into this business"

wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn

· something tedious and boring; "peeling potatoes is a drag"

wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn

· Drag is a cover album by k.d. lang, released in 1997 (see 1997 in music); it features a smoking motif.

en.wikipedia.org/wiki/Drag_(album)

· The Drag is a nickname for a portion of Guadalupe Street that runs along the western edge of the University of Texas campus in Austin, Texas.

en.wikipedia.org/wiki/Drag_(Austin,_Texas)

· Drag is an Australian rock band led by Darren Middleton, most known as the lead guitarist from highly successful Australian group Powderfinger.

en.wikipedia.org/wiki/Drag_(band)

· Drag is used for any clothing carrying symbolic significance but usually referring to the clothing associated with one gender role when worn by a person of the other gender. The term originated in Athens, Greece in the fourth century B.C.E. ...

en.wikipedia.org/wiki/Drag_(clothing)

· Drag (also referred to as witch house, screwgaze or crunk shoegaze) is a debated term used to describe a genre of dark electronic music which features a prominent hip-hop influence, specifically the 1990's Houston chopped and screwed sound pioneered by DJ Screw. ...

en.wikipedia.org/wiki/Drag_(music_genre)

· A rudiment is one of the basic patterns used in rudimental drumming. These patterns form the basic building blocks or "vocabulary" of drumming, and can be combined in a great variety of ways to create drumming music.

en.wikipedia.org/wiki/Drag_(percussion)

· (dragged) (Australian Rules football) changed for another player, taken off the field by the coach for a mistake.

www.artistwd.com/joyzine/australia/strine/d-3.php

· (Dragging) A paint effect using a flogger (a long-haired paintbrush) is dragged across a glaze to create a series of random fine lines.

www.hallsdecorators.co.uk/Glossary-of-Terms.php

· (Dragging (of anchor)) An anchor moving over the sea bottom involuntarily because it is no longer preventing the movement of the vessel.

www.navis.gr/vocabula/voca03.htm

· (Dragging) Accomplished by using a variety of implements such as brushes, harrows, or mat to smooth the soil.

www.signaturedesignservices.com/glossary.html

· (Dragging) method of fishing in which a net is pulled behind the boat.

www.obs-us.com/obs/adventur/schooner/vocabulary/general.htm

· (Dragging) pulling a wide brush or comb through wet glaze to create a textural pattern

www.fauxsuite.com/Glossary.htm

· (dragging) Many modern computer programs support the use of a mouse as a pointing device. If so, you can "drag" on-screen images or highlight text with the mouse pointer by holding down a button on the mouse as you move it.

www.internetfixes.com/computer_definitions/

· (Drags) Intrusions of color markings into a white marking area or visa versa.

www.angelrabbitry.net/rabbit/rabbit-terms.php

· Aerodynamic forces that make you have to work harder and slow you down. In cycling, drag is the result of a number of things, including the wind speed and direction, plus the bicycle, equipment and clothing that all catch the air to some degree. ...

trekdg.com/glossary/glossary-of-cycling-terms-pg397.htm

· The bottom half of a horizontally parted mold.

www.ferralloy.com/casting-glossary.htm

· (1) term used to describe an unnatural motion of the fly caused by the effect of the current on line and leader. Drag is usually detrimental, though at times useful (such as imitating the actions of the adult caddis). ...

www.orvis.com/intro.aspx

· Device on fishing reels that allows line to pay out under pressure, even though the reel is engaged; set correctly, it ensures against line breakage.

www.azgfd.gov/h_f/fishing_glossary.shtml

· to move the mouse while its button is being depressed.

www.zerocut.com/tech/c_terms.html

Most Common Applications

SUBTLE DRAG

A simple utterance of a word or phrase done in an almost whispering manner where the receiver is not made aware of the intention of such recitation. It may also take the place of a written “drag” usually done in a subtle display of phrase. This kind of DRAG has been abolished for the reason that its intention is merely to inform and not necessarily to ask permission. The receiver even without giving express consent, a “posted” subtle DRAG often results to materialization of its request content for as long as receiver gives any gesture of positive reception.

EXAMPLES:

Isang kaibigan o kakilala ang magkukwento ng isang magandang negosyo. Pag sinang-ayunan mo, ito ay magkakatotoo.

Isang parinig na utos na pasigaw kunwaring tumutukoy sa kung sino ngunit layuning i-encode ang utos na iyon sa isip mo at tuluyang magsakaganapan.

Mga tula o talata o panalangin.

POWER DRAG

A presentation of an intriguing or leading work or design that you will readily notice to be out of the ordinary and therefore will consume your attention and curiosity. This kind of DRAG usually presents leads as to suggest what the source wants you to believe with a predisposed intention that once you believed, the content and all the intents of the source implied in such work or design shall officially execute as a materialized concept or idea.

This type of DRAG is usually a complex concept or idea with complicated applications. The moment you followed their lead and suggestions and understand the concept or idea it presents, contents of such work or design automatically becomes facts and registers its place in your reality. Unlike “subtle DRAG” drag however that needs no confirmation for its execution in reality, “power DRAG” requires your active interaction in a way you subscribe fully to the concept or idea it presents for it to materialize in your reality.

Most contents and subjects of “power DRAG” are facts and real (either already occurring or occurrence ready in place) but are not disposed in materialization in your reality or time-line. The purpose of the DRAG is to seek your approval or subscription to the concept or idea and such approval will give it the power to be executed in your reality.

EXAMPLES;

Madalas ang ganitong uri ng DRAG sa mga website na nagpipilit mag-suggest ng mga kaisipan. Hindi man lahat ay taliwas sa reyalidad na hindi dapat sang-ayunan, marami sa mga ito ang halatang nagpipilit lamang “mangikil” ng kapangyarihan ng pagsasakatuparan. Partikular na halimbawa ay ang mga sumusunod:

Hotels/Booking Website na nagmumungkahi ng patagong prostitusyon. Malala pa’y may mungkahi ng pagtutukoy sa mga partikular na tauhan o lokasyon. Ang ilan ay may pagmamalabis na mayroon pang mas malalim na konsepto higit sa prostitusyon lang.

Cloths and accessory retail website na nagmumungkahi ng makabagong pagpapalit katauhan sa pamamagitan ng kung anong prosesong pagpapalit ng bahagi ng katawan o ng katawan sa kabuuhan. Kasama ditto ang kasarian, katauhan, hitsura at mga pisikal na katangian. Na minumungkahi ng site na ito na sa pamamagitan ng pagbili ng mga kasuotan sa kanilang online retail, magagawa ng bumili na palitan ang kanyang pisikal na anyo. Maaaring may maganda ding ibubunga ang konsepto’ng ganoon kung may gagabay labang na pangkalahatang alituntunin. Ngunit sa kasalukuyan na wala pang ano mang batas na sasakop sa mga resulta ng ganoo’ng produkto, hindi ito maaaari’ng dalhin sa reyalidad at ano mang resulta o produkto nito ay labag sa batas na umiiral hinggil sa kalikasan ng mga nilalang ditto sa reyalidad kung kaya’t wala ito’ng puwang na mangyari o maganap sa kasalukuyan.

SUGGESTIVE DRAG

A work or design that will make you suspect of something beyond the ordinary that this design or work as would suggest to you that in so far as they already exist will show you leading make-believe proofs or suggestive evidence that they are already taking place and that they are already executables.

EXAMPLES:

FaceBook is replete with these king of DRAGs. Papaniwalain ka sa pamamagitan ng mga suggestive posts at leading accounts na ang mga proseso’ng ipinapakita nila kung paano ang applications na magreresulta sa katulad ng kanilang suggestion ay malamang na iisipin mong nagaganap na nga. At dahil ditto ay pipilitin mo ito’ng pag-aralan at sundan kung paano nila isinasagawa ang ganoon. Ang iyong pagsubabaybay, sa katotohanan, ay siyang nagbibigay buhay at kaganapan sa ganoo’ng mga suggestions at concept leads.

News Events as presented in TV and broadcast make you believe that such event is transpiring. Note that reports are merely parallels of the true and real content of the news which is always and consistently has direct and particular reference with your personal day-to-day life as you are the sole and only subject of all their reality-related concerns, interests, and efforts in general.

Community set-up is perhaps the most classic example of this kind of DRAG. People around your community has a structured scripts that they will have to present before your awareness as facts so that such script will be the dominant theme in the real world or in your reality. The scripted “facts” that they present suggest reality in operation to make you believe and accept them as your reality.

-- merely to inform and not necessarily to ask permission. The receiver even without giving express consent, a “posted” subtle DRAG often results to materialization of its request content for as long as receiver gives any gesture of positive reception.

EXAMPLES:

Isang kaibigan o kakilala ang magkukwento ng isang magandang negosyo. Pag sinang-ayunan mo, ito ay magkakatotoo.

Isang parinig na utos na pasigaw kunwaring tumutukoy sa kung sino ngunit layuning i-encode ang utos na iyon sa isip mo at tuluyang magsakaganapan.

Mga tula o talata o panalangin.

Say It With Pride; Im not a Christian

Ginising ako isang umaga ng malalakas na kalampag sa gate namin. Oo nga sabi “kalampag”. Malaki ang pagkakaiba ng kalampag sa katok kaya hindi sasabihi’ng basta nagkamali lang ako o kaya’y eksaherado.

“Tao po…! Tao po..!” ang malakas na pagtawag na kasunod kong narinig. Noon ko lubusa’ng narealize, “ahhhh! Aga namang istorbo nito.” At sure nga ako – istorbo’ng bulabog lang ang wala’ng-takot-sa-katawa’ng nambubulabog na iyon sa akin ng umaga’ng iyon. Dahil nacurious na din, tinuluyan ko na ang bumangon at dinungawan sa bintana ang kumakatok nga’ng iyon sa gate.

“Ganda’ng umaga po...!” ang maliksi’ng bati ng isa sa may kung ilan na nga ba sila’ng mga kabataang noon ay nakatungayngay sa sarado naming gate.

“Almost…” bulong ko sa sarili ng makita ang isa sa kanila sa may kalayuan. May hawak itong bibliya. Almost kasi mali ang hula ko. Kala ko grupo na naman ng mga statisticians. Yun ang tawag ko sa mga ‘singlakas ding kumatok na pag pinagbuksan mo’y kung ano-ano lang palang itatanong na sa banda’ng huliy mapapabili ka ng kung anong walang silbing binibenta nila.

Nito’ng nakaraan lang, binulabog nga umaga ko ng isang gonoon ngang statistician na nagtatanong kung may gas tank safety gadget na daw ba kami sa kusina. Sagot ko sa kanya; “wala po.” Bibigyan daw niya ako ng libre’ng demo. “Demo ba? Sige demon ka. Papasukin ko nga ‘to” bulong ko sa sarili sabay “Sure!” ang may kasama pang ngiting baling namang sagot sa kanya.

Nang makapasok at makaupo sa couch namin sa sala, agad na nagbuklat ito ng folder at nagpasimula na ng kanya’ng lecture. Pinakinggan ko na may patanong-tanong pa minsan sa pinagsasasabi niya.

Matapos ang kulang isang oras na paliwanag, inilabas ng mama yung gadget. Ikakabit nya daw ito sa tangke namin para ipakita sa akin ang bisa ng produkto niya.

Naloko na. Hindi maipinta ang mukha nya kung nau-utot ba sya o nahahatsing sa sinabi kong bumulaga sa kanya. “Ah dapat ba may tanke kami ng gas?” tanong sa kanya. “Hindi mo naman agad sinabi.”

Dahil sa totoo lang electric ang gamit namin sa pagluluto; “2 burners ‘yun,” sabay turo ko sa stove namin sa kusina.

Eh, sabi mo kanina…” ang tangka pa nito’ng paninisi na agad ko namang kinontra; “wala nga” paliwanag ko sa kanya.

“Di ba ang tanong mo lang naman sa akin kanina ay kung may gas tank safety gadget na ba kami sa kusina? Eh saw ala naman talaga. Sige maghanap ka kung kahit anino ng sinasabi mong gadget may makita ka.” sabay habol sa hikab kong naudlot sa lakas ng katok nya ng umaga’ng iyon.

At mga amen-amen naman ngayon.” Napangiti ako sa narinig kong ibinulong kong iyon sa sarili. Amen-amen. Kailan ko na nga ba huli’ng narinig yung gano’ng tawag sa mga born again?

At ang salitang “born again” … Basta kasi may hawak na Bibliya; “amen-amen ‘yan!” At lahat ng amen-amen ang tawag namin noon born again.

Noon ‘yun. Doon. At doon lang ‘yun. Doon sa rehab noon. Kung noon, doon, masaya kami pag dumadating na ang mga amen-amen dahil tiyak kasi’ng may pakain ‘yun pagtapos ng pa-amen-amen nila. Na kahit pa nga pandesal lang ay big deal na sa amin basta pagkaing laya (pagkaing matitikman lang sa labas ng mga bakod ng rehab)

“Maganda’ng umaga, kapatid!” ang tuwirang bati sa akin ng isa sa kanila’ng syang nasa bungad ng gate namin.

“Kapatid?” muntik ko nang itanong sa kanya; “anak ka sa labas ng Daddy ko?” Mabuti na lang at wala ako sa mood nang umagang iyon makipagkulitan sa kanila o sa kahit kanino pa. Inaantok pa nga kasi.

“Kapatid ka d’yan,” bulong ko sa sarili ng lumutang ang lambing ng mukha ng binatang amen-amen nang ngumiti ito sa akin. “Kapatid ba amen-amen? Tingnan ko lang kung ‘di ka rin tigasan pag subo-subo na kita ng buo’ng-buo.”

At lalo pa akong napangiti ng maisip ko ang remark sa akin ng isang nakapartner minsan for a one-night-stand.

Bigla’ng nanariwa sa likod ng isip ko when Sam, malapit kong kababata, asked me bakit hindi ko na daw pinapansin yung kapwa crush naming si Pao. Si Pao na bago’ng technician sa cell phone repair sa bungad ng palengke dito sa amin.

“Remember we went out last weekend?” paalala ko sa kanya with matching suggestion and confession na din na naging more than intimate na kami ni Pao. Na kapwa nga naming crush.

“And …” “And that’s the last of him. THE END.” ang sabi ko na parang sabay na din nangangako. “Never again.”

“But why?” naghihinayang pang usisa ni Sam.

“I don’t like it when a sex mate forgets my name.”

Tinapik ako ni Sam sa balikat sabay bulalas, “Bakit, tinawag ka nya’ng Sir? Mukha ka na bang principal? And take note while you’re having sex? Ahhhh, masakit nga naman talaga.”

“K na sanang gatong mo kaya lang hindi SIR ang tinawag nya sa akin. At correct ka dyan, ang tawag ng partner mo sayo is always an accurate indicator kung anong tingin nya sayo.” Natural parin talaga ang humor ni Sam na parang wala syang pinaghuhugutan, “Bakit?” gulat pa kunwaring tanong nito, “hindi tao ang tingin ni Pao sayo?”

Nakasilip ako ng butas para sa punch line ko, “Correct, mare. Hindi tao ang turing nya sa akin ng gabi’ng iyon.”

Natigilan si Sam. Hindi makapaniwalang sinakyan ko ang punch line nya.

PATLANG.

“Alam mo kung ano’ng sabi nya sakin that very moment we’re having sex?” Tahimik lang si Sam, nakikinig. Nakikiramdam kung biro pa ba ang mga susunod na maririnig nya sa akin.

M-my God! A-aaaaahhhng Saraaaap mooooo! Take note MY GOD daw hindi MY SIR.” Dahan-daha’ng nagfade-out sa likod ng isip ko ang ala-ala’ng iyon ng halos di mapatid na tawanan naming ng friend kong si Sam kaya naman parang back-to-reality ay mabilis din muling natuon ang pansin ko sa mga amen-amen na kumakatok nga sa gate namin ng umaga’ng iyon.

At ayaw ngang mangawit ang ngiti ni poging amen-amen.

“Magbabahagi lang po kami ng salita ng diyos.” mabilis ang follow-up ng isa pang nasa likod naman nung nauna nang bumati at nagke-claim na kapatid ko daw.

Gusto kong “At gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ibihigay Niya ang Kanya’ng bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak bagkus ay magkaroon ng buhay ng wala’ng hanggang.”

I was inspired to write this article ng matisuran ko ang website na www.jesus2020.com. Matapang ang paanyaya -- “4 Steps To God” na sa dulo ng pahina ay may dalawang click icons na pagpipilian: YES at NO.

Ayon sa site, (1st step) mahal daw tao ng Diyos. Patunay nga daw ditto ang pagkakaloob Niya ng Kanyang Anak upang iligtas tayo. Ngunit (2nd step) lahat daw tayo ay nagkasala at ang pagkakasala natin ang naghiwalay sa atin sa Diyos. Kaya naman (3rd step) upang mailapit tayo’ng muli sa Diyos ay sinugo Niya si Jesus upang mamatay sa ating kasalanan. Nasa atin na nga daw ang pagpapasya (4th step) kung tatanggapin natin si Jesus bilang ating tagapagligtas at tatalikuran ang ating mga kasalanan.

Una’ng puna ko; Christian religion seem to make it appear na talaga’ng gano’n na nga lang kadali maging “Christian”. Eh 4 steps lang pala, ‘yun lang? Pero ang sunod na tanong, nararating nga bang talaga si God o baka naman nami-meeling (expression ng mga Ilokano’ng bagets patungkol sa mga tao’ng “feeling” nila ganito o gano’n sila kahit hindi naman) lang tayo’ng ka-reach nga natin si God. No, not tayo. Hindi ako kasali dyan. Or at least let me say, “I am not a Christian.” (Iba po ang NOT a Christian sa unchristian).

The Focal Question

In this article, I will go back to the focal question of thegodexperiment; “Is it possible for god to manifest himself in the realm of reality?

By the word “possible”, our measuring qualification would be nothing else but the positive physical manifestation in reality (here and how). By manifestation, we shall qualify the word as physical demonstration or expression of his being (whatever it may be) to the point of direct contact enabling human comprehension and senses experience whatever such expression as may significantly be perceived by the perceiving entity.

Another word we need to qualify would be the term “himself” as god manifesting himself not a mere parallel or representation or extension of his being. And lastly which shall be the ultimate test of our experimentation is the material manifestation in “reality”.

By reality we mean in this experiment as “right here and right now”. Bound both by space and time. Perceivable expression of god’s being must be qualified true and valid if manifestation can be subjected in an interactive experience of communication or otherwise clear exchange of conscious thoughts.

thegodexperiment does not alone intend to seek god (if at all there is god), but hopes to achieve some level of familiarity or understanding as regards god. It is the humble belief of this researcher that god in his true nature cannot be fully understood by the limitations of human perception. Hence, to whatever allowable (by god) level of degree, thegodexperiment hopes to attain certain realistic understanding of the ultimate being our civilization regard as “god”.

Thus as these writing progresses, I am technically and officially launching this experimental study called thegodexperiment.

29 May 2011, Sunday @ 3:36pm

Creating God

In these pages… I create god.

Ambitious as may seem, but this is the challenge I’m out to explore. A challenge that means so much I’m out to play my cards if only to chance that opportunity to either asserting my belief or prove my faith wrong.

I am an agnostic.

For the longest time in my agnostic life, there has not been a single moment I doubted my faith. There’s not been any idea as intellectually stimulating as might have made me compromise what I believe in. Indeed, I have been a firm believer of agnosticism.

That without anyone or anything anymore to challenge my faith, I just found myself one day seeking for ways to build me some doubt, even the slightest as may be, to what I have all my life so firmly believed in. These pages is the manifestation of the doubt — the challenge — I draw against myself. It’s going to be a test that will ultimately gauge my side of the truth.

Thus, since the writing of this article, I have for the time being ceased to adhere to my agnostic belief. Because in these pages, god shall exist. I shall make god exist… I shall create god… And according to my image.

The challenge of a categorical existence of a god is the last idea to which an agnostic will subscribe. As one, I have always believed that knowledge of god is impossible to achieve.

The limitations of human awareness and consciousness limit our perception to what is physical and material. Being ourselves physical, it is beyond our nature as human to understand the existence of anything supernatural (beyond physical nature) much less perceive and experience anything spiritual.

Given the argument, I am not inclined to claim there is no god. But neither will I claim there is one. My contention only is that god is unknowable. There is nothing within the makeup of man that is capable of perceiving god. Thus, I cannot claim to either believe or disbelieve god. Existence of god is something that cannot be proved or disproved.

Perhaps, this study may be viewed as not alone an experiment on the existing of god or the perceivable manifestation of god. In parallel, I may also consider this to be a challenge or a test of faith. For only by inquiring as to the validity of what I believe in that I may render my faith worth my belief.

Hence, I paraphrase Genesis 1:26 in saying; “let us create god according to our image.”

The Element That is Darkness

(Genesis 1:1) “In the beginning, when God created the universe, the earth was formless and desolate. The raging ocean that covered everything was engulfed in total darkness. And the spirit of God was moving over the water. Then god commanded, “let there be light” – and light appeared.”

I begin by enumerating the four (4) fundamental elements which was the building blocks of creation. As fundamental elements, these are the entities preexisting before the creation took place and therefore are the only entities not created by God. These are the following:

1. earth – formless and desolate;

2. ocean – raging that covered everything

3. darkness – that which engulfed the ocean

4. spirit of God – moving over the water

Taking reference with the first creation that is Light, I will first discuss the 3rd fundamental element that is Darkness. The building block that was utilized in the creation of light was darkness.

When god created light, he never intended for the darkness to vanish. For without darkness there would be no light while without light there would still be darkness. When god separated light from darkness calling the former day while the latter night, what god actually created was change. Change in the sense when occurrence of an event was triggered – the occurrence of an event beyond the occurrences of events taking place within the existence of the four fundamental elements; Change that is temporal and cyclical. Change and eventualities are not at all non-existent with the four prior elements as “spirit of god” described to be “moving” over the water where “moving” (literally connoting movement) descriptive of duration and change.

Take note that the first event that happened in the creation history was the creation of light. The coming of day intended to alternate with the night.

Thus, after the creation of light, came the first day of creation. By changing the nature of darkness, came the initiation of the creation of the universe. From the coming of the first day, necessarily triggered the coming of the second, third, and so forth, days of the universe. In effect, a pattern of chronology was what primarily set by god. By the alternating of night and day, occurrence of events shall take place.

In effect therefore, what god created on the first day was TIME. In order that the universe should exist, god modified darkness and created time for the material universe. The time created was a modification of the eternally existing darkness. Since light is a mere creation, it is within the bounds of the temporal universe not intended to exist forever.

Darkness on the other hand should not be understood as the entire totality of time. Without light, darkness shall continue to exist eternally as there is a difference between temporal time and the eternal time. The latter has been existing way long before the former came into existence.

In the creation of darkness god created a “time line” that is temporary following a chronology suited only to the subjects and or objects of creation not intended to effect in anyway the “time line” that is permanent in the realm of eternity.

On the fourth day when god created the other bodies of the universe such as stars and moon and the sun, god in this stage is no longer pertaining to the essence of time per se but is defining the function of time as not only to set chronology of events but to trigger the happening of events. That is, placing the entire future of the creation in the hands of the stars; drawing fate of the temporal universe.

Compared with the first day of creation when god created time, his purpose was only to trigger occurrences of events. Let change or changes occur. On the fourth day however, god has already seen all the eventualities that the temporal universe shall undertake for the rest of its existence. Thus, assuring their occurrences, he entrusted the taking place of such all occurrences with time calling them fate; the fate of the temporal universe.

I take note in this part of my discussion the essence of time created to exist in the temporal universe created by god. Time should not be understood as equally temporal as with all other creation. Time remains essentially a continuity of darkness which is a fundamental element. What was created was the temporal time – the time line of the temporal universe. Darkness that is the pure element and the absolute nature of time remains to be in order and effect along side with temporal time.

The first creation of god therefore that is time, is created only to set occurrences of events which are temporary as the element of darkness modified to exist along side with light. For whatever may thrive within light, there will always be darkness entrusted to moderate and remind the universe of its nature of creation, that is, temporal – bound to be governed by the hands of time. With time governing occurrences, the universe created by god must always be remembered by the intent of its creator – it has its beginning and therefore shall have its end.

And from the day it all started; only time can tell. Only time will tell.

This discussion of time is the manifestation of such entrusted power governing creation. Today starts the first day of the created universe to awaken with reality of time. Let this day be the first day when the universe learns of the true nature and real significance of time being more than the keeper of all consciousness, eventualities and durations.

With the temporal universe so much to learn about time, the journey towards change shall be saved by no less than time itself.The Two Edged Sword

A new born bay is one who is as if taken out of oblivion. From that point on, how much of the soul is already present? As the baby begins to grow and learn, how much more of the soul does that baby acquire and develops? Does the learning and the culture the baby adopt a part of or apart from the soul?

I would like to believe that meditation more than the belief that it is a spiritual act of connecting to God must be that act of connecting to oneself. As earlier said, it is only in finding one’s true self – one’s soul – will anyone be able to find God.

Thus, the question of chaos; of wars. We tend to raise arms or others raise arms against their rules because of lost of the soul. We don’t know who we are hence we don’t know where to stand. If I am a king, to be one is not something I must work for to learn. A true born king is one who is king not by looks or by name but by nature, by birth… but by soul. Whoever raises arms against me will never succeed for I am by sour, a King. If I am a beggar, no matter how I revolt, I will remain a beggar. For I am by birth a beggar… because my soul is beggar. Our efforts to go against our fate, is void and a waste of effort. Fate is fate and as we know it, it is something none of us can change. But freedom is given to those who are worthy. Instead of wanting for our fate to change, I believe we must first prove that we are indeed worthy to be free from fate, worthy for our fate to change. Before looking for any change, let us first look for that which does not change. Before looking for god, let us first look at the human we are.

The mistake of humanizing god if only to find god the most convenient way and manner is that mistake of animalizing the man that we should have been. Hence, whether man, animal, god, or a thing – a product or object, whatever we are, we may never know unless we find the soul. Have we a soul?

Consciousness is not the soul. Our awareness is apart from the soul. The soul is a living entity. It is a constant. As constant it may will to change – acquire growth – be more than the constant that it is. But for whatever it becomes, constant as it is, it will remain the soul as that soul that it is. That changes that cajoles may win in changing the soul but achieving the change, it is not the soul that changes but the change that it acquires. When we meet a stranger, the stranger becomes an acquaintance or a friend. It is nice that we made him a friend we should realize that we have failed to consider that we’ve taken away from him his character relative to us – a stranger. In effect, we have won a friend but in the process have murdered the stranger that used to be who is now a friend. The soul of the stranger remains to be the soul of the friend that we made. But the soul that we know is only the soul of the friend not the soul of the stranger.

How much of ourselves do we know? How much more do we want to know? How much more should we keep to us unknown?

As we peel an onion, have we asked who is it that cries? Is it merely our own eyes?

Good day to everyone.

IN ONE WITH GOD,

THE TWO EDGED SWORD

Totoong Mukha ng John 3:16

“At gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ibihigay Niya ang Kanya’ng bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak bagkus ay magkaroon ng buhay ng wala’ng hanggang.”

I was inspired to write this article ng matisuran ko ang website na www.jesus2020.com. Matapang ang paanyaya -- “4 Steps To God” na sa dulo ng pahina ay may dalawang click icons na pagpipilian: YES at NO.

Ayon sa site, (1st step) mahal daw tao ng Diyos. Patunay nga daw ditto ang pagkakaloob Niya ng Kanyang Anak upang iligtas tayo. Ngunit (2nd step) lahat daw tayo ay nagkasala at ang pagkakasala natin ang naghiwalay sa atin sa Diyos. Kaya naman (3rd step) upang mailapit tayo’ng muli sa Diyos ay sinugo Niya si Jesus upang mamatay sa ating kasalanan. Nasa atin na nga daw ang pagpapasya (4th step) kung tatanggapin natin si Jesus bilang ating tagapagligtas at tatalikuran ang ating mga kasalanan.

Una’ng puna ko; Christian religion seem to make it appear na talaga’ng gano’n na nga lang kadali maging “Christian”. Eh 4 steps lang pala, ‘yun lang? Pero ang sunod na tanong, nararating nga bang talaga si God o baka naman nami-meeling (expression ng mga Ilokano’ng bagets patungkol sa mga tao’ng “feeling” nila ganito o gano’n sila kahit hindi naman) lang tayo’ng ka-reach nga natin si God. No, not tayo. Hindi ako kasali dyan. Or at least let me say, “I am not a Christian.” (Iba po ang NOT a Christian sa unchristian).

Wikipedia:Template messages

Mula sa Tagalog na Wikipedia, ang malayang ensiklopedya

Ang Wikipedia ay wala pang' pahina ng proyekto 'na may ganitong tumpak na pangalan.

§ Simulan ang Wikipedia:Template messages na pahina

§ Hanapin ang "Template messages" sa mga mayroon ng mga pahina.

§ Hanapin ang iba pang mga pahina sa loob ng Wikipedia na umuugnay sa pamagat na ito.


Kung isang pahina ang kamakailan lamang nalikha dito, maaaring di pa ito makita dahil sa naabalang pagbabago sa talaan o database; maghintay ng ilang sandali at subukang ipurga (purge) ito. Kung nabura ang pahina, tingnan ang tala ng mga nabura, at malaman kung bakit nabura ang pahina?.

Babala: Muli mong inililikha ang isang pahinang binura na dati.

Dapat mong isaalang-alang kung nararapat bang ipagpatuloy ang pagbago sa pahinang ito. Ang tala ng pagbubura at paglilipat para sa pahinang ito ay ibinigay dito para sa inyong kaginhawaan:

§ 14:21, 10 Abril 2011 Bluemask (Usapan | ambag) nabura ang "Wikipedia:Template messages" ‎ (Sariling pananaliksik/Hindi totoo: ang nilalaman ay: 'Ang Pinoy Superman ay hango rin kay Superman na gawa ng Estados Unidos. Ang isang kilalang tinaguriang Superhero. Kilala siya sa lahat ng network site.' (at ang tanging nag-ambag ay si '[[Special:Contr)

Malayang mababago ninuman ang pahinang ito ngunit hinihikayat ka

rin naming tumala. Ipinapabatid ding itinatala namin ang iyong direksyong IP sa bawat pagbabagong ginagawa sa mga pahina. Isinasagawa ito upang mabigyan ka namin ng pagkakakilanlan, at madali naming maiuukol kung sino ang gumawa ng bawat pagbabago,at, sa huli, upang mapanatili ang pagsunod ng Wikipedia sa layunin nitong mag-abot ng malaya at totoong kaalaman sa bawat tao sa mundo.

Top of Form

MakapalNakapahilis

Talaksang nakabaonLagda at tatak ng orasKawingSanggunian

Mas masulongNatatanging mga panitikTulong

Mabubura ang mga nilalaman na sumusuway sa kahit anumang karapatang-ari. Kailangang masiyasat kung tunay ang mga pang-ensiklopedyang nilalaman. Sa pamamagitan ng pagtatala, sumasang-ayon ka na hindi na mababawi ang nilabas mong ambag sa ilalim ng Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 at

ng GFDL. Sumasang-ayon ka na mabigyan ng kredito ng mga muling-gagamit sa pamamagitan ng hyperlink o URL sa pahina na inaambagan mo, sa pinakamababang antas. Tingnan ang Takdang Gamit para sa detalye.

Buod ng pagbabago: (Maikling isalarawan ang pagbabagong ginawa mo.)

Balewalain | Tulong sa pagbabago (magbubukas ng panibagong bintana) Kung ayaw mo na mabago o muling maibahagi ang sinulat mo ng sinuman, huwag mo ilagay dito. Kung hindi ito sariling-gawa, kailangang nasa ilalim ito ng katuyuang alinsunod sa Takdang Gamit, at sumasang-ayon ka sa alin mang kaugnay na mga pangangailangan sa paglilisensya.

Bottom of Form

· Lumagda / tumala

· Proyekto

· Usapan

·

·

·

·

· LikhainTop of Form

Bottom of Form

· Unang Pahina

· Mga nilalaman

· Napiling nilalaman

· Mga kaganapan

· Alin mang artikulo

· pakikihalubilo

· Patungkol

· Pamayanan

· Kapihan

· Mga huling binago

· Magkaloob

· Makipag-ugnayan

· Tulong

· Mga kagamitan

Sa kapipilit ko nga marahil, heto’t naisapaglimbag na din – kahit pa nga sa elektroniko’ng anyo lamang ng internet – ang Tagalog na pahina ng Wikkipedia. http://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Template_messages&action=edit&redlink=1 Pinasimulan ko na ang sumulat kanina at halos matumbok ko na ang puso ng paksa ko. Nakapanghihinayang na nga lang at hindi ko maagap naisave ang sinusulat na dokumento dahil hayun at ganito na naman nga, disconnected na naman ako sa internet.

Para lang sadya. Ng subukan kong makikabit na mula ng kable ng internet ko, napalitan na yung router at pang-isahan nalang. Yung wi-fi router daw ang may sira. “Ahhhh, ok,” tango ko, “Sige, hiramin ko nalang mamaya pagkatapos mo.”

Madaling araw na. Hindi na ako umaaasa kakabit pa sapot ng “elektroniko’ng kawing-kawing” dahil kanina pa ng matapos gamitin ang router, sa halip na ipahiram sa akin tulad ng pakiusap ko, ibinaba dito sa aking ang nakabalumbon na kable ko ng internet.

Tumahimik na lamang ako. Sana hindi tulad ko, huwag sanang matuluya’ng manahimik ang mga pahina’ng ito. Napipinto na nga’ng huli’ng gabi ko sana sa internet ‘yung kagabi, hindi pa napagbigyan.

Huli’ng gabi dahil kukunin na ‘tong terminal (computer) ko mamaya’ng umaga. Talaga’ng gano’n, ala naman akong magagawa. Kula’ng na kula’ng na ang puhunan ng Kabalikat. Kung hindi ko ito aagapan ng bagong “life line”, baka tuluyan na ito’ng magpaalam.

Seven Thousand daw ang sangla. Puwede na ‘yun. Dagdag buhay na din ng Kabalikat. Pero “best friend” computer, steady ka lang, promise hindi tayo bibilang tatlong buwan gaya ng napagkasunduan sa sangla at susunduin na din kita. So, pa’no -? last night na…?

[Leche! Huwag ka ngang umiyak, lalo mo lang gagawin saking mahirap, hindi bale ikaw, lagi kang may mga kahuntahan. Mag-isa kaya ako’ng aalisan nyo dito sa maliit na mundo ng opisina ng Kabalikat ko, kaya please naman… smile na lang dyan. Wede ba po? Tek…teks… nalang, ha kahit ala nga pla me phone, hehe. Nytnyt..]

Hanggang sa muli nalang nating pagkikita…

Reference File on IANNA

IANA Report on Delegation of the .ME Domain


Background

The Internet Assigned Numbers Authority (IANA) function of ICANN, as part of the administrative tasks associated with management of the Domain Name System root zone, is responsible for receiving requests for the delegation and redelegation of top-level domains, investigating and reporting on the circumstances pertinent to those requests, and, when appropriate, implementing the redelegations.

In accordance with ICANN’s performance of these functions, IANA received a request for the delegation of the .ME top-level domain. This domain is designated in the ISO 3166-1 standard for Montenegro, a European country with a population of approximately 700,000. The application for delegation was received on 24 December 2006.

The “ME” code was assigned in the ISO 3166-1 standard by the ISO 3166 Maintenance Agency on 26 September 2006. This followed the break up of the former “Serbia and Montenegro”, which was allocated the ISO 3166-1 code of “CS”. The .CS domain was never delegated in the root zone for Serbia and Montenegro – instead the country used the .YU domain reflecting the former ISO 3166-1 code for Yugoslavia. The continued use of .YU rather than .CS was on the mutual understanding between IANA and the operator that there was a reasonable prospect that a referendum would result in the creation of a separate Serbia and Montenegro, and result in the issuance of two new country codes.

The delegation application seeks to assign a sponsoring organisation for .ME to the Government of Montenegro, with operations conducted by the Center of Information Systems (CIS) of the University of Montenegro.

In support of the application, IANA has been provided with documentation describing the competencies of CIS. It describes in detail the plan for establishing the registry – including detailed technical implementation details, staff resources, financial resources, and other aspects. The applicant proposes to establish a registry-registrar retail model for the .ME domain, and is being assisted in this task – both with expertise and with software – by CZNIC, the operator of the country-code top-level domain for the Czech Republic.

It is proposed that the formal supporting organisation – that is the entity that is responsible for management of the domain, including setting policy and coordinating technical activities – be the Government of Montenegro. In support of the delegation, the Government made a formal decision on 7 December 2006 to appoint CIS as “entitled to act as an administrator of the national Internet domain”. This was communicated, along with the specific endorsement of this proposal, by Zarko Sturanovic, the Secretary-General of the Government of Montenegro to IANA in July 2007.

In consideration of the transition from the .YU domain to the .ME domain (and in conjunction, the transition of the Serbian users of .YU to the .RS domain), CIS has entered into a joint arrangement with the current operator of .YU, and a proposed new operator for .RS. This agreement proposes that the operation of .YU will be transferred to the operator of .RS during the transition period. It is proposed that existing registrants under CG.YU, MN.YU, and CG.AC.YU – which reflect the sub-domains under .YU that were used in Montenegro – will be given a pre-emptive right to register new domains under .ME during the implementation phase.

Evaluation Procedure

In its role as investigator of delegation and redelegation requests, IANA procedure is guided by the practices summarized in:

· “Domain Name System Structure and Delegation” (RFC 1591). This document describes IANA’s practices relating to delegations at its publication in 1994. See http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1591.txt

· “Internet Domain Name System Structure and Delegation.” (ICP-1). This document represents an update of the portions of RFC 1591 dealing with ccTLDs and reflects subsequent evolution of the policies followed by ICANN through May 1999. See http://www.icann.org/icp/icp1.htm.

· The Governmental Advisory Committee Principles for Delegation and Administration of ccTLDs (GAC Principles). This document serve as “best practices” to guide governments in assuming proper roles with respect to the Internet's naming system. See http://www.icann.org/committees/gac/gac-cctldprinciples-23feb00.htm.

In considering the delegation or redelegation of a ccTLD, IANA staff seeks input from both the requesting party as well as from persons and/or organizations that may be significantly affected by the change, particularly those within the nation or territory to which the ccTLD is designated. As noted in ICP-1, the parties affected include the relevant government or public authority: "The desires of the government of a country with regard to delegation of a ccTLD are taken very seriously. The IANA will make them a major consideration in any TLD delegation/transfer discussions."

Taking these factors into consideration, the burden of proof required to permit a delegation involves determining facts that relate to the applicant’s capacity to meet the following criteria:

1. Operational and technical skills

a. The prospective manager has the requisite skills to operate the TLD appropriately. (ICP-1 §a, RFC 1591 §3.5)

b. There must be reliable, full-time IP connectivity to the nameservers and electronic mail connectivity to the operators; (ICP-1 §a; RFC 1591 §3.1)

c. The manager must perform its duties in assigning domains and operating nameservers with technical competence (ICP-1 §d; RFC 1591 §3.5)

2. Operator in country

a. The prospective manager supervises and operates the domain name from within the country represented by the TLD; (ICP-1 §a; RFC 1591 §3.1)

b. The prospective administrative contact must reside in the country represented by the TLD. (ICP-1 §a; RFC 1591 §3.1)

3. Equitable treatment

a. The prospective manager must be equitable and fair to all groups encompassed by the TLD that may request domain names (ICP-1 §c; RFC 1591 §3.3)

4. Community/Governmental support

a. The prospective manager has the requisite authority to operate the TLD appropriately, with the desire of the government taken very seriously. (ICP-1 §a, GAC Principles)

b. Significantly interested parties in the domain should agree that the prospective manager is the appropriate party to receive the delegation (ICP-1 §a; RFC 1591 §3.4)

In meeting these criteria, the IANA staff requests information from the applicant. In summary, a request template is sought specifying the exact details of the delegation being sought in the root zone. In addition, IANA staff asks for various documentation describing: the views of the local Internet community on a change; the competencies and skills of the organisation to operate the registry; the legal authenticity, status and character of the proposed operator; and the nature of government support for the proposal.

After receiving these documents, IANA staff analyses the input it has received in relation to existing zone management procedures, seeking input from parties both related to as well as independent of the applying organization should the information provided by the applicant in their request be deficient.

Once all the documentation has been received, IANA staff will also perform various technical checks on the proposed operator’s DNS infrastructure to ensure name servers are properly configured and are able to respond to queries for the top-level domain being requested. Should any anomalies be detected in the applicant’s technical infrastructure, IANA will work with the applicant to address the issues.

Assuming all technical issues are resolved, IANA staff will compile a report, providing all relevant details regarding the applicant, its suitability for operating the top-level domain being requested, and any other information pertinent to the application and submit that report to ICANN’s Board of Directors for its determination on whether to proceed with the request.

Evaluation

This report is being provided under the contract for performance of the IANA function between the United States Government and ICANN. Under that contract, ICANN performs the IANA function, which includes receiving delegation and redelegation requests concerning top-level domains, investigating the circumstances pertinent to those requests, and reporting on the requests. Pertaining to the obligations described in the evaluation procedure, in summary IANA staff has assessed the applicant’s credentials to be as follows:

· Operational and technical skills

The operator has supplied a detailed plan for implementing a new registry operation for .ME. They have obtained counsel from existing country-code top-level domain registries to assist them in the task.

· Operator in country

Operations will be based in the country, with the Sponsoring Organisation to be the Government of the country.

· Fair and equitable treatment

The applicant has made undertakings to IANA that registrations will be performed on a first-come first-served basis that is fair and equitable.

· Governmental support

The Government is the applicant for the delegation, and has provided letters of support. It has also passed a number of resolutions in support of the request.

· Community sentiment

IANA has received an expression of support from the Association of Information and Communication Technologies, part of the Montenegrin Chamber of Commerce. The applicant has made undertakings that there is not a substantially organized Internet community in the country, and that this organisation is the most appropriate to express the general consensus of the local Internet community.

Recommendation

According to RFC 1591 and ICP-1, IANA needs to respect the ability for a local Internet community as well as local law and local government to make decisions about the operation of a TLD.

In its research, IANA believes that the applicant has met the criteria for reassignment. When considered in conjunction with the application for the .RS domain, and a transition and decommissioning plan for .YU, this represents an appropriate path forward for establishing a country-code for Montenegro on the Internet, and transitioning its users from its former country-code.

IANA therefore concludes that the .ME domain should be delegated to Government of Montenegro as per their request.

Postscript: Board Resolution

On September 11, 2007 the Board of ICANN passed the following resolutions:

Whereas, the .ME top-level domain is the designated country-code for Montenegro,

Whereas, ICANN has received a request for delegation of .ME to the Government of Montenegro,

Whereas, ICANN has reviewed the request, and has determined that the proposed delegation would be in the best interest of the local and global Internet communities,

Resolved (07.75), that the proposed delegation of the .ME domain to the Government of Montenegro is approved.


Comments concerning the layout, construction and functionality of this site should be sent to webmaster@iana.org.

Page Updated 21-Sep-2007 ©2007 The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. All rights reserved.

Adobe software activation

Activation is the process by which Adobe validates that your software and serial number are genuine and being used as allowed by your purchased license. It is intended to protect both your rights as a consumer and Adobe's rights as a software developer. When you license a software product from Adobe, you are issued a serial number from Adobe that represents your license to use that software. Activation protects you by ensuring that you have licensed a genuine Adobe product rather than a counterfeit. Activation protects Adobe by ensuring that our software is used in accordance with a purchased license. You may not be able to use your Adobe software if it is not activated.

During the Activation process, information about the following is sent to Adobe via an internet connection: your computer, your computer's operating system, the Adobe software in use on your computer and the Adobe serial number associated with that software. In addition, the Internet Protocol address of your Internet connection is received by Adobe. All the foregoing information is collectively referred to as the "Received Information" and is stored by Adobe. Adobe may use the Received Information, alone or in conjunction with other information you or third parties have provided to Adobe, to detect and prevent fraud and abuse of Adobe products and services, such as the use of Adobe software that is not validly licensed or that is not used in accordance with a valid license.

gTLD

intended use

aero

the air transport industry.

asia

companies, organizations and individuals in the Asia-Pacific region

biz

business use

cat

Catalan language/culture

com

commercial organizations, but unrestricted

coop

cooperatives

edu

U.S. post-secondary educational establishments

gov

U.S. government entities at the federal, state, andlocal levels

info

informational sites, but unrestricted

int

international organizations established by treaty

jobs

employment-related sites

mil

the U.S. military

mobi

sites catering to mobile devices

museum

museums

name

families and individuals

net

originally for network infrastructures, now unrestricted

org

originally for organizations not clearly falling within the other gTLDs, now unrestricted

pro

certain professions

tel

services involving connections between the telephone network and the Internet

travel

travel agents, airlines, hoteliers, tourism bureaus, etc.

xxx

pornography

If your software fails to activate, either because it cannot connect to Adobe over the Internet or because its use is found not to be permitted, it may offer only limited functionality or not operate at all.

Adobe® Creative Suite® 4, 5, and other recent releases of Adobe software

You don't have to take any action to activate your software. Activation happens in the background as soon as the software detects an Internet connection.

Creative Suite 3 and earlier versions as well as older versions of Adobe software

You may be prompted to activate during installation or use of the software. If you are prompted, instructions for how to activate will be provided.

Customer support for activation

If you encounter an activation problem or get an activation error code, see Activation and deactivation of Adobe product.

Jargon buster

The web can be confusing, and we’ve all come across some terms that don’t make much sense. Like cookies. Or IP addresses. Or spyware. We’ve made a list of technical words and explained them here as simply and accurately as we can.

Cookie

A cookie (technically, an HTTP cookie) is a small file stored by your web browser. It looks like a lot of numbers, letters and symbols strung together. A cookie records users’ preferences. For example, at Google we use them to remember whether a user wants his search results in English or French, or if he wants to use a SafeSearch filter.

IP address

An IP (internet protocol) address is a number assigned to a device connected to the internet. Websites use this to send the information you’ve requested back to your computer, rather than a different computer, down the street or halfway around the world.

Since these numbers are usually assigned in country-based blocks, an IP address can often be used to identify the country, state, and city from which a computer is connecting to the Internet. Unlike your home address, though, most people’s IP addresses are dynamically assigned—they change regularly.

Browser

This is the program on your computer that you use to visit websites. Popular browsers include Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari and Opera. www.whatbrowser.org

Phishing

Phishing is a type of online fraud where someone tries to trick the victim into revealing sensitive details such as a username, password or credit card details, by masquerading as a trustworthy entity in an electronic communication.

Malware

Malware is software designed to infiltrate or damage a computer system without the owner’s informed consent. It is a general term used by computer professionals for many forms of hostile, intrusive, or annoying software and can include:

Virus:

a computer program that can copy itself and infect a computer

Worm:

a self-replicating malware computer program, which uses a computer network to send copies of itself to other computers on the network

Spyware:

malware that collects small pieces of information about users without their knowledge

Adware:

any software package which automatically plays, displays, or downloads advertisements to a computer

Trojan horse:

a destructive program that masquerades as an application, the software initially appears to perform a desirable function for the user prior to installation, but steals information or harms the system

Interest-based ads

Ads that are based on interest categories inferred by previous browsing activity (sites you visited in the past) rather than being based on the content of the web page where the ads are found.

Log

When you interact with a website, the computer hosting the website may keep a record of the interaction, like a receipt. The record is called a log.

Encryption

The process of obscuring information so that only authorized users can access it.

Personal information

Information that can personally identify someone, such as their name, email address or billing information, or other data which can be reasonably linked to such information.

Spam

The abuse of electronic messaging systems to indiscriminately send unsolicited bulk messages.

The Ponente

I keep in my hands the pen of the law. Neither having the power of the strength nor the sources of wealth, the wisdom of the law is endemic to my pen. Na habang pinananalaytayan ng wika ang bawat nagsisipag-ugat na mga pahina ng mga alituntuning batayan, mapag-iiral na tagapagpatupad ang bawat ipanulat ng tagapagsatitik ng batas. Ngunit dahil sa magkakasalungat na pananaw at mga kahalagahan pinagmamalasakitan, katalinuhan ang kadalasang ipinangingibabaw sampu ng mga kasanaya't kakayahan upang maisulong sa pangingibabaw ang pansariling kapakanan. And in the universal law of survival, there is nothing immoral in the human nature of self preservation. That, even at the extent and expense of decay of whoever may get in the way.

It is the regulation of these very image of men -- the very nature of men's being -- that the I have been endowed with the wisdom of the pen. I cannot make anyone sing the songs I write by the mere lyrics and melodies I paint in my rhymes. And to even magnify what here has been said, not by beauty, strength or wealth... but by integrity of the pen.

And who can better speak of the law than one who best understands the letters of the language to which the law exists. When knowledge brings chaos, my pen is here to apeace chaos with the interpretation of the law.

Ako nga po... Ang Ponente ng desisyong nagsalin sa kaunawaan ng pantaong kaalaman ng mga titik ng ating batas.

Sa aking panulat, hindi lamang ang "pagtatampo ni Neneng" o ang "iyak ng bunsong iyakin" ang papagtatahanin. Maging IKAW, MAMBABASA, sa aking panulat ay hindi patatawarin. Yayakapin ka din ng aking mga babaybaying kataga at titik. Wala kang ipagpakikipagtalo at ipagtututol na hindi ko pangangatwiranang hindi mo tatanggapin.

Paalalang muli; Ako po ang Ponente. Ang panulat-karunungan ng batas ang taglay na kapangyarihang kimkim.

SO BE IT... THIS PONENTE... THE PONENTE.

IMPORTANT NOTES

IMPORTANT NOTES


IMPORTANT NOTES


IMPORTANT NOTES

IMPORTANT NOTES


IMPORTANT NOTES


IMPORTANT NOTES

IMPORTANT NOTES


IMPORTANT NOTES


IMPORTANT NOTES

IMPORTANT NOTES


IMPORTANT NOTES


IMPORTANT NOTES


[1] A Wikkipedia article regarding “Wikimania Scholarship” originally written in English but is poorly translated in Filipino.

Advertisement